MENU dDH HOME

Kernwapens
Eurosatory-wapenbeurs op stelten

Begin juni '98 werd bij Parijs de grootste wapenbeurs van Europa, Eurosatory, gehouden. Het vliegveld Le Bourget bood plaats aan 800 standhouders, die de modernste wapensystemen en -benodigdheden tentoonstelden en verkochten. Zo'n beurs trekt tienduizenden bezoekers uit de hele wereld. Hier vinden in de wandelgangen gezellige ontmoetingen plaats tussen fabrikanten, handelaars, overheidsinkopers en generaals. Op het slagveld in de toekomst zijn ze mogelijk elkaars doodsvijand, hier op zo'n wapenbeurs is gemoedelijkheid troef.

Nu zullen deze beleidsmakers, bevelhebbers en leveranciers zelf vermoedelijk ook weinig risico lopen als het strijdtheater realiteit wordt. Ze zullen slechts regisseren hoe het door hen geperfectioneerde spel naar wens gespeeld wordt. Eigenlijk is het waanzinnig dat overal op de wereld de bevolking genoegen neemt met de verspilling van miljarden aan de financiering van materieel en de bedieners ervan zonder dat er iets opbouwends tegenover staat.

Om een tegengeluid te laten horen organiseerde het ENAAT (European Network Against Arms Trade) tijdens de eerste dagen van de beurs protestacties. Binnen de Europese wapenindustrie duiken steeds meer samenwerkingsverbanden en fusies op om de grote concurrenten in Amerika, waar hetzelfde gebeurt, het hoofd te kunnen bieden. Hierdoor wordt het voor de 'democratische' controleorganen zoals parlementen steeds moeilijker het wapenhandelbeleid zinvol te bekritiseren. Het is goed dat ook activisten, zoals die door ENAAT bijeengeroepen werden elkaar internationaal weten te vinden. Zij zijn vaak de enigen die in staat zijn ingeslapen parlementari‰rs wakker te schudden en discussie op gang te brengen.

Enkele weken voor het wereld-voetbal vertrok vanuit Nederland al een bus vol Parijsgangers om bij Eurosatory de boel op stelten te zetten. Samen met enkele honderden andere vredespropagandisten uit Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Spanje, Denemarken, Zwitserland en Oost-Timor wisten ze in drie dagen een serie acties te organiseren die de wapenbeurs ontregelden en van de Franse pers veel aandacht kregen.

Lawaaidemonstratie

De openingsdag van de wapenbeurs werd opgeluisterd met een lawaaidemonstratie. Dit schrok de Eurosatory- organisatoren zó af, dat ze meteen de hoofdpoort sloten, zodat alle genodigden een kilometer langs de hekken naar een andere toegang moesten lopen alwaar hen ook een warm onthaal te wachten stond. Onderweg hadden ze fluitconcerten, kritische blikken, meelevende vragen over wapentests op hun kinderen, verwijten en een ontmoeting met de 'Dood' te verduren. Eenmaal binnen bleek dat ze uren in de rij moesten staan omdat wegens de routeverlegging hun deelnemersbutton gecontroleerd moest worden. 's Middags was er onder persbelangstelling voor de poorten van Eurosatory een manifestatie, waar sprekers van over de hele wereld hun beklag deden over de wapenhandel.

Bezetting Eurocopter

De tweede dag vond er een bezetting plaats van het kantoor van Eurocopter, een Europees samenwerkingsverband voor de productie van gevechtshelicopters. Ook de ambassade van Indonesi‰ kreeg bezoek van een internationale groep critici die het Oost-Timor-beleid en het gebrek aan democratie in Indonesië aan de orde stelde. De eisen zouden worden doorgefaxt naar Habibie.

Wapenhandelaren aangesproken

De laatste dag werden de wapenhandelaren, na het verlaten van de metro, terwijl ze op hun gecharterde bus stonden te wachten, op hun doen en laten aangesproken. Ze voelden zich hierbij duidelijk ongemakkelijk, omdat ze zich gewoon onder de burgers, buiten de atmosfeer van ouwe jongens en uniformen bevonden.

Al met al een aantal geslaagde acties. Vooral voor de Franse vredesbeweging was het een goede inmpuls. Enerzijds besteedde de Franse pers veel aandacht aan onze kritiek. Dat is voor Frankrijk heel bijzonder, want wapenindustrie staat daar normaal helemaal niet ter discussie en kritiek wordt vanuit een algemeen nationalistisch gevoel niet gewaardeerd. Anderzijds werkten groepen uit de dienstweiger-, anarchistische, kerkelijke en 'groene' beweging voor het eerst samen, iets wat bij groepen die deels hun eigen ideologie als de absolute waarheid ervaren een unicum genoemd mag worden. Na deze motiverende excursie naar Eurosatory staat er voor de activisten alweer een nieuwe uitdaging op het programma: de ITEC-wapenbeurs van 13 tot en met 15 april 1999 in het Congresgebouw, Churchillplein 10, Den Haag!

Geart Bosma (AMOK-Noord)

Bron: Haagse Vredeskoerier


menu | dDH