MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Nederlanders gearresteerd tijdens aktie bij Britse atoombasis (19 aug 98)

Nederlanders gearresteerd tijdens aktie bij Britse atoombasis (19 aug 98)

            P E R S B E R I C H T 

VREDESAKTIVISTEN DRINGEN DOOR TOT HOOGBEWAAKTE BRITSE ATOOMDUIKBOOT 
        Twee Nederlandse vrouwen gearresteerd 

Faslane, SCHOTLAND - DINSDAG 18 AUGUSTUS 1998 - Afgelopen nacht zijn 
acht vredesaktivisten binnengedrongen tot het hart van het Britse 
nukleaire wapensysteem. Drie duikers van de internationale organisatie 
Voor Moeder Aarde bereikten een Britse Trident-atoomduikboot. De 
aktivisten, in het bezit van ontwapeningsgereedschappen, zorgden voor 
grote opschudding bij het beveiligingspersoneel, aldus een 
onafhankelijke bron die de kommunikatie van het veiligheidspersoneel 
afluistert. 

Krista van Velzen uit Nederland (23), Katri Silvonen uit Finland (21), 
beiden werkzaam bij het hoofdkantoor van Voor Moeder Aarde in Gent 
(Belgie), en Rick Springer, auteur en vredesaktivist uit de Verenigde 
Staten (47), zijn door de militaire politie gearresteerd bij Pier 12, 
waar de onderzeeer zich vermoedelijk bevond. 

Behalve dit waterteam, waren ook twee landteams van Voor Moeder Aarde 
aktief. Hans Lammerant (Belgie), Cynthia Veenendaal (Nederland), 
Hanna Jarvinen (Finland), Mike Mc Cullough (Groot-Brittannie) en 
Cherie Hendrie (GB) van de landteams werden eveneens gearresteerd. 

Sergeant Miller van de militaire politie weigerde meer informatie te 
geven over de arrestaties. 

Gezamenlijke verklaring 

De arrestanten stelden een gezamenlijke verklaring op: ,,Als je 
probeert een illegale atoomduikboot te ontwapenen, dan vinden ze je 
misschien een bedreiging voor de veiligheid. Als je dreigt met de 
likwidatie van miljoenen mensen, en het bestaan van alle leven op 
aarde, dan noemen ze dat Nationale Veiligheid.'' 
De aktivisten stellen dat ze hier zijn om humanitaire misdaden te 
voorkomen. 

Veiligheidsdiensten verrast 

Het is nog een mysterie hoe de drie aktivisten tot de atoomduikboot 
konden doordringen, gegeven dat de beveiliging volop op de hoogte 
was van de komst van de Trident Ploegscharen 2000 kampagnevoerders. 
Een ooggetuige van het 16 jaar oude permanente vredeskamp te Faslane: 
,,Het leek wel een flipperkast. Alle lichten gingen aan, en het alarm 
rinkelde maar door. De hel leek los te breken voor de 
veiligheidsdiensten.'' 
Een politieman verklaarde dat de aktievoerders goed georganiseerd 
waren: ,,de schrik zat er bij ons goed in.'' 

Ploegscharen 2000-kampagne 

De spektakulaire aktie volgde op een reeks van eerdere geweldloze 
ontwapeningsakties, die sinds 11 augustus plaatsvinden vanuit het 
kamp van de Trident Ploegscharen 2000-kampagne te Coulport. 
Vannacht zijn in totaal veertien mensen gearresteerd. 

97 mensen zijn een schriftelijke verbintenis aangegaan bij 'Trident 
Ploegscharen 2000', om op een geweldloze, vooraf aangekondigde en 
verantwoordelijke manier het Britse nukleaire wapensysteem, dat in 
strijd is met het internationaal recht, te ontwapenen. 

Sinds de start van het kamp zijn reeds 81 mensen gearresteerd. 
Nieuwe akties zijn reeds aangekondigd. 

--------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de pers: 

- TV-beelden bij Associated Press 

- Nederlandse perswoordvoerder: Pol D'Huyvetter (Voor Moeder Aarde vzw) 
                Tel: 00-44-1436-850 488 
                 of 00-44-1436-850 512 

- Het Trident Ploegscharen 2000 aktiekamp bevindt zich in Coulport 
 (50 km nw Glasgow/Schotland) 

- Websites: http://www.gn.apc.org/tp2000 
      http://www.motherearth.org/ 

ACHTERGRONDINFORMATIE KAMPAGNE TRIDENT PLOEGSCHAREN 2000 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie bestaat uit drie 
Trident-onderzeeers (vier vanaf september). Iedere onderzeeer heeft 
16 raketten die elk 8 atoombommen kunnen bevatten. Het geheel is 
gestationeerd op de marinebases te Coulport en Faslane, Schotland. 
De bommen hebben zes keer meer explosieve kracht dan de bom die op 
Hiroshima viel. Groot-Brittannie bezit nu meer nukleaire wapens dan 
tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. 

Internationaal recht 

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag deed 8 juli 1996 de 
volgende uitspraak over de legaliteit van nukleaire wapens: "methoden 
van oorlogsvoering die geen onderscheid maken tussen burgerdoelen en 
militaire doelen, of die onnodig lijden veroorzaken onder soldaten, 
zijn verboden. Gezien de unieke karakteristieken van nukleaire wapens 
(...) het gebruik van deze wapens bijna nooit te verenigen valt met 
zulke vereisten". 

Trident Ploegscharen 2000 (TP 2000) 

De Ploegscharen beweging zoekt de konfrontatie, maar biedt geheel 
geweldloos weerstand tegen de wapenwedloop en nukleaire wapens. De 
afgelopen jaren hebben de leden verschillende ontwapeningsakties 
uitgevoerd, waaronder het onbruikbaar maken van een Hawk 
gevechtsvliegtuig dat van Groot-Brittannie naar Indonesie zou worden 
uitgevoerd. De vier vrouwen die de schade aanbrachten werden juli 
1996 vrijgesproken. 
TP 2000 ging mei dit jaar van start, en 97 aktivisten hebben een 
schriftelijke verbintenis afgelegd om op een geweldloze, vooraf 
aangekondigde en verantwoordelijke manier het Britse nukleaire 
wapensysteem te ontwapenen. De akties gaan door tot 1 januari 2000 
of tot de regering besluit het Trident systeem eerder te ontwapenen. 
Trident Ploughshares is een internationale beweging. 
Aktivisten van meer dan een dozijn landen zijn aanwezig bij het 
aktiekamp te Coulport van 11 tot en met 25 augustus. 

Trident Ploughshares 2000 
42-46 Bethel Street 
Norwich 
Norfolk 
NR2 1NR 
UK 

tel + 44 (0) 1603 611953 
fax + 44 (0) 1603 666879 
http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

permanent office :   reforest@gn.apc.org 
TP2000 camp office :  tp2000@gn.apc.org 

---------------------------------------------------------------------- 
Nuclear weapons are immoral, dangerous, polluting, a terrible waste of 
resources and were found to be generally illegal by the International 
Court of Justice on 8th July 1996. 
---------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH