MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Persbericht: wake bij Britse ambassade


27 september 1998

            P E R S B E R I C H T

Maandag 28 september om 12:30 zal er bij de Britse ambassade,
(Lange Voorhout 10, Den Haag) een picket-line worden gehouden uit
solidariteit met de vredesaktivisten in de Schotse
vrouwengevangenis HMP Cornton Vale in Stirling.

Aanleiding tot de aktie is de grove behandeling die de vrouwen ten
deel viel, na hun vreedzame protest van vorige week zaterdag,
gericht tegen de tewaterlating van een vierde Britse atoom-
onderzeeer.
De vrouwen gingen een dag in hongerstaking en weigerden medewerking
aan het gevangenisregime. Daarop werden zij gestraft met eenzame
opsluiting in aparte cellen, uitsluiting van rekreatie en hun geld
werd afgepakt, waardoor zij niet meer met de buitenwereld kunnen
kommuniceren.
Tegen twee van de vrouwen werd fysiek geweld gebruikt, terwijl zij
zich slechts passief verzetten.

De vrouwen, onder wie de Nederlandse Krista van Velzen, moeten
aanstaande dinsdag voor de politierechter in Helensburg (nabij
Glasgow) verschijnen. Daar moeten zij zich verantwoorden voor akties,
waarbij zij zich toegang trachtten te verschaffen tot de Britse
atoomduikboten-basis in Coulport/Faslane, door een gat te knippen
in een hek.

Meer informatie vindt u op www.ddh.nl/vrede.

--------------------------------------------------------------------
Noot voor de redaktie:

Meer informatie over de picket-line: 030-2382218 (Yvonne)

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer!
--------------------------------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100
--------------------------------------------------------------------


menu | dDH