MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Anti-kernwapenaktiviste terug uit Schotland (22 aug 98)


           P E R S B E R I C H T 

      Anti-kernwapenaktiviste terug uit Schotland 

         Ervaringen uit de politiecel 

Zaterdag 22 augustus 1998 - De Nederlandse vredesaktiviste Elise 
Leijten is teruggekeerd uit Schotland, waar zij deelnam aan de 
akties om het Trident kernwapensysteem in Faslane uit te 
schakelen. Zij werd tijdens een blokkade-aktie afgelopen zondag 
gearresteerd en verbleef ruim twaalf uur in een politiecel in 
Clydeband. 

Elise Leijten (oorspronkelijk afkomstig uit het Brabantse Waalre) 
woont in Amsterdam. 

Afgelopen dinsdag slaagden enkele vredesaktivisten erin tot in 
het hart van de Britse atoomduikboten-basis van Faslane in 
Schotland door te dringen. Drie van hen zwommen met duikpakken 
aan anderhalf uur tot op enkele meters van een Trident duikboot, 
ondanks de verhoogde waakzaamheid van de veiligheidsdiensten. 

De spektakulaire aktie volgde op een reeks van eerdere geweldloze 
ontwapeningsakties, die sinds 11 augustus plaatsvinden vanuit het 
kamp van de Trident Ploegscharen 2000-kampagne te Coulport. 

97 mensen zijn een schriftelijke verbintenis aangegaan bij 'Trident 
Ploegscharen 2000', om op een geweldloze, vooraf aangekondigde en 
verantwoordelijke manier het Britse nukleaire wapensysteem, dat in 
strijd is met het internationaal recht, te ontwapenen. 

Sinds 11 augustus zijn er meer dan 100 arrestaties verricht. Op 
elk moment kunnen nieuwe ontwapeningspogingen ondernomen worden. 

----------------------- 
Noten voor de redaktie: 

- Elise Leijten is bereikbaar op de telefoonnummers 
 020-6650273 of 06-51152499. 

- Het vredeskamp bevindt zich in Coulport (50Km NW van Glasgow) 

- Perskontakt ter plaatse: Pol D'Huyvetter, Voor Moeder Aarde: 
              Tel. 00-44-1436-850-488 
               of 00-44-1436-850-512 

--- einde persbericht --- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH