MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Protesterende vredesaktivisten in Schotse cel gestraft (20 sep 98)


Onderstaand bericht is afkomstig van TP2000 
Vertaling: Omslag 

           P E R S B E R I C H T 

     Vredesaktivistes gestraft voor aktie vanuit cel 

Cornton Vale, 20 september 1998 - De vijf Trident Ploegscharen- 
aktivistes, die in verband met hun geweldloze akties tegen Britse 
atoomduikboten in voorlopige hechtenis zitten in HMP Cornton Vale 
(Schotland), zijn door de gevangenis-autoriteiten tot op het lichaam 
gefouilleerd en gestraft, na hun bescheiden protest tegen de 
tewaterlating van een nieuwe Britse atoomduikboot. Afgelopen zaterdag 
werd in Barrow-in-Furness de nieuwste Britse atoomduikboot 'Vengeance 
(= 'wraak') te water gelaten. Het protest van de vrouwen was niet 
gericht tegen het gevangenispersoneel. 

De vijf vrouwen zijn: Krista van Velzen (24, Nederland), Hanna 
Jarvinen (21, Finland), Katri Silvonen (20, Finland), Helen John 
(60, Groot-Brittannie) en Angie Zelter (49, Groot-Brittannie). 

Oude kranten en tandpasta 

De vrouwen werden vrijdagavond geheel ontkleed en vervolgens 
gefouilleerd, omdat zij van stroken krantenpapier, aan elkaar 
vastgeplakt met tandpasta, een banier hadden gemaakt met de 
tekst: 'NO ESCAPE . . FROM TRIDENT'. De bedoeling was om de tekst 
uit het raam van een van de cellen te hangen. 
De banier werd hen afgenomen. 

Geboeid afgevoerd naar aparte cellen 

Zaterdag bleven de vrouwen in hun cellen; ze weigerden te spreken en 
te eten. Hierop werden zij door het gevangenispersoneel in de boeien 
geslagen en afgevoerd naar gescheiden cellen, buiten de afdeling 
voor voorlopige hechtenis. (Tot vrijdag deelden Krista, Hanna en 
Katri samen een cel). 

Geweld 

Angie Zelter weigerde medewerking. Maar ondanks haar passieve verzet 
en volstrekte geweldloosheid, werd haar haar kleding afgenomen en 
werd ze met geweld afgevoerd naar een straf-cel, waar zij de 
zaterdag naakt en met pijn heeft doorgebracht. 

Mede-gevangene Helen John zei: ,,Ze hebben Angie echt pijn gedaan''. 
Een andere mede-gevangene, Krista van Velzen, zei: ,,Ze hebben ook 
Katri Silvonen pijn gedaan. Katri verscheen vanochtend totaal 
overstuur in de kapel''. 

Geen kontakt met buitenwereld, verbod op rekreatie 

De vijf vrouwen is al hun geld afgenomen. Tot aan hun rechtszaken 
kunnen ze niet meer beschikken over geld om bijvoorbeeld 
telefoonkaarten, enveloppen en postzegels te kopen. Dat betekent 
bovendien dat ze geen toegang meer hebben tot essentiele 
kommunikatiemiddelen met hun familieleden en de rest van de 
buitenwereld. De vrouwen is bovendien voor een periode van vijf 
dagen het recht op rekreatie ontzegd. 

Verdediging 

Als reaktie op de uitgesproken bezorgdheid over het feit dat de 
vrouwen nu ook geen toegang meer zouden hebben tot de noodzakelijke 
middelen ter voorbereiding van hun verdediging, gaf (Prison Officer) 
Tony Quinn, Supervisor of Younger Block, de verzekering dat Angie 
Zelter desgewenst over die middelen zal kunnen beschikken. 

Supervisor Quinn erkende ook volledig dat het protest op geen enkele 
manier gericht was tegen de gevangenis-autoriteiten. Hij bevestigde 
dat het protest van de vrouwen was bedoeld om hun verzet tegen het 
Britse nukleaire Trident-massavernietigingssysteem kenbaar te maken, 
nu Groot-Brittannie dat systeem gisteren verder heeft uitgebreid met 
de tewaterlating van een vierde Trident-duikboot. 

Toezicht op goede behandeling 

Met het oog op de behandeling van de vrouwen, in het bijzonder van 
Angie Zelter en Katri Silvonen, houden de leden van TP2000 
voortdurend scherp in de gaten of de gevangenisautoriteiten de 
burgerrechten van de vrouwen respekteren, en of de algemene regels 
voor persoonlijk welzijn in acht worden genomen. 

Zeven politieke gevangenen 

Op dit moment zitten in totaal zeven vredesaktivisten in voorlopige 
hechtenis wegens pogingen om op geweldloze wijze de Britse 
nukleaire duikboten te ontwapenen. Een aktiviste, Anja Light 
(Australie) is op borgtocht vrij. 

De namen van de mensen in voorarrest zijn: 

Angie Zelter (49, Norfolk, UK)  - rechtszaak op 22 september 
Hanna Jarvinen (21, Finland)   - rechtszaak op 29 september 
Helen John (60, Yorkshire, UK)  - rechtszaak op 29 september 
Katri Silvonen (20, Finland)   - rechtszaak op 29 september 
Krista van Velzen (24, Nederland) - rechtszaak op 29 september 

 Adres vrouwengevangenis: 
 HMS Cornton Vale, Cornton Road, Stirling FK5 5NY, Schotland. 

Jens Light (32, Australia)    - rechtszaak op 22 september 
Ian Thomson (57, Schotland)    - rechtszaak op 23 september 

 Adres mannengevangenis: 
 HMP Greenock, Gateside, Greenock PA16 9 AH, Schotland. 

Alle rechtszaken vinden plaats in Dumbarton Sheriff Court, 
Victoria Halls in Helensburg (nabij Glasgow). 

Na afloop van de rechtszittingen zijn interviews met de vredes- 
aktivisten mogelijk. Buiten de rechtbank zullen indrukwekkende 
solidariteits-demonstraties plaatsvinden. 

-------------------- 
Noten voor de pers: 

* Voor vragen over de behandeling van de vrouwen kunt u terecht bij: 

  - Scottish Office Prison Service HQ: Calton House Redhaughs Rigg 
   Edinburgh EH 12 9HW 
   Fax: (0044) 131 244 8774 - Phone: (0044) 131 244 8745 

   of 

  - Rechtstreeks bij HMS Cornton Vale: tel. (0044)-1786 832591 

* Adres Trident Ploughshares 2000: 
  42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 1NR, U.K. 

  tel + 44 (0) 1603 611953 
  fax + 44 (0) 1603 666879 
  http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

  permanent office :  reforest@gn.apc.org 
  TP2000 camp office : tp2000@gn.apc.org 

  Voor perskontakten: Jim and Jane   :  Phone 0044-1436-679-194 
            Email: tp2000@gn.apc.org 

  of: David McKenzie : Phone 01324-556768 mobile: 0777 5711054 
  Email davidmc@enterprise.net. 
  Homepages: http://www.motherearth.org 
       http://www.gn.apc.org/tp2000 

----- einde persbericht ------ 

-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH