MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Rechtszaak Krista van Velzen

29 september 1998


Vandaag verschijnt de Nederlandse vredesaktiviste Krista van 
Velzen voor een Schotse rechter, om zich te verantwoorden voor 
haar aktie op 25 augustus, waarbij zij zich - door een gat te 
knippen in het hek - toegang heeft verschaft tot de Britse 
atoomduikboten-basis in Faslane (Schotland). 

Tegelijk met Krista verschijnen ook twee Finse vrouwen, Katri 
Silvonen (20) en Hanna Jarvinen (21) en de Britse Helen John 
(47) voor de rechter. 

De rechtszaken beginnen om 10:00 in de District Court, Victoria 
Halls in Helensburg (nabij Glasgow). 

De verwachting is dat de vrouwen, na vijf weken voorarrest, direkt 
na de zitting op vrije voeten zullen worden gesteld, waarna zij 
zullen afreizen naar Belgie en Nederland. 

Met haar deelname aan de geweldloze ontwapenings-akties heeft 
Krista van Velzen ook de Nederlandse betrokkenheid bij de kernwapen- 
wedloop willen benadrukken. 

Meer informatie over de rechtszaak: (0044) 1436.679.194 
                  of GMS (0044) 378.267.833 
                  (= Pol D'Huyvetter) 

Uitvoerige informatie vindt u ook op http://www.ddh.nl/vrede 

Of bel met Omslag: 073-5941622. 

- TV beelden beschikbaar! 

 In de loop van de dag komen er televisiebeelden van de rechts- 
 zitting, alsmede interviews met de vrouwen beschikbaar. 

 Voor informatie: Pol D'Huyvetter: (0044)-1436.679.194 
                   of GMS (0044)-378.267.833 

 Hoge kwaliteits video-opnamen van de akties waaraan ondermeer 
 Krista van Velzen deelnam, zijn beschikbaar bij: 

          Huib Schoonhoven: 033-4654006 

- Donderdag 1 oktober: aktie bij vliegbasis Volkel 

 Op 1 oktober ('Abolition Day!) vindt er om 14:00 een burger- 
 inspektie plaats van vliegbasis Volkel. Daar liggen (Amerikaanse) 
 atoombommen opgeslagen, gereed voor gebruik door Nederlandse F16's. 

 Gebruik en dreigen met gebruik van kernwapens is in strijd met 
 het internationale humanitaire recht, volgens een uitspraak van 
 het Internationaal Gerechtshof. 

 Ingevolge de Neurenberg-principes hebben burgers het recht en 
 de plicht om (voorbereiding van) misdaden tegen de menselijkheid 
 te voorkomen. 

 Meer informatie bij Omslag: 073-5941622 en op www.ddh.nl/vrede 

- Kernwapens in de Tweede Kamer 

 Woensdag(avond) is er een diskussie in de Tweede Kamer over de 
 Nederlandse betrokkenheid bij de instandhouding van de 
 kernwapenwedloop. 

 Meer informatie bij Karel Koster (AMOK en Werkgroep Eurobom): 
 030-2714376 of 030-2722594. 

Wij hopen dat u aan deze aktuele kwesties ruim aandacht wilt 
besteden. 

Te lang is de Nederlandse betrokkenheid bij de instandhouding van 
de kernwapenwedloop uit het zicht gebleven. 

De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft zich in het 
verleden meerdere malen nadrukkelijk uitgesproken tegen kernwapens. 
Velen verkeren ten onrechte in de veronderstelling dat alle 
kernwapens inmiddels uit Nederland zijn verwijderd. 
Het tegendeel is waar. 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- menu | dDH