MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Anti-kernwapenaktivisten opnieuw aktief in Schotland (26 aug)


  Trident Ploughshares 2000 - Trident Ploegscharen 2000 kampagne 

             P E R S B E R I C H T 

      Nederlandse anti-kernwapenaktiviste opnieuw aktief 

        Ook akties in Belgie en Nederland op komst 

Faslane (Schotland), 26 augustus 1998 - Gisteravond om 23:15 uur hebben 
drie aktievoerders van vredesorganisatie Voor Moeder Aarde opnieuw een 
poging gedaan om het Britse nukleaire duikbotensysteem te ontmantelen. 
Het was de vierde keer dat Krista van Velzen (23, Nederland), Katri 
Silvonen (20, Finland) en Hanne Harvinen (21, Finland) zich op 
geweldloze wijze toegang verschaften tot de zwaarbeveiligde HM Clyde 
Naval Base in Faslane (Schotland). Ze knipten een gat in het hek rond 
de marinebasis. Ook nu werden ze gearresteerd. 

Alle aanklachten ingetrokken 

De drie vrouwen waren gisterochtend om 10:00 uur juist voor de derde 
keer vrijgelaten, nadat de procureur-fiscaal alle aanklachten tegen hen 
had ingetrokken. Een opmerkelijke daad, aangezien de vrouwen tot 
driemaal toe getracht hadden de kontrolekamer van een Trident- 
onderzeeer met hamers, ijzerzagen, betonscharen en siroop onklaar te 
maken. 

De vrouwen, full-time werkzaam zijn bij de internationale 
vredesorgasnisatie voor Moeder Aarde in Gent, verklaarden vlak voor hun 
arrestatie: ,,Het is een pijnlijk onrecht dat vier Britse vrouwen en 
een Australische man nu in de Schotse gevangenis zitten voor 
soortgelijke akties. De verkeerde mensen zijn gearresteerd. Degenen die 
dreigen met het gebruik van nukleaire wapens zouden eigenlijk moeten 
worden vervolgd. De Britse overheid heeft ons vrijgelaten om de 
groeiende kontroverse rond de illegaliteit en immoraliteit van 
kernwapens, waarover in het buitenland breed wordt gepucliceerd, uit de 
weg te gaan. Met onze akties zetten we de Britse regering voor schut 
omdat we de halsstarrige houding van Groot-Brittannie in de Verenigde 
Naties laten zien. Premier Tony Blair blijft de VN ontwapenings- 
resoluties negeren. Maar we zijn zeer hoopvol, aangezien onze akties 
met grote steun en respekt worden tegemoet getreden, zelfs door de 
militaire bewakingsdienst. Deze konfronterende geweldloze akties zullen 
de Britse overheid dwingen om gehoor te geven aan de wereldwijde roep 
om onderhandelingen te beginnen om alle kernwapens uit te bannen. Het 
jaarlijkse budget van 1,5 miljard pond voor de Britse Tridents moet 
worden omgebogen om te voorzien in allerlei sociale behoeften''. 

Meer dan honderd arrestaties 

De afgelopen twee weken werden al meer dan honderd anti-kernwapen- 
aktivisten gearresteerd. Als gevolg van het magere resultaat van 
allerlei andere akties, zoals het aanbieden van petities, brieven en 
het houden van wakes, namen de drie aktivistes het besluit om de 
historische uitspraak van het Internationale Gerechtshof van 8 juli 
1996, kracht bij te zetten met burger-ontwapeningsakties. Ze voelen 
zich daartoe gerechtigd door het zgn. Nuremberg-Chapter van de VN. 

Burger Aanklacht 

Een internationale delegatie van de vredsbeweging bood gisteren op 
het Hoofdbureau van Politie in Dumbarton een aanklacht aan tegen 
leden van de Britse regering en medewerkers van de Britse kernwapen 
industrie. De Burger Aanklacht ('citizens' complaint') werd aangeboden 
door Stephen Allcroft, Morag Balfour en Koen Moens van de 
internationale Trident Ploughshares 2000-kampagne. 
George Farebrother, sekretaris van de Britse afdeling van het World 
Court Project, en Brian Quail van de Schotse Campaogn for Nuclear 
Disarmament (CND) en TP2000, spraken daarbij met hoofdinspekteur 
Wylie. De heer Wylie bleek zeer sympathiek en begreep snel en 
duidelijk waar het om ging. Hij zei te begrijpen dat de Britse 
overheid met zijn nukleaire afschrikking in overtreding zou kunnen 
zin met de internationale wet en met de Britse wetgeving. De heer 
Wylie zegde toe de aanklacht te zullen doorsturen naar het kantoor 
van de de fiscaal-procureur in Dumbarton. 

