MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Anti-kernwapenaktivisten opnieuw zwemmend tot bij duikboten (24 aug)


Trident Ploegscharen 2000 - Maandag 24 augustus 1998 

            P E R S B E R I C H T 

   Aktivisten zwemmen opnieuw tot centrum van britse atoommacht 

         Twee aktievoerders gearresteerd 

Faslane, 20 augustus 1998. Twee leden van de internationale 
vredesorganisatie Voor Moeder Aarde drongen afgelopen nacht voor de 
tweede maal binnen in de hoogbeveiligde rond de buiten de wet 
gestelde Britse onderzeeers met Trident kernraketten, op de Clyde 
Naval Base in Faslane, Schotland. 

Krista van Velzen (23, Nederland) en Katri Silvonen (20, Finland), 
zwommen gedurende anderhalf uur door het ijskoude Gare Loch en 
drongen de zwaar beveiligde duikbootbasis binnen om 03:15 uur. 
Met hamers, een ijzerzaag en jam gingen ze de kontrolekamer van een 
met Trident-kernraketten gewapende duikboot ontmantelen. Hiermee 
willen ze op geweldloze wijze de historische beslissing van het 
Internationaal Gerechtshof van Den Haag kracht bij zetten, dat in 
1996 kernwapens buiten de wet stelde. Hun doel is de Britse 
regering, en de NAVO partners - waaroner Belgie en Nederland - te 
dwingen multilaterale onderhandelingen op te starten voor een 
totaal verbod op kernwapens. 

Verklaring van de aktievoerders 

"Indien ik de drie andere vrouwen in de Schotse gevangenis moet 
vervoegen, kan ik enkel stellen dat ze de verkeerde mensen 
arresteren. Als burgers hebben we de juridische plicht de 
voorbereiding van misdaden tegen de mensheid te stoppen onder het 
door de VN goedgekeurde Nuremberg charter", aldus de twintigjarige 
Finse Katri Silvonen. 
De 23-jarige nederlandse Krista Van Velzen zegt "We twijfelen er 
niet aan dat de Ploegscharenbeweging Westminster gaat dwingen zijn 
verplichting onder artikel VI van het Non-Proliferatie Verdrag na 
te komen tegen het jaar 2000. Noch het Britse volk, noch de 
wereldgemeenschap wil deze kostelijke massavernietigingswapens. 
Het is tijd om deze verspilling van geld en grondstoffen te 
gebruiken voor echte sociale behoeften. Met onze akties stellen we 
de hypocrisie van de Britse regering aan de kaak." 

Vorige week deden ze reeds een eerste poging en werden ze pas 
gearresteerd op enkele meters van de onderzeeer. Momenteel is het 
nog niet duidelijk of ze geslaagd zijn in hun ontmantelingspoging. 
Volgens een onafhankelijke bron die de politiekommunikatie volgt, 
kwamen ze nu nog dichter. Krista van Velzen werd in de haven-lift 
boven de duikboot gearresteerd. 

Trident Ploegscharen 2000-kampagne 

De ontwapeningspoging is een onderdeel van een kampagne van 
geweldloze directe ontwapeningsacties door de Trident Ploegscharen 
2000. Deze kampagne werd opgestart omdat de Britse regering koppig 
de beslissing van het Internationaal Gerechtshof en talrijke 
resoluties van de Algemene Vergadering van de VN blijft negeren, 
en nadat alle andere legale middelen waren uitgeput. Hiermee 
brengen ze de Nuremberg-principes, die elke burger de plicht 
opleggen oorlogsmisdaden te voorkomen, in praktijk. 
Sinds het begin van de kampagne op 11 augustus zijn reeds meer dan 
100 arrestaties verricht. 

Groeiende sympathie van militairen en politie 

Vier andere activisten, drie Britse vrouwen en een Australische 
man, zitten sinds vrijdag in Schotse gevangenissen. 
De aktivisten werden gearresteerd door de militaire politie en 
zullen waarschijnlijk opnieuw met respect begroet worden door de 
verbaasde veiligheidsdiensten. Na een eerste wantrouwen, tonen de 
militaire en lokale Strathclyde politie volgens de activisten een 
groeiende sympathie voor de toewijding en de geweldloze methoden 
van de groeiende Trident Ploegscharen 2000 beweging. 

Akties gaan door in Belgie en Nederland 

Voor Moeder Aarde wil begin september onderhandelingen beginnen met 
de Belgische en Nederlandse regering voor het onmiddellijk 
ontmantelen van de geheime B-61 tactische kernwapens in Kleine 
Brogel (Belgie) en Volkel (Nderland). 
In Belgie organiseren Voor Moeder Aarde en het Forum voor Vredesaktie 
een schattenjacht naar de Amerikaanse kernwapens tijdens een 
militaire luchtvaart-show te Kleine Brogel op 5 en 6 september. 

--------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de pers: 

* Algemeen perskontakt : Pol D'Huyvetter. Tel: 0044-01436-850 488 of 
                        0044-01436-850 512 
 E-mail: tp2000@gn.apc.org 
 Homepage : http://www.motherearth.org en http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

* Spektakulaire kwaliteits-TV footage is beschikbaar (pool) bij VRT, 
 Reuters TV en Associated Press TV in London. 

 AP-Londen-TV: Steve Baker: 0044-171-427-4100. 

* Hi-8 footage (incl. interviews met Katri Silvonen en Krista van 
 Velzen) en foto's zijn beschikbaar bij het TP2000 Press office in 
 Schotland (cfr. pers contact). 

* Foto's van Krista en Katri zijn ook verkrijgbaar bij EPA-Frankfurt: 
 0049-69-27164811. 

* Het adres van het parmanentevredeskamp is: TP2000 Peace Camp, 
 Peaton Wood, Coulport (ten noord-westen van Glasgow), Schotland. 

* Het adres van de Adres Trident Ploughshares 2000: 
 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk, NR2 1NR, U.K. 
 tel 0044 (0) 1603 611953 
 fax 0044 (0) 1603 666879 
 http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

 permanent office : 	reforest@gn.apc.org 
 TP2000 camp office :	tp2000@gn.apc.org 

---------------------------------------------------------------------- 
Nuclear weapons are immoral, dangerous, polluting, a terrible waste of 
resources and were found to be generally illegal by the International 
Court of Justice on 8th July 1996. 
---------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH