MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Groot-Brittannie lanceert nieuwe atoom-duikboot (17 sep 98)

Onderstaand bericht is afkomstig van TP2000 
Vertaling: Omslag 

           P E R S B E R I C H T 

    Groot-Brittannie lanceert nieuwe atoom-duikboot 

Sandra Robertson, echtgenote van de Britse staatssekretaris van 
Defensie George, zal aanstaande zaterdag Groot-Brittannie's 
nieuwe Trident-atoom-onderzeeer plechtig te water laten in 
Barrow-in-Furness (Schotland). De nieuwe atoom-onderzeeer heet 
HMS Vengeance (= 'wraak'). Het is de vierde duikboot in de 
Trident-serie. Met deze tewaterlating ondermijnt de Britse 
overheid zijn belofte om te werken aan een kernwapenvrije 
wereld. 

Tijdens de officiele ceremonie zullen anti-kernwapenaktivisten 
nabij de plek van de tewaterlating pogingen doen om een 
'burgerinspektie van oorlogsmisdaden' te houden en te 
demonstreren tegen deze opvoering van het Britse vermogen tot 
massavernietiging. 

Intussen bevinden zich, vlakbij het huis waar Sandra Robertson 
woont, in Dunblane, vijf vrouwen in voorlopige hechtenis in de 
Cornton Vale gevangenis, voor ontwapeningsakties tegen het 
eskalerende Britse nukleaire wapenarsenaal. En twee mannen 
worden gevangen gehouden in de Gateside gevangenis in Greenock. 

Twee van de gevangenen, Angie Zelter en Jens Light, moeten 
aanstaande dinsdag, 22 september om 10:00 voorkomen voor de , 
tesamen met Jens's zuster Anja, die eerder op borgtocht werd 
vrijgelaten. Zij zijn beschuldigd van wangedrag ('malicious 
mischief') en overtreding van de plaatselijke wet ('breach of 
bye-laws'). 

De drie zullen hun verdediging baseren op het primaat van het 
internationale humanitaire recht. Buiten de rechtszaal worden 
zij gesteund door mede-aktivisten van de Trident Ploughshares 
2000-beweging, die de lijn van het humanitaire recht in 
gewapende konflikten zullen visualiseren, van de Keltische 
monnik Adomnan tot rechter Bedjaoui van het Internationale Hof 
van Justitie. De laatste plaatste een mijlpaal met de uitspraak 
in 1996, dat,,het dreigen met of gebruik van kernwapens in het 
algemeen in strijd is met het internationale recht''. 

Op woensdag 23 september moet de enige Schot, die in voorlopige 
hechtenis zit voor een ontwapeningsaktie, Ian Thomson, voor de 
Dumbarton Sheriff Court verschijnen, om 10:00 uur. 

Na afloop van de rechtszittingen zijn interviews met de vier 
'ontwapenaars' mogelijk. De demonstraties buiten de rechtbank 
leveren ongetwijfeld fantastische foto's op. 

Een week later, op 29 september, moet de Nederlandse 
vredesaktiviste Krista van Velzen verschijnen voor de rechtbank 
in Victoria Halls in Helensburg, samen met twee Finse vrouwen, 
Katri Silvonen en Hanna Jarvinen. 

--------- 
Noten voor de pers: 

- Voor verdere informatie over de lancering van HMS Vengeance kunt 
 u kontakt opnemen met: 

 British CND (= Campaign for Nuclear Disarmement): 
 0044-171 700 2393 

 Scottish CND: 0044-141 423 1222 

 Trident Ploughshares 2000, 42-46 Bethel Street, Norwich, 
 Norfolk NR2 1NR, U.K. 

 tel + 44 (0) 1603 611953 
 fax + 44 (0) 1603 666879 
 http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

 permanent office : reforest@gn.apc.org 
 TP2000 camp office :tp2000@gn.apc.org 

 Press contact: Jim and Jane: Phone 01436-679-194 
         Email tp2000@gn.apc.org 
 or 
 David McKenzie: Phone 01324-556768 mobile:0777 5711054 
 Email davidmc@enterprise.net. 
 Homepage: http://www.motherearth.org 
      http://www.gn.apc.org/tp2000 

- Nederlandse Ploegscharen supportgroep: Omslag. Tel. 073-5941622 


menu | dDH