MENU dDH HOME

Faslane Peace Camp
Ploegscharen-actie in Schotland tegen atoomwapens (9 aug 98)


Geachte redactie. 

Onderstaand sturen wij u een eerste bericht over internationale 
acties in Schotland, gericht tegen de aanwezigheid van atoomwapens. 
Aan deze campagne doen ook enkele Nederlanders mee. Voor de komende 
tijd staan meer acties op het programma. 
Wij nemen aan dat u graag op de hoogte wilt blijven van het 
verdere verloop van de acties. Daarom hebben wij u opgenomen op 
onze email-verzendlijst, opdat u direct de laatste berichten uit 
Schotland kunt vernemen. 

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, fungeert in deze 
als 'doorgeefluik'. 
Voor rechtstreeks contact met de actievoerders in Schotland: 
       Pol D'Huyvetter, 
       perswoordvoerder van Voor Moeder Aarde, 
       telefoon: +44-378-267833 (10 augustus) 
            +44-1436-850488 (10 tot 25 augustus) 

---- doorgestuurd bericht ---- 

           P E R S B E R I C H T 

NEDERLANDSE ACTIEVOERSTER MAAKT ZICH OP VOOR PLOEGSCHAREN ACTIE 
             IN SCHOTLAND 

 Vredesactivisten herdenken Nagasaki met aankomst vredestocht 
     bij de Trident atoomduikbotenbasis in Schotland 

Faslane (Schotland), 9 augustus 1998 - Vandaag, precies 53 jaar 
na het atoombombardement op Nagasaki, beeindigen veertig leden 
van de internationale vredesorganisatie Voor Moeder Aarde een 
duizend kilometer lange voettocht naar de atoomduikbotenbasis 
van Faslane in Schotland. De stappers begonnen hun voettocht op 
12 juli vanaf het NAVO hoofdkwartier in Brussel als protest 
tegen de aanhoudende nucleaire defensiepolitiek van de NAVO, en 
in het bijzonder van Groot-Brittannie. 

Algemene nucleaire ontwapening 

De vredesactivisten benadrukken vooral de historische uitspraak 
van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat op 8 juli 
1996 oordeelde dat het dreigen met of gebruik van kernwapens in 
het algemeen in strijd is met het internationaal recht. De 
stappers uit o.a. Belgie, Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
India, Nederland, USA en Zweden eisen dat de kernwapenstaten 
onmiddellijk onderhandelingen beginnen over een verdrag voor 
algemene nucleaire ontwapening. 
Voor Moeder Aarde veroordeelt de hypocriete houding van de 
Westerse landen t.a.v. India en Pakistan alsook Irak, als het 
gaat om massavernietigingswapens. 
,,Saddam Hussein wordt terecht veroordeeld voor het mogelijk 
aanmaken van massavernietigingswapens. Maar waar halen we het 
recht vandaan om te zeggen dat wij massavernietigingswapens 
nodig hebben voor onze veiligheid? Nagasaki heeft aangetoond 
dat kernwapens verwerpelijke en immorele mobiele 
verbrandingsovens zijn. Het wordt hoog tijd dat we deze immorele 
en illegale kernwapens verbannen van onze planeet'', aldus 
Krista van Velzen, een van de Nederlandse deelnemers aan de 
actie. 

Burgerinspecties 

De stappers hebben bij hun aankomst zondag een stille 
ceremonie gehouden ter herdenking van de slachtoffers van 
Nagasaki, doch kregen geen toegang voor een 'Burger- 
inspectie van de militaire basis' voor het verzamelen van 
informatie rond de Britse plannen van oorlogsmisdaden. De 
Burgerinspecteurs zullen een verslag opmaken voor de VN. 

Ultimatum 

De meeste stappers zullen maandag aansluiten bij een nieuw 
internationaal Ploegscharen-kamp in de directe omgeving van 
de atoomduikbotenbasis. Op dinsdag 11 augustus verloopt het 
ultimatum dat de Trident Ploegscharen Campagne stelde aan de 
Britse regering om hun nucleaire arsenaal te ontmantelen. 

| Tussen 11 en 25 augustus zullen 97 mensen, waaronder Krista 
| van Velzen, zelf het kernwapensysteem op een geweldloze en 
| openlijke manier ontmantelen, als de regering zich niet 
| wil houden aan het internationaal recht. 

,,Duitsers die tijdens de Tweede Wereldoorlog spoorweglijnen 
naar de concentratiekampen onklaar maakten zouden vandaag alle 
respect hebben gekregen. Wij doen precies hetzelfde. Wij 
voorkomen de verdere planning en uitvoering van misdaden tegen 
de mensheid. Hierbij verwijzen we naar het Verdrag van 
Neurenberg, dat na de Tweede Wereldoorlog werd aangenomen door 
de VN. Dit Verdrag geeft burgers de plicht om zulke misdaden te 
voorkomen'', aldus Krista van Velzen, een van de actievoerders 
van Voor Moeder Aarde. 

De Voor Moeder Aarde-actievoerders, die deelnemen aan de Trident 
Ploegscharen-actie zijn:  Pol D'Huyvetter (Belgie) 
              Hanna Jarvinen (Finland) 
              Hans Lammerant (Belgie) 
              Koen Moens (Belgie) 
              Koen Roggen (Belgie) 
              Katri Silvonen (Finland) 
              Krista van Velzen (Nederland) 

----------------------------------- 
Noot voor de redactie 

Meer informatie is verkrijgbaar bij: 
   Pol D'Huyvetter (Voor Moeder Aarde). 
   Telefoon: +44-378-267833 (10 augustus) 
        +44-1436-850488 (10 tot 25 augustus) 

----- einde doorgestuurd bericht ----- 

-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH