[Menu] [dDH]

Oorlog en Vrede
United Peace

Verslag van een ooggetuige

4 mei 1998.

The Hague Appeal for Peace

In 1899, vlak voor de laatste eeuwwisseling werd vanuit 's Gravenhage een grootse oproep voor vrede georganiseerd: the Hague Apeal for Peace-conference. In 1999 is het 100 jaar geleden dat deze eerste grote wereldvredesconferentie gehouden werd die onze geschiedenis rijk is. Dit wordt herdacht en gevierd met een hernieuwde oproep voor vrede: de nieuwe Hague Appael for Peace (HAP). Een grote vredesmanifestatie die van 11 tot 14 mei 1999, weer en nu in veel grotere getale dan in de vorige eeuw, mensen vanuit de hele wereld naar Den Haag/Vredesstad zal doen komen.

Remembrance Day Ceremony & Press Conference.
Kort overzichtje van de hoogtepunten van de 4 mei dodenherdenking en persconferentie ter introductie van het Haags Vredesappèl.
Reeds voor negenen was de zaal van Nieuwspoort totaal overbevolkt. Journalisten en fotografen, overlevenden van de concentratiekampen en oorlogsveteranen, de burgemeester van Den Haag en andere hoogwaardigheidsbekleders, juristen en artsen tegen nucleaire wapens, zangers, musici en kinderkoren en daarenboven een bonte mengeling van genodigden in alle leeftijdsgroepen en huidskleuren, waren samengestroomd om Desmond Tutu te ontmoeten. Het was zo vol dat velen de meeslepende toespraak van de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop wel hoorden, maar zelfs nog geen glimp van de wijze man konden opvangen. Tutu vroeg de aanwezige kinderen een symbolische handeling te verrichten door hun speciaal voor de gelegenheid meegenomen speelgoed-oorlogstuig alvast weg te gooien in grote afvalboxen. Een nieuwe generatie werd voorbereid om vrede te stichten. Hij plaatste vele vraagtekens bij de voorbeelden die wij als volwassenen voor onze kinderen zijn, vooral in zaken van levensbelang. Wij zijn één grote familie, hield hij ons voor en het laatste woord van zijn liefdevolle getuigenis voor de vrede bracht hij er bijna fluisterend uit: PEACE. Het is mogelijk dat hij bijna aan het eind van zijn krachten was; Hij is namelijk ernstig ziek. Ogenblikkelijk na de voordracht was hij verdwenen omdat hij alweer elders verwacht werd.

Na een ogenblik van stilte, te kort om de doden van vele oorlogen te herdenken, gaf Phon van den Biezen, Secretaris van het Hague Appeal for Peace en Secretaris-Generaal van de International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, zijn kernachtig anti-kernwapenstandpunt weer door ons en onze regering op te roepen om het 4 mei-geluid van 'dit nooit meer', ditmaal serieus te nemen door bereid te zijn te goeder trouw voorbereidingen te treffen tot een 'total abolition of war'. Deze bijeenkomst en introductie van de grote Haagse Vredesconferentie, het Haags Vredesappèl dat officieel volgend jaar van 11 tot 16 mei 1999 plaats zal vinden, vormde daartoe weer een aanzet: een uitgebreide internationale campagne die daadwerkelijke inspanningen voor wereldvrede in gang zal zetten, ging van start.

Cora Weiss, President van het Hague Appeal for Peace en Vice- President van het International Peace Bureau merkte op dat wij de eerste stervelingen zijn, onder de ons bekenden, die binnenkort een nieuw millennium binnengaan. Zij toonde ons dat een nieuw tijdperk, een nieuwe gelegenheid schept voor vredeseducatie die aan moet vangen bij de kleuterschool, de 'kindergarten'. Conflicten voorkómen is een veilig concept, maakt gelukkiger en kost minder. We hebben de unieke kans de volgende eeuw te mogen definiëren, een eeuw van verzoening en vrede.

Secretaris-Generaal van het Haags Vredesappèl en Directeur van de Wereld Federalisten Beweging, William Pace, herinnerde ons eraan dat deze zaak niet alleen burgers maar ook de regeringen aangaat; vooral alle afdelingen van de Verenigde Naties dienen actief samen te werken in een groots op te zetten vredescampagne.

"Time for Peace is Now", was de heldere eindconclusie van Paul de Leeuw die de voordrachten van de sprekers tijdens de conferentie met korte voetnoten netjes aanéén breidde.
Echter het meest ontroerende hoogtepunt van de samenkomst was de zang: spirituals weergegeven door de sopraan Claron McFadden. Zij zong de sterren van de hemel met 'City of Heaven, I'm going to make it my Home'.
Alles tesamen werd een mooie start gemaakt voor de wereldwijde campagne. Proficiat voor de organisatoren. Zo werkt vrede nu: vrede nu. UP to United Peace.


Oorspronkelijk persbericht van Ialana
Unieke dodenherdenkingsbijeenkomst met Tutu, overlevers en kinderen

- PERSBERICHT-

Foto gelegenheid
Plaats: Nieuwspoort, Lange Poten 10, den Haag
4 mei, 9.00 's ochtends

Contactpersonen: Francisca van Holthoon en Caroline Stoessinger
Tel: 070-3634484 (kantoor), 030-2328830 (thuis)

Start van een wereldwijd vredesinitiatief

Op 4 mei a.s zal Aartsbischop Desmond Tutu in Nieuwspoort de door de Hague Appeal for Peace georganiseerde Dodenherdenkingsbijeenkomst openen. Overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en kinderen zullen deelnemen aan een ceremonie die oproept tot het einde van alle oorlogen. De ceremonie zal worden besloten met muziek voor cello solo en het Haags Kinderkoor.

De persconferentie begint precies om 9 uur.
De sprekers zijn:

De Hague Appeal for Peace is een wereldwijde coalitie van maatschappelijke organisaties die werken aan een grootschalige vredesconferentie in mei 1999 en aan het tot stand brengen van een cultuur van vrede voor de volgende eeuw.

Vanaf 8.15 wordt er koffie en thee geschonken voor geaccrediteerde journalisten. Na de persconferentie is er tijd om vragen te stellen.

Het Aanbevelingscomité van de Hague Appeal for Peace bestaat o.a. uit Jody Williams (Nobel Vredesprijswinnares, 1997), Zijne Heiligheid de Dalai Lama (Nobel Vredesprijswinnaar, 1989), Professor Rotblat (Nobel vredesprijswinnaar, 1995), Oscar Arias Sanchez (Nobel Vredesprijs Winnaar, 1996), Mairead Maguire Corrigan (Nobel Vredesprijswinnares 1976), Elie Wiesel en andere beroemdheden waaronder Gregory Peck, Arthur Miller en Christa Wolf.

RSVP:
Europees Kantoor van de Hague Appeal for Peace 1999
tel: 070-3634484, fax 070-3455951, e-mail: ialana@antenna.nl

De bijeenkomst is publiek toegankelijk. Toegang Gratis.


[Menu] [dDH]