MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Interviews met Krista van Velzen (28 aug 98)


Geachte redaktie. 

De Nederlandse vredesaktiviste Krista van Velzen is in voorarrest 
genomen in de Schotse vrouwengevangenis in Stirling. Zij zal op 29 
september moeten verschijnen voor de rechtbank in Helensbourg/ 
Schotland om zich te verantwoorden voor haar poging om op geweldloze 
wijze door te dringen tot de Britse marinebasis in Coulport, waar 
atoomduikboten zijn gestationeerd. 

De afgelopen weken hebben wij u per email uitvoerig geinformeerd 
over het verloop van de akties in het kader van de internationale 
kampagne Trident Ploughshares 2000 (TP2000), waarbij in totaal meer 
dan 100 mensen, waaronder ook Nederlanders, werden gearresteerd. 

Krista van Velzen werd reeds driemaal eerder aangehouden, ondermeer 
nadat zij tot tweemaal toe duikend was doorgedrongen tot op enkele 
meters van een Britse atoomduikboot. 
Vorige week besloot de rechtbank alle eerdere aanklachten tegen 
Krista - en tegen de andere niet-Britse anti-kernwapenaktivisten - 
te laten vallen. 

Krista's vierde poging om tot de atoombasis door te dringen, leidde 
opnieuw tot haar arrestatie, en nu dus tot voorarrest. Behalve Krista 
bevinden zich nu ook twee Finse vrouwen, twee Britse vrouwen en een 
Australier in voorarrest. 

Politieke gevangenen 

Alle vredesaktivisten zien zichzelf als politieke gevangenen. Zij 
hebben kleine 'misdaad' begaan (doordringen tot de atoombasis om de 
Britse regering te dwingen zich te houden aan de uitspraak van het 
Internationale Gerechtshof van 8 juli 1996 - dat gebruik van en 
dreigen met atoomwapens strijdig is met het internationale 
humanitaire recht) om een grotere misdaad te voorkomen. 

Alle arrestanten zullen worden voorgeleid voor de rechtbank in 
Helensburgh, District Court, Victoria Hall, Scotland. 

De namen van de mensen in voorarrest zijn: 

In Cornton Vale: Angie Zelter (49, Norfolk, UK)  - tot 22 sept. 
         Hanna Jarvinen (21, Finland)   - tot 29 sept. 
         Helen John (60, Yorkshire, UK)  - tot 29 sept. 
         Katri Silvonen (20, Finland)   - tot 29 sept. 
         Krista van Velzen (23, Nederland) - tot 29 sept. 

In Greenock:   Jens Light (32, Australia)    - tot 22 sept. 

Adressen 

De vijf vrouwen zitten in voorarrest in de vrouwengevangenis 
HMS Cornton Vale, Cornton Road, Stirling FK5 5NY, Schotland. 

Jens Light is gedetineerd in HMP Greenock, Gateside, Greenock 
PA16 9 AH, Schotland 

Interviews mogelijk met arrestanten 

Alle arrestanten zijn bereid tot het geven van interviews aan de 
(internationale) pers. Interviews zijn mogelijk tijdens bezoek-uren: 

* Cornton Vale: werkdagen van 13:15-16:00. 
 Afspraken voor bezoek en interviews kunnen vooraf worden gemaakt 
 via telefoonnummer (0044) 01786-832 591. 

* Greenock: op werkdagen van 13:15- 16:00 
 Afspraken voor bezoek en interviews kunnen vooraf worden gemaakt 
 via telefoonnummer (0044) 01475-787-801 

Journalisten die kamera's en tape-rekorders willen meenemen dienen 
vooraf kontakt op te nemen met: de Scottish Prison Service, tav. 
de pers-officieren Paul Burgess, Michael Mulford of Fiona Davis. 
Telefoon:(0044)-    0131-244-8476  - fax 0131-244-8476. 
E-mail: pburgess@sps.gov.uk 

Voor verder informatie: 

Alle aktivisten nemen deel aan de TP2000kampagne. Krista, Katri en 
Hanna zijn daarnaast ook verbonden met de internationale 
vredesorganisatie Voor Moeder Aarde/For Mother Earth. 

In het kader van de TP2000 kampagne zijn inmiddels geweldloze 
direkte akties in voorbereiding in andere landen, waaronder Belgie 
(Kleine Brogel) en Nederland (Volkel), waar eveneens B61 
atoomkoppen liggen opgeslagen. Ook die kernwapens zijn - op grond 
van de uitspraak van het VN Wourld Court Process - illegaal. 

* Trident Ploughshares 2000, 42-46 Bethel Street, Norwich, 
 Norfolk NR2 1NR, U.K. 
 Tel + 44 (0) 1603 611953 
 Fax + 44 (0) 1603 666879 
 http://www.gn.apc.org/tp2000/ 

 Email permanent office: reforest@gn.apc.org 
 Email TP2000 camp office: tp2000@gn.apc.org 

* Voor Moeder Aarde, Gewad 15, Gent/Belgie 
 Perswoordvoerder: Pol D'Huyvetter 
 Tel. 0032-92334924 
 http://www.motherearth.org 
 email: fme@motherearth.org 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH