MENU dDH HOME

Kernwapens
Protest picket voor de Pakistaanse en Indiase ambassades

TEKST V/D TOESPRAAK, 3 JUNI 1998 van Peter Custers.

Beste mensen, Als lid van het Zuid-Azië Forum, als coördinator van het Bangladesh People's Solidarity Centre (BPSC) en als ervaren vredesactivist, wil ik graag mijn solidariteit betuigen met al diegenen in Zuid-Aziatische landen die de recente atoom-proeven van zowel India als Pakistan resoluut afwijzen. Er is meer dan een reden om intens bezorgd te zijn over deze proeven. Hieronder wil ik een korte opsomming geven van de m.i. belangrijkste redenen:

Maar er zijn nog meer redenen tot intense ongerustheid en tot woede over de Zuid-Aziatische atoomproeven, i.e. redenen met een bredere dan regionale draagwijdte. Ook over die redenen wil ik kort iets zeggen, met name gezien het feit dat de Nederlandse pers over deze aspekten tegenstrijdige informatie heeft verspreid. Ik doel hier op de visie die er in de Verenigde Staten bestaat over de conflicten in Azië:

Bovengenoemde factoren maken hopelijk duidelijk dat ik geloof in de noodzaak om de geluiden van protest tegen de atoomproeven die