MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Nederlandse vredesaktiviste in hongerstaking in Schotse gevangenis (19 sep 98)


(Persbericht van Voor Moeder Aarde) 
(doorgestuurd en aangevuld met info over Nederlandse akties door Omslag) 

             P E R S B E R I C H T 

   Anti-kernwapenaktivisten in hongerstaking in Schotse gevangenis 
     tegen lancering nieuwe atoomduikboot vandaag in Engeland 

Cornton Vale & Barrow-in-Furness, 19 september 1998 - Vanochtend zijn 
vijf vrouwen, waaronder de Nederlandse Krista van Velzen, in hongerstaking 
gegaan in de Schotse gevangenis van Cornton Vale. De vrouwen protesteren 
hiermee tegen het in gebruik nemen van een vierde Trident atoomduikboot 
door Groot-Brittannie vanmiddag, tijdens een ceremonie in Barrow-in- 
Furness. 
De vrouwen vasten en weigeren alle medewerking met de gevangenis. Hun 
verzet mag niet gezien worden als protest tegen het personeel van de 
gevangenis, maar als een protest tegen de verdergaande immorele, illegale 
en geldverslindende kernwapenwedloop. 
Het Britse nucleaire Trident systeem kost de Britse belastingbetaler 
jaarlijks anderhalf miljard Britse Pond, aldus de Britse Campaign for 
Nuclear Disarmement (CND). 

De vijf vrouwen zijn: Krista van Velzen (24, Nederland), Hanna Jarvinen 
(21, Finland), Katri Silvonen (20, Finland), Helen John (60, Groot- 
Brittannie) en Angie Zelter (49, Groot-Brittannie). 

Atoomduikboot te water gelaten 

Sandra Robertson, echtgenote van de Britse staatssekretaris van Defensie 
George, heeft vanmiddag Groot-Brittannie's nieuwe Trident- 
atoomonderzeeer plechtig te water gelaten in Barrow-in-Furness. De 
nieuwe atoom-onderzeeer heet HMS Vengeance (= 'wraak'). Het is de vierde 
duikboot in de Trident-serie. Met deze tewaterlating ondermijnt de 
Britse overheid zijn belofte om te werken aan een kernwapenvrije wereld. 

Tijdens de officiele ceremonie hielden demonstranten een 'burgerinspektie 
voor het signaleren van oorlogsmisdaden'. De demonstranten veroordelen de 
dubbelzinnige en hypokriete houding van het Westen ten opzichte van 
massavernietigingswapens. 

Intussen bevinden zich, vlakbij het huis waar Sandra Robertson woont, in 
Dunblane, vijf vrouwen in voorlopige hechtenis in de Cornton Vale 
gevangenis, voor ontwapeningsakties tegen het eskalerende Britse 
nukleaire wapenarsenaal. Twee mannen worden gevangen gehouden in de 
Gateside gevangenis in Greenock. 

Rechtszitting op 29 september 

Op 29 september zullen Krista van Velzen, Katri Silvonen en Hanna 
Jarvinen moeten verschijnen voor de rechtbank in Victoria Halls in 
Helensburg. De drie vrouwen zijn medewerksters van de internationale 
vredesorganisatie Voor Moeder Aarde, gevestigd te Gent (Belgie). 
Voor Moeder Aarde eist dat Londen zich schikt naar de internationale 
rechtsregels, en de gevangenen onverwijld vrijlaat. Ook aan politici in 
Brussel en Den Haag wordt gevraagd om een actievere vredespolitiek, met 
ondermeer de onmiddellijke verwijdering van 10 B-61 Amerikaanse 
kernwapens van respektievelijk Kleine Brogel en Volkel. 

Voor Moeder Aarde zal aanstaande maandagochtend de resultaten 
bekend maken van een opiniepeiling rond een Belgisch initiatief voor 
het opstarten van onderhandelingen voor de afschaffing van alle 
kernwapens tijdens een exclusieve persconferentie. Belgie stemt reeds 
vele jaren tegen het opstarten van onderhandelingen in de VN. 

---------------------- 
Noten voor de pers: 

* Perskontakt: Pol D'Huyvetter (Voor Moeder Aarde): 00-33-475-359013 
        (tot zaterdagavond) 
        00-32-9-2338439 & GSM 095-280259 (zondag) 

* Telefoon Cornton Vale Women's Prison +44-1786-832591 

* Voor verdere informatie over de lancering van HMS Vengeance kunt u 
 kontakt opnemen met: 

 British CND (= Campaign for Nuclear Disarmement): +44-171 700 2393 

 Scottish CND: +44-141 423 1222 

 Homepage http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

* Anti-kernwapen-akties in Nederland en Belgie: 

 - 1 oktober 1998: Internationale dag van Geweldloze Aktie 
           ('Abolotion-Day'): burgerinspekties van nukleaire 
           'sites of crime', ondermeer in Kleine Brogel 
           (Belgie) en Volkel (Nederland) 

   (over de burger-inspektie van vliegbasis Volkel ontvangt u zeer 
   binnenkort een uitgebreid persbericht van Omslag). 

