MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Nederlandse anti-kernwapenarrestante weer vrij (25 aug)            P E R S B E R I C H T 

     Buitenlandse anti-kernwapenaktivisten vrijgelaten 
          Britse aktvievoerder in arrest 
    Ploegscharen 2000 beweging klaagt Britse overheid aan 

Faslane (Schotland), 25 augustus - De Nederlandse Krista van Velzen 
(23) en de Finse Katri Silvonen (20) werden vanochtend, tot ieders 
verbazing, weer op vrije voeten gesteld. De twee vrouwen, full-time 
aktievoerders van de internationale vredesorganisatie Voor Moeder 
Aarde, braken deze week voor de tweede keer zwemmend door tot het 
hart van de zwaarbeveiligde Britse Trident atoomduikboten-basis. 
Ze hadden hamers, betonscharen en ander ontmantelingsmateriaal bij 
zich. Ook een ander aktievoerster, Hanne Jarvinen (21 - Finland) 
werd op vrije voeten gesteld. 

Tijdens dezelfde zitting werd echter de Britse Helen John, een 
vastberaden vrouw van 60 jaar, in hechtenis genomen in Cornton Vale 
Prison. Zij moet op 29 september verschijnen voor de rechtbank 
in Helensburgh. Gisteren probeerde zij nukleaire wapens onklaar te 
maken op de Coulport Naval Base in Scotland (40 mijl NW van Glasgow). 

Britse overheid omzeilt kontroverse 

Pol D'Huyvetter uit Belgie, perswoordvoerder van TP2000, verklaarde: 
'Ik vermoed dat de Britse regering er op uit is om de toenemende 
buitenlandse kontroverse uit de weg te gaan door de niet-Britse 
aktievoerders vrij te laten. De buitenlandse aktievoerders zijn 
het verst gegaan in het doorbreken van de militaire beveiliging. 
Hoe is het anders te verklaren dat fiskaal-procureur Mr. Donnelly 
alle aanklachten tegen de buitenlandse aktievoerders heeft laten 
vallen. In het buitenland halen onze akties de kranten, maar hier 
in Groot-Brittanie heeft de pers er tot nu toe nauwelijk over 
geschreven". 

TP2000 deponeert Burger Aanklacht bij Dumbarton Court 

Vanmiddag om 14:00 uur heeft een delegatie van TP2000 bij de 
Dumbarton Sheriff's Court een Burger Aanklacht ('Citizens Complaint') 
ingediend tegen leden van de Britse regering en tegen personeel in 
de Britse nukleaire wapenindustrie. 
De aanklacht werd opgesteld met hulp van Alan Wilkie (60), Schots 
sekretaris van het World Court Project (WCP) en George Farebrother 
(60), sekretaris van de Britse afdeling van het WCP. Beiden waren 
vammiddag ook aanwezig bij de aanbieding van de aanklacht. 

Het World Court Project leidde in juli 1996 tot de uitspraak van 
het Internationale Gerechtshof, dat (het dreigen met) kernwapens 
illegaal verklaarde en de kernwapenstaten opriep om onderhandelingen 
te beginnen over uitbanning van alle kernwapens, konform artikel VI 
van het Non-Proliferatie Verdrag. 
Met name Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk 
volharden in hun weigering om zulke multilaterale onderhandelingen 
te beginnen, ondanks verzoeken daartoe op basis van ontwapenings- 
resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 
enkele jaren geleden. 

Helen John zal zich voegen bij drie Britse en een Australische 
aktievoerders, die sinds vrijdag 21 augustus in hechtenis zitten. 
Twee van hen, Sylvia Boyes (56) uit Birmingham en Rachel Wenham 
(25) uit Leeds zullen morgen om 10:00 uur voor de rechtbank in 
Victoria Hall, Dumbarton Court verschijnen. Dominee Robin Boyes, 
Sylvia's echtgenoot, zal naar Schotland reizen om zijn vrouw, die 
hij voor 100 procent steunt, bij te staan. 

Helen John, van het vrouwen-vredeskamp in Menwith Hill (Yorkshire), 
die gisteravond in Coulport werd gearresteerd omdat ze in het hek 
knipte, verklaarde vlak voor haar aanhouding: ,,Ik heb bewondering 
voor de prachtige aanpak van alle TP2000-aktivisten, die zich 
inzetten om een einde te maken aan het Trident-systeem. Ik ga 
knippen in het hek van de internationale wet tegen 
massavernietigingswapens. Het is ontzettend jammer dat rechtbanken 
ons nog niet onderstenen''. 

TP2000 kiest voor geweldloze en verantwoorde direkte ontwapening, 
om de uitspraak uit 1996 van het Wereld-Hof kracht bij te zetten 
en in het bijzonder om de Britse overheid te dwingen onderhandeligen 
te starten om alle kernwapens in het jaar 2000 uit te bannen. 

Tijdens het internationale vredeskamp van TP2000 de afgelopen twee 
weken, werden ongeveer 110 aktievoerders gearresteerd. De 
arrestanten waren ondermeer afkomstig uit Australie, Belgie, 
Canada, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Schotland, 
de Verenigde Staten en Wales. 
Aan mensen uit Wit-Rusland, Roemenie, Rusland, Sri Lanka en Ukraine 
werden toegangsvisa geweigerd toen zij wilden deelnemen aan de 
1000 kilmeter lange vredesmars, die op Nagasaki-dag (9 augustus) 
aansloot bij het vredeskamp in Faslane. De vredes-wandelaars waren 
vertrokken uit Belgie, vanaf het NAVO hoofdkwartier in Brussel. 

De vrijgelaten aktivisten van de vredesorganisatie Voor Moeder 
Aarde zullen nieuwe ontwapeningsakties ondernemen voordat ze 
Schotland verlaten op weg naar hun thuisbases in Belgie en Nederland. 
Daar zal een nieuwe Ploegscharen-kampagne worden gelanceerd tegen 
Amerikaanse taktische B-61 kernwapens. 

Vandaag start de nieuwe fase van TP2000. Alle plekken waar zich aan 
Trident gerelateerde objekten bevinden, kunnen doelwit worden van 
volgende direkte ontwapeningsakties. 

Trident Ploughshares 2000 
42-46 Bethel Street 
Norwich 
Norfolk 
NR2 1NR 
UK 

tel + 44 (0) 1603 611953 
fax + 44 (0) 1603 666879 
http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

permanent office : 	reforest@gn.apc.org 
TP2000 camp office :	tp2000@gn.apc.org 

Nuclear weapons are immoral, dangerous, polluting, a terrible waste of 
resources and were found to be generally illegal by the International Court 
of Justice on 8th July 1996. 

Perskontakt: SCND. Phone 0141-423-1222 (Scottish Campaign for Nuclear 
                    Disarmament) 
E-mail: tp2000@gn.apc.org 
Homepage : 	http://www.motherearth.org 
http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

High quality & spectacular TV footage available (pool) -including 
the swimmers- at Reuters TV and Associated Press TV in London. 
Hi-8 footage and stills are available at TP2000 Press office in 
Scotland (cfr. press contact). 


menu | dDH