MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Vredesaktivisten op vrije voeten (20 aug 98)


            P E R S B E R I C H T 

        Vredesaktivisten weer op vrije voeten 
    ontwapeningsakties Britse atoomonderzeers gaan door 

Faslane Schotland - Woensdag 19 augustus 1998 - Vanmiddag werden 
de laatste zes aktievoerders vrijgelaten op borgtocht. Zij zullen 
op 10 november moeten verschijnen voor de rechtbank in Schotland. 
Onder de vrijgelaten arrestanten bevonden zich ook twee 
Nederlandse vrouwen. 

De aktievoerders, in het bezit van ontwapeningsmateriaal, waren 
gisteren tot in het hart van de Britse atoomduikboten basis van 
Faslane in Schotland doorgedrongen. Drie van hen zwommen met 
duikpakken aan anderhalf uur tot op enkele meters van een Trident 
duikboot, ondanks de verhoogde waakzaamheid van de 
veiligheidsdiensten. 

Krista van Velzen, een van de duikers, verklaarde na haar 
vrijlating tevreden: ,,Ze hebben gisteren de verkeerde mensen 
gearresteerd. Goed om weer op vrije voeten rond te lopen. We gaan 
de volgende dagen door met nieuwe ontwapeningsakties.'' 
,,Na de afsluiting van dit internationaal vredeskamp op 25 
augustus verleggen we ons aktieterrein naar de illegale kernwapens 
in de Amerikaans-Belgische basis van Kleine Brogel (Belgie). 
Ook daar zullen we geweldloze ontwapeningsakties ondernemen ter 
voorkoming van oorlogsmisdaden'', aldus Krista van Velzen. 

Veiligheidspersoneel onder de indruk 

De Britse regering heeft reeds 1 miljoen pond extra uitgaven voor 
de bewaking van de basis ingezet om de internationale Ploegscharen 
vredesaktivisten buiten de militaire basis te houden. De geslaagde 
aktie van Voor Moeder Aarde zou een enorme indruk hebben gemaakt 
op het veiligheidspersoneel. 
,,De veiligheidsuitgaven zijn een peuleschil vergeleken met de 1 
miljard Britse pond die ze verspillen voor dit illegaal 
kernwapensysteem. Dit zijn massavernietingswapens, en die moeten 
de wereld uit. We moeten dringend een verdrag hebben dat 
atoomwapens eens en voorgoed de wereld uithelpen'', aldus Pol 
D'Huyvetter, persmedewerker van Voor Moeder Aarde. 

Akties gaan door 

De aktievoerders zullen de komende dagen nieuwe pogingen ondernemen 
om het Trident systeem te ontwapenen. De aktievoerders van Voor 
Moeder Aarde en het Forum voor Vredesaktie kregen in juni jl. een 
geweldloosheidstraining te Gent, waar ze ook werden geinformeerd 
over de risiko's en gevaren van bepaalde onderdelen, waaronder 
kernreaktoren, waar geen ontwapeningsakties kunnen worden gevoerd. 
Bedoeling is namelijk om niemand in gevaar te brengen of fysieke 
schade toe te brengen. 

Vanochtend was er een geweldloze muzikale blokkade met veertig 
aktievoerders bij de hoofdingang van Faslane. De politie die rustig 
meeluisterde, verloor na twee uur hun geduld en arresteerde de drie 
vrouwelijke muzikanten en hun violen. 
Dertien mensen werden vandaag reeds gearresteerd, waaronder 
Frederik Ivarsson, een Zweedse priester en Klaus Engell, een 
theologiestudent uit Zweden. 

Sinds 11 augustus zijn er 94 arrestaties verricht. Op elk moment 
kunnen nieuwe ontwapeningspogingen ondernomen worden. 

Ook akties in Belgie 

Een eerste 'inspektie ter voorkoming van oorlogsmidaden is reeds 
gepland voor 1 oktober op de basis van Kleine Brogel (Belgie). 
Voor Moeder Aarde en het Forum voor Vredesaktie eisen de 
onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens, en 
diplomatieke initiatieven om onderhandelingen te beginnen voor 
een wereldwijd verbod op atoomwapens. 

---------------------- 
Noten voor de pers: 

- Leden van zee-team, dat de duikboot tot op 2 meter naderde: 
 * Katri Silvonen, 20, Finland, woont en werkt te Gent bij Voor 
  Moeder Aarde Internationaal 
 * Krista van Velzen, 23, Nederland, woont en werkt te Gent bij 
  Voor Moeder Aarde 
 * Rick Springer, 47, auteur, California, USA, nam deel voettocht 
  NAVO Brussel-Faslane 

- Leden van het eerste landteam, dat een gat in de omheining maakte 
 om de basis binnen te dringen: 
 * Hanna Jarvinen, 21, Finland, woont en werkt te Gent bij Voor 
  Moeder Aarde Internationaal 
 * Hans Lammerant, Gent, woont en werkt te Gent bij Voor Moeder 
  Aarde Internationaal 
 * Marjan Willemsen, 21, Nederland (Gemert), nam deel aan 
  voettocht NAVO Brussel - Faslane 

- Leden van het tweede landteam, dat voor afleiding zorgde: 
 * Cynthia Veenendael, 25, Nederland (Enschede) 
 * Mike McCollough, Schotland 

- Het vredeskamp bevindt zich in Coulport (50Km NW van Glasgow) 

- Adres Trident Ploughshares 2000: 
 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 1NR, United Kingdom. 

 tel + 44 (0) 1603 611953 - fax + 44 (0) 1603 666879 
 http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

 permanent office : 	reforest@gn.apc.org 
 TP2000 camp office :	tp2000@gn.apc.org 

- Perskontakt ter plaatse: Pol D'Huyvetter, Voor Moeder Aarde: 
              Tel. 00-44-1436-850-488 
               of 00-44-1436-850-512 

- Voor juridische vragen: Koen Moens van het Forum voor Vredesaktie: 
 Tel. 00-44-1436-850-488 of 00-44-1436-850-512 

- Videomateriaal via: Michel Peremans 075-544-813, Reuters & 
           Associated Press 

- Fotomateriaal van aktie vandaag via Press Association & Reuters 
 (foto van een Zweedse priester en theologie student. Zij werden 
 vandaag voor de derde maal gearresteerd nadat zij in de hekken 
 knipten en de basis binnendrongen) 

------------------------------------------------------------------ 
Nuclear weapons are immoral, dangerous, polluting, a terrible 
waste of resources and were found to be generally illegal by the 
International Court of Justice on 8th July 1996. 
------------------------------------------------------------------ 


menu | dDH