 - 10 oktober 1998: benefiet voor For Mother Earth - Vooruit - Gent 
           inklusief: 
           - informatie over ontwapenings-akties in Faslane 
            (Schotland) en Kleine Brogel (Belgie) 
           - bekendmaingvan de winnaar van de 'Schattenjacht' 
            op Kleine Brogel 

* Meer informatie over de aanwezigheid van atoomwapens op vliegbasis 
 Volkel (Nederland) bij Karel Koster: 030-2714376 of 030-2722594. 

* Meer informatie over de uitspraak van het Internationale Gerechtshof 
 (World Court Process) bij Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries: 
 070-3232369. 

* Nederlandse Ploegscharen supportgroep (ook voor kontakt met Krista 
 van Velzen): Omslag. Tel. 073-5941622. 

------ACHTERGRONDINFORMATIE KAMPAGNE TRIDENT PLOEGSCHAREN 2000------ 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie 

Het nukleaire wapensysteem van Groot-Brittannie bestaat uit drie 
Trident-onderzeeers (vier vanaf september). Iedere onderzeeer heeft 
16 raketten die elk 8 atoombommen kunnen bevatten. Het geheel is 
gestationeerd op de marinebases te Coulport en Faslane, Schotland. 
De bommen hebben zes keer meer explosieve kracht dan de bom die op 
Hiroshima viel. Groot-Brittannie bezit nu meer nukleaire wapens dan 
tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. 

Internationaal recht 

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag deed 8 juli 1996 de 
volgende uitspraak over de legaliteit van nukleaire wapens: "methoden 
van oorlogsvoering die geen onderscheid maken tussen burgerdoelen en 
militaire doelen, of die onnodig lijden veroorzaken onder soldaten, 
zijn verboden. Gezien de unieke karakteristieken van nukleaire wapens 
(...) het gebruik van deze wapens bijna nooit te verenigen valt met 
zulke vereisten". 

Trident Ploegscharen 2000 (TP 2000) 

De Ploegscharen beweging zoekt de konfrontatie, maar biedt geheel 
geweldloos weerstand tegen de wapenwedloop en nukleaire wapens. De 
afgelopen jaren hebben de leden verschillende ontwapeningsakties 
uitgevoerd, waaronder het onbruikbaar maken van een Hawk 
gevechtsvliegtuig dat van Groot-Brittannie naar Indonesie zou worden 
uitgevoerd. De vier vrouwen die de schade aanbrachten werden juli 
1996 vrijgesproken. 

TP 2000 ging mei dit jaar van start, en 97 aktivisten hebben een 
schriftelijke verbintenis afgelegd om op een geweldloze, vooraf 
aangekondigde en verantwoordelijke manier het Britse nukleaire 
wapensysteem te ontwapenen. De akties gaan door tot 1 januari 2000 
of tot de regering besluit het Trident systeem eerder te ontwapenen. 
Trident Ploughshares is een internationale beweging. 
Aktivisten van meer dan een dozijn landen zijn aanwezig bij het 
aktiekamp te Coulport van 11 tot en met 25 augustus. 

  *************************************************************** 
  *      For Mother Earth International office       * 
  *************************************************************** 
  *     Lange Steenstraat 16/D, 9000 Gent, Belgium     * 
  *        Phone/fax +32-9-233 84 39          * 
  *         Mobile +32-95-28 02 59           * 
  *          Fax +32-9-233 73 02            * 
  *     E-mail: international@motherearth.org        * 
  *************************************************************** 
  *      WWW: http://www.motherearth.org/         * 
  *************************************************************** 
  *       Postal account : 000-1618561-19        * 
  *************************************************************** 
  *  For Mother Earth is member of Abolition 2000 - the global * 
  *network to eliminate nuclear weapons, the International Peace* 
  *  Bureau (IPB), World Information Service on Energy (WISE), * 
  * International Netwerk on Sustainable Energy and Eurosolar  * 
  *************************************************************** 
  *   For Mother Earth has offices in Belgium, Bulgaria,   * 
  *    Romania, Slovakia, Sri Lanka and USA, aswell as    * 
  *   contacts/groups in Belarus, Czech Republic, France,  * 
  *    Finland, Germany, Netherlands and United Kingdom   * 
  *************************************************************** 

  WHEN SPIDERS UNITE, THEY CAN TIE DOWN A LION -Ethiopian Proverb 

-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH