MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Abolition days 1998 (27 mei 98)


Beste mensen,

Help ons aub om de informatie over de abolition-days kernwapencampagne
te verspreiden. De groeiende spanning in Zuid Azie geeft ons zeker
meer stimulans om met volle energie verder te gaan met deze campagne.
Als jij het volgend artikel kan publiceren in een tijdschrift,
verspreiden over een mailinglist, of op een website kan plaatsen, zijn
we daarmee erg geholpen.... We hebben foto's, als je even een seintje
geeft... En als je een link kan maken naar onze website,
http://www.motherearth.org, zeker doen!!!!

Alvast bedankt!!

Krista van Velzen  voor de @-days organisatoren

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BURGER AKTIES TEGEN NUCLEAIRE HYPOCRISIE - ABOLITION DAYS 1998

Zij zijn gemaakt om leven tot stof te doen vergaan. Hun immer
voortdurende produktie is vervuilend en vernietigt ons milieu.
Ongevallen en gevaarlijke situaties worden zelden gerapporteerd.

Hun bestaan is in strijd met internationaal recht, en toch zijn
kernwapens hier. Dit hoewel er al meerdere VN resoluties waren die
opriepen tot kernontwapening. Er zijn nog steeds geen VN inspecteuren
die nucleaire terreinen inspecteren. Sterker nog, in veel landen is
eventueel kernwapenbezit een groot geheim. Maar ze zijn hier.

KERNWAPENS, WORDT HET NIET TIJD DAT DE INSPECTEUR EENS LANGS KOMT?

De zomer van 1998 staat op uitbreken, en een nieuwe wapen wedloop
tussen India en Pakistan is van start gegaan. De landen die al
kernwapens bezitten, zijn haantje de voorste om hen zo snel mogelijk
te veroordelen. Maar deze nachtmerrie zou waarschijnlijk nooit
ontketend zijn als de vijf 'officiele' kernmachten - de Verenigde
Staten, Groot Brittanie, Frankrijk, China en Rusland - hun zaken wat
eerder op orde hadden gebracht, en dus door onderhandelingen een
wereldwijd verbod op kernwapens hadden bereikt. Zij hebben een
wettelijke verplichting om dit te doen -kijk maar naar wat het
Internationaal Gerechtshof zei in 1996: Er bestaat een wettelijke
verplichting om onderhandelingen door te zetten en tot een einde te
brengen die zullen leiden tot kernontwapening in al haar aspecten...
In andere woorden, de complete afschaffing van kernwapens te bereiken.

KERNWAPENS: AAN ONS OM AKTIE TE ONDERNEMEN

Het is met deze overtuiging in gedachten dat deze zomer wereldwijd
mensen tot aktie zullen overgaan. Voor het tweede jaar nu, roept
Abolition Days mensen op om mee te doen aan 'Burgerlijke Inspecties'
op nucleaire plaatsen van misdaad. Zoals vorig jaar, zijn er dit jaar
2 internationale aktiemomenten. Van 3 tot 11 juli zullen aktivisten
bijeenkomen in Brussel voor een vredeskamp, gevolgd door een aktie aan
het NAVO hoofdkwartier op 8 juli, wat de verjaardag is van de
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof.

De tweede aktie zal plaatsvinden op 1 oktober. Dit is de dag dat het
Nuremberg Tribunaal eindigde- de processen tegen de Nazi
oorlogsmisdadigers die plaatsvonden na de tweede wereldoorlog.
Rechtstreeks gevolg van deze rechtzaken zijn de "Nuremberg
Principes", die de verantwoordelijkheid van ieder individu
benadrukken, om genocide te voorkomen. In de week van 1 oktober zullen
er burgerlijke inspecties plaatsvinden op plaatsen van misdaad -
kernwapen bases en gerelateerde sites, wereldwijd. Er zijn alvast veel
groepen die bezig zijn akties te organiseren.

KERNWAPENS: IS 'T NU NOG NIET GEDAAN?

De bedoeling van deze campagne is om de hypocrisie rond kernwapens te
belichten. We willen het nucleair establisment uitdagen, met
internationaal recht - en fantasie! Waarom zouden wij deze basissen
niet inspecteren? Engeland en Amerika begonnen bijna een oorlog rond
de inspectie teams in Irak, terwijl ze schijnbaar geloven dat hun
massa vernietigings wapens wel door de beugel kunnen.

Abolition Days gaat over het uitdagen van de wet, en het uitvoeren van
(internationaal recht). Het gaat over werken over de nationale
grenzen, over samenwerken in solidariteit om een kernwapen-vrije
wereld tot stand te brengen. En, wil je meedoen aan deze uitdaging?

