MENU dDH HOME

Nieuws 1998
Demo bij militaire jaarbeurs

Afgelopen 22 oktober demonstreerden zestig vredesactivisten bij het Congrescentrum, Den Haag tegen de militaire jaarbeurs aldaar en voor ontwapening. De beurs, onder de verhullende naam "symposium", werd georganiseerd door de Stichting Nederlandse IndustriŽle Inschakeling Defensieopdrachten (NIID), de belangenclub van de militaire en wapenindustrie. De NIID-jaarbeurs vierde dit keer z'n tweede lustrum en sierde zich met een fraai, Orwelliaans aandoend motto: "Investeren in Vrede".

"Promoplein"

In de tot "Promoplein" omgedoopte Statenhal boden 61 'defensie'-industrieŽn in gezellige stands informatie over hun producten aan meer dan 500 genodigden: militaire inkopers, de legertop, hoge bazen van 'defensie' en andere ministeries, bedrijfsmanagers, militaire attachťs van diverse ambassades. Tevens kon dit hooggestemde gezelschap zich tijdens de gehele beursdag laven aan toespraken van achtereenvolgens de staatssecretaris van 'defensie', de chef 'defensie'-staf, het VVD-Kamerlid Blauw, mevrouw mr. M. Rejger, van ingenieursbureau Tebodin ("IndustriŽle kansen bij wederopbouw in voormalige spanningsgebieden"), een Nederlandse topmilitair en voormalig adviseur van de VN ("De vele gezichten van vredesoperaties") en de president-directeur van Getronics.

Vreedzame betoging

De ook van de zijde van de politie vreedzaam verlopen betoging trok actievoerders uit het hele land, vooral jongeren. Zij confronteerden de deelnemers aan de beurs met pamfletten, spandoeken ("Investeer in Vrede door Ontwapening") en straattheater. Franciskaanse Vredeswachters zongen hun liedrepertoire, afgewisseld door de anti-kernwapentoespraak tot de vredesmassa's uit de jaren '80 van Wim Kok. Deze fraaie woorden van de inmiddels tot de nucleaire NAVO-politiek bekeerde politicus schalden vanuit de kinderwagen van anti-atoom-activiste Elise Leijten over de zich naar de beurs reppende genodigden.

Food not Bombs

Omstreeks het middaguur bracht de onlangs opgerichte Haagse afdeling van "Food not Bombs" per bakfiets heerlijke (en gratis) soep aan de hongerige activisten. Kinderen krijten hun anti-oorlogsleuzen voor de beursingang, terwijl hun volwassen collega's meetal te vergeefs in gesprek trachtten te komen met de beursgangers. Op al deze wijzen verdedigden de demonstranten het Vredesstad-imago dat het bestuur van Den Haag zegt na te streven. De Franciskaanse Vredeswacht en het Haags Vredesplatform organiseerden samen het demonstratieve piket bij de beurs en bereiden zich nu al voor op actie tegen de ITEC-wapenbeurs die gepland staat voor 13 t/m 15 april '99, ook in het Haags Congrescentrum.

Gerard van Alkemade


menu | dDH