MENU dDH HOME

Kernwapens
Harde strijd in VN om resolutie voor afschaffing van kernwapens

Working Group Eurobomb
c/o AMOK
Obrechtstraat 43, 3572 EC Utrecht
Tel: 030-2714376/030-2722594
Fax: 030-2714759
E-mail: k.koster@inter.nl.net

PERSBERICHT

Utrecht 31 oktober 1998

Nederlandse regering onder druk van kernwapenstaten

De Nederlandse regering wordt momenteel onder druk gezet door de drie NAVO kernwapenstaten (VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) om een resolutie in de Verenigde Naties voor versnelde afschaffing van kernwapens niet te ondersteunen.

Afgelopen juni brachten een achttal staten van de 'New Agenda Coalition' (Zuid-Afrika, Zweden, Ierland, Slovenië, Nieuw Zeeland, Brazilië, Egypte en Mexico) een verklaring uit waarin gepleit werd voor een versneld proces van nucleaire ontwapening, waaronder onder andere werd verstaan het verwijderen van de kernwapens op Nederlandse bodem (op Volkel vliegbasis), het verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken, en de kernwapens van alert status afhalen (zodat ze niet meer snel kunnen worden gelanceerd). Deze verklaring kreeg brede ondersteuning in de Tweede Kamer in juni en in september, maar de Nederlandse regering wees haar af omdat volgens minister van Aartsen niet alle aanbevelingen zich verdragen met de nucleaire strategie van de NAVO.

Afgelopen week werd de verklaring in de vorm van een resolutie geïntroduceerd bij de Verenigde Naties. Ook het Vaticaan verklaarde haar steun. Om de bezwaren van landen zoals Nederland te ondervangen zijn elementen van de resolutie afgezwakt. Desalniettemin verwierpen de drie NAVO kernwapenstaten de resolutie en hebben de afgelopen week zelfs een lobby ondernomen om Nederland, Noorwegen, Duitsland en Canada van steun daaraan te weerhouden. Deze ontwikkelingen zijn afgelopen dinsdagavond ook in de Tweede Kamer aan de orde gekomen, tijden het debat over de NBC notitie van de regering. Daar vroeg kamerlid Koenders van de PvdA de regering om de motie te steunen.

Een aantal niet-gouvernementele organisaties (NGO's) actief op het terrein van kernwapens zijn intussen een lobby begonnen om de onder druk gezette westerse regeringen, waaronder de Nederlandse, te overtuigen dat zij de motie van de New Agenda Coalition in de VN moeten ondersteunen. Onlangs kreeg minister van Aartsen een brief over deze zaak van BASIC (British American Security Information Council), een vooraanstaande NGO op dit gebied. Ook de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) schreef een protestbrief. Kamerleden worden benaderd door de Werkgroep Eurobom en het IKV om druk uit te oefenen op de regering om de motie te ondersteunen.

Onlangs nog bleek in een NIPO enquête die in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie en de Werkgroep Eurobom werd uitgevoerd dat bijna de helft van de bevolking kernwapens wil afschaffen, zowel in Nederland, als in de NAVO als geheel. 31 % was tegen het afstoten van kernwapens uit het wapenarsenaal van de NAVO, 46% was ervoor en 23% had geen mening. Toegespitst op de Nederlandse kernwapentaak was 30% tegen afstoting, 43% ervoor en had 27% geen mening.

Over de motie zal waarschijnlijk op 13 november in de First Committee van de VN worden gestemd.

Meer Informatie:
Karel Koster tel: 030-2 2714376/ 030- 2722594


menu | dDH