MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Nederlandse gearresteerd tijdens anti-kernwapenaktie in Belgie (6 sep 98)


Marjan Willemsen uit het Brabantse Gemert is dit weekend in Belgie 
gearresteerd tijdens akties rond de kernwapen-basis Kleine Brogel. 
Ook drie Belgen, een Amerikaan en een Britse belandden in de politiecel. 

Dit nieuws bereikte ons zondagavond via de Nederlandse vredesaktivist 
Ak Malten, die bij de akties aanwezig was. 

Dit weekend hield de Belgische luchtmachtbasis Kleine Brogel open huis. 
Aktievoerders van de internationale organisatie voor Moeder Aarde 
verwelkomden de bezoekers met een prijsvraag, een 'Schattenjacht'. Hen 
werd gevraagd om op de basis naar kernwapens te zoeken tijdens hun 
bezoek. 

De uitslag van de prijsvraag wordt op 10 oktober bekend gemaakt. De 
winnaar krijg een reis naar Amerika aangeboden, maar moet dan wel een 
brief voor president Clinton meenemen en afleveren. 

Binnen de poort stonden militairen klaar om de prijsvraag-formulieren 
weer in te nemen, voordat de bezoekers deze hadden kunnen lezen of 
invullen. 

Voor de poort van Kleine Brogel beeldde de Nederlandse Elise Leijten 
een slachtoffer van een kernramp uit. Tegelijkertijd betraden andere 
aktievoerders de basis, nadat zij gaten hadden geknipt in het hek. 

De arrestanten zijn: Marjan Willemsen (Nederland, Gemert), Rick 
Springer (V.S.), Hans Lammerant, Pol D'Huyvetter en Tom Keune (Belgie). 

Marjan Willemsen kwam in de loop van zondagavond weer op vrije voeten. 
Zij is bereikbaar op tel. 0492-363762. 
Elise Leijten is bereikbaar via 020-6650273 of 06-51152499. 

Achtergrond 

De akties in Kleine Brogel vonden plaats in het kader van een 
internationale kampagne voor wereldwijde uitbanning van alle 
kernwapens ('Abolition 2000'). 
Eerder deze maand vonden al geweldloze ontwapeningsakties plaats 
bij de Britse marinebasis Colpourt in Faslane (Schotland). Bij 
die geweldloze akties van de internationale Ploegscharen-beweging 
werd ondermeer de Nederlandse Krista van Velzen gearresteerd, die 
nu in voorarrest zit in de Schotse vrouwengevangenis in Stirling. 
Enkele van de dit weekend in Belgie gearresteerde aktievoerders 
namen eveneens deel aan de akties in Faslane. 

Met hun geweldloze, direkte akties willen de vredesaktivisten 
overheden dwingen zich te houden aan de uitspraak van het 
Internationale Gerechtshof van juli 1996, dat verklaarde dat 
(dreigen met) het gebruik van kernwapens in het algemeen in 
strijd is met het internationale humanitaire recht. Dat maakt de 
aanwezigheid van kernwapens in feite illegaal. 

Er bestaan zeer sterke aanwijzingen dat op Kleine Brogel tien 
Amerikaanse B61 kernkoppen liggen opgeslagen. Ook op de 
Nederlandse luchtmachtbasis in Volkel liggen tien B61-kernkoppen. 

---------------------------------------------------------------------- 

Noten voor de pers: 

Meer informatie over de akties bij Kleine Brogel bij Elise Leijten: 
020-6650273 of 06-51152499 en bij Marjan Willemsen: 0492-363762. 

Meer informatie over de aanwezigheid van atoomwapens op vliegbasis 
Volkel (Nederland) bij Karel Koster: 030-2714376 of 030-2722594. 

Meer informatie over de uitspraak van het Internationale Gerechtshof 
(World Court Process) bij Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries: 070-3232369. 

Het kantoor van Voor Moeder Aarde in Gent (Belgie) is te bereiken via 
de nummers: 0032-92334924, 0032-92338439 of 0032-95280259. 

Ploegscharen-Supportgroep Nederland: Marta Resink (Omslag): 073-5951622. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling  -  omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH