MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Alle Faslane-aktivisten op vrije voeten

29 september 1998

           P E R S B E R I C H T 

       Alle Faslane-aktivisten op vrije voeten 

Helensburg, dinsdag 29 september 1998 - De vier vredesvrouwen 
die vandaag voor de Schotse rechtbank moesten verschijnen 
vanwege hun aandeel in de anti-kernwapenakties op de 
marinebasis in Faslane, zijn nu op vrije voeten. 

Aan het eind van de middag kwam de uitspraak in de zaak van 
Krista van Velzen (Nederland), Hanna Jarvinen en Katri Silvonen 
(beide uit Finland). Rechter Anthony Stirling verklaarde hen 
schuldig, maar liet het bij een 'admonishment' (berisping, 
vermaning). Zij waren beschuldigd van 'malicious mischief' 
(zoiets als wangedrag) en 'breach of bye-laws' (overtreding van 
de plaatselijke wetten). 

Eerder die dag was de Britse Helen John veroordeeld tot een 
boete van 180 pond wegens 'beschadigen van rijkseigendommen'. 

Internationaal jurist Glenn Rangwala van de Universiteit van 
Cambridge heeft de verdediging gevoerd. Hij betoogde dat het 
internationaal recht wel degelijk van toepassing is. 's Morgens 
had rechter Stirling dit nog ontkend. 

Ook beriepen de vrouwen zich op de Neurenberg-principes, die 
iedere burger het recht en de plicht geven om (voorbereiding 
van) misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. 

Amnesty International heeft inmiddels een dossier geopend om de 
behandeling te onderzoeken die de vrouwen kregen in de 
vrouwengevangenis Her Majesty's Prison Cournton Vale in 
Stirling. 

Volgende akties in Faslane vinden plaats in november. 

Krista van Velzen moet op 10 november opnieuw voor de Schotse 
rechter verschijnen in verband met andere akties, onder andere 
het in een duikerspak naar een atoomonderzeeer toe zwemmen, 
gewapend met hamers, met het doel dit wapentuig buiten gevecht 
te stellen. 

Het Internationaal Gerechtshof verklaarde op 8 juli 1996 dat 
kernwapens illegaal zijn. Veel regeringen houden zich echter 
niet aan dit internationaal recht en houden er toch kernwapens 
op na. 

--- 
Noot voor de pers: 

Voorgeschiedenis en achtergronden op www.ddh.nl/vrede 

Perskontakt ter plaatse: 0044 378 267 833 (Pol d'Huijvetter, die 
zojuist bovenstaande informatie doorgaf). 

Foto's zijn gemaakt door AFP en EPA. 

Het Finse TV-station MTV3 heeft televisiebeelden. Deze zijn 
beschikbaar via Reijo Ruokanen, tel. 00358 4055 000 59 

Er zijn ook Hi-8 beelden gemaakt. 
Bel hiervoor 0044 378 267 833 (Pol d'Huijvetter) 

--- einde --- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
 


menu | dDH