DOE MEE AAN DE ABOLITION DAYS DIRECTE ACTIES 1998
"Burgerlijke Inspecties" en andere acties tegen kernwapens

            3-11 juli 1998
Internationaal Vredes Aktie kamp, Brussel (Belgie) met actie tegen de
NAVO op 8 juli

  1 october 1998
Burgerlijke inspecties en geweldloze akties wereldwijd

En aanvullende akties:

10-11-12 juni 1998 - Acties tijdens de NAVO Defensie ministers
bijeenkomst in Brussel

12 juli - 9 August 1998 - Voettocht: Walk for Nuclear Disarmament van
NAVO/Brussel naar Faslane/Schotland (Trident nucleaire onderzeeers
basis)

9-25 August Trident Ploegscharen 2000 Ontwapenings Kamp, Faslane,
Schotland

Donaties, hulp en ideeen zijn altijd welkom - contacteer ons op
onderstaand adres!

***********************************************
Meer info: Voor Moeder Aarde, Gewad 15, 9000 Gent, Belgium
tel. +32-9-2334924/2338439 fax +32-9-2337302 nwad@motherearth.org
postrekening # 000-1618561-19


____________________________________________________________
Doe mee aan de WALK FOR NUCLEAR DISARMAMENT

12 juli- 9 augustus 1998
van het NAVO hoofdkwartier tot de Trident nucleaire onderzeeers basis
, Faslane, Schotland

Er zijn nog steeds kernwapens...Ze zijn immoreel, gevaarlijk, een
afschuwelijke geldverspilling, vervuilend en..de dreiging met of
gebruik van kernwapens is in strijd met internationall recht
(uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, july 1996).

Voor Moeder Aarde nodigt jou uit mee ye stappen met de Walk For
Nuclear Disarmament. Deze voettocht verbindt het internationaal vredes
aktie kamp aan het NAVO hoofdkwartier te Brussel (2 to 11 juli) met
het direkt ontwapeningskamp van de Trident Ploughshares 2000 campagne,
aan de nucleaire onderzeeers basis te Faslane, Schotland.

Met deze voettocht hopen we mensen wakker te schudden rond de
kernwapen problematiek, met name rond Trident en het Britse nucleaire
defensie systeem. Aanvullend eisen wij dat:

*Alle kernwapens van alert genomen worden
*Er nieuwe kernwapen vrije zones opgericht worden
*Onderhandelingen om kernwapens te verbieden nu van start gaan

Doe mee en ontmoet de mensen die leven langs de nucleaire transport
route in Engeland, waar kernkoppen worden vervoerd door honderden
dorpen op hun weg naar Faslane. Doe mee aan onze geweldloze akties aan
Trident-gerelateerde locaties die op onze route liggen. Laten we het
internationaal netwerk van grass roots aktivisten versterken: zeg nee
tegen kernwapens!

Goed om te weten:
* We zullen gemiddeld 25 km per dag stappen, 6 dagen per week. Je kunt
de hele voettocht mee doen, of voor een kortere periode komen. Bereid
je voor op alle weersomstandigheden.. * Een vegetarische mobiele
keuken zal met ons meereizen, en 3 vegetarische/veganistische
maaltijden per dag verzorgen. * We kamperen buiten, dus breng je tent
en slaapzak mee. * Deelname kosten zijn in eco's, een solidariteits
systeem. Voor westerlingen is een eco +- 1 gulden, voor Oost
Europeanen is dat tussen de 7 en 50 % daarvan. Deelnemers worden
gevraagd 15 eco's te betalen.

De route:
De voettocht start in Brussel , op 12 juli 1998. Vanuit Oostende nemen
we de boot naar Dover op 16 juli en zullen dan via Aldermaston, Derby
en Manchester op 31 juli aan de Schotse grens arriveren. Op 9 augustus
komen we dan aan in Faslane.

Schrijf je vandaag nog in!
Neem snel contact met ons op zodat we je een inschrijvingsformulier
kunnen sturen, en tijdig weten voor hoeveel mensen we eten en
overnachtingen etc.. moeten regelen.

Voor Moeder Aarde
Gewad 15, 9000 Gent, Belgie
tel. +32-9-233.49.24 fax +32-233.73.02
e-mail: krista@motherearth.org
postrekening: 000-1618561-19
 

=====================================================
JOIN THE ABOLITION DAYS DIRECT ACTIONS 1998!
"People's Inspections" and other actions against nuclear weapons

*** JULY 3-11 1998
*** International Peace Action Camp, Brussels (Belgium)
*** Including action against NATO on July 8th.

*** OCTOBER 1 1998
*** People's Inspections and non-violent direct actions worldwide

Plus additional actions:

*** June 10-11-12 1998 Actions at the NATO-Ministers of Defense
meeting in Brussels

*** July 12-August 9 1998 Walk for Nuclear Disarmament from
NATO/Brussels to Faslane/Scotland (Trident nuclear submarine base)

*** August 9-25 Trident Ploughshares 2000 Disarmament Camp, Faslane,
Scotland

*************************************************************
MORE INFO: For Mother Earth, Gewad 15, 9000 Gent, Belgium
tel. +32-9-2334924/2338439 fax +32-9-2337302 nwad@motherearth.org
postal account # 000-1618561-19
=====================================================


menu | dDH