Uitspraak Internationaal Gerechtshof 

George Farebrother, die deel uitmaakte van de suksesvolle lobby binnen 
de VN voor het World Court Project, verklaarde: ,,Het is belangrijk om 
ons te realiseren dat regeringen niet boven de wet staan. Dat is 
bewezen door legale akties tegen landen als Ruanda en voormalig 
Joegoslavie. Het Internationale Gerechtshof in Den Haag kan geen nieuwe 
wetten maken, het kan slechts aangeven wat de internationale wet is. 
De uitspraak van het Hof van 8 juli 1996 stelt dat het dreigen met of 
het gebruiken van kernwapens in het algemeen in strijd is met het 
bestaande internationale humanitaire recht''. 

Morgenochtend om 10:00 zullen Rachel Wenham en Sylvia Boyes, twee 
gearresteerde TP2000 aktivistes, voorkomen voor de rechtbank in 
Victoria Hall/Helensbrough. Het is nog niet duidelijk of ook de 
buitenlandse aktievoerders morgen voor de rechter zullen verschijnen. 
George Farebrother zal worden opgeroepen als getuige-deskundige. Ook 
Dominee Robin Boyes, predikant van de Unitarian Church in Birmingham 
en echtgenoot van Sylvia Boyes zal bij de ziting aanwezig zijn om 
daarmee zijn steun aan de ontwapenaars te tonen. 

Nieuwe ontwapeningsakties aangekondigd 

De akktievoerders van de internationale Trident Ploegscharen 2000- 
kampagne (TP2000) kondigden aan dat vanaf vandaag alle plekken in 
Groot-Britannie die een relatie hebben met het nukleaire Trident- 
programma, doelwit kunnen worden van nieuwe direkte ontwapeningsakties. 
Hetzelfde geldt voor nukleaire bases in andere landen, speciaal in 
Belgie (Kleine Brogel) en Nederland (Volkel). Zowel Kleine Brogel 
als vliegbasis Volkel zijn bases van de Amerikaanse lichtmacht, waar 
taktischeB-61 kernkoppen liggen opgeslagen. 

---------- 
Noten voor de pers: 

- Perswoordvoerder: Pol D'Huyvetter. Phone 01436-679-194	 
          E-mail: tp2000@gn.apc.org 
          Homepage: 	http://www.motherearth.org 
          http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

- High quality & spectacular TV footage available (pool) at 
 Reuters TV and Associated Press TV in London. Hi-8 footage 
 and stills are available at TP2000 Press office in Scotland 
 (cfr. press contact). 

- Foto-redakties kunnen ondermeer terecht bij de Daily Record 
 Picture Desk in Glasgow (vragen naar Stuart Nichols). Daar zijn 
 ondermeer de foto's uit The Guardian van vandaag beschikbaar. 

- Meer informatie over het World Court Process is verkrijgbaar bij: 

 * WCP-Nl - Mw. T. van Asseldonk-de Vries: 070-3232369. 

 * Tribunaal voor de Vrede, Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam. 
  Tel. 020-6681868. 

- De tekst van de World Court advisory opinion: Nuclear Weapons Are 
 Illegal - The Historic opinion of the World Court and how it will 
 be enforced: published by The Apex Press, Council on International 
 and Public Affairs, 777 United Nations Plaza, Suite 3C, New York, 
 NY 10017, USA, ISBN 0-945257-87-2 

- Adres Trident Ploughshares 2000-kampagne: 
 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk, NR2 1NR, UK 
 tel + 44 (0) 1603 611953 
 fax + 44 (0) 1603 666879 
 http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

 permanent office : 	reforest@gn.apc.org 
 TP2000 camp office :	tp2000@gn.apc.org 

- Adres voor Moeder Aarde: Gewad 15, Gent/Belgie. 
 Tel: 0032-92334924 
 Email: pol@motherearth.org 

------------------------------------------------------------------- 
Nuclear weapons are immoral, dangerous, polluting, a terrible waste 
of resources and were found to be generally illegal by the 
International Court of Justice on 8th July 1996. 
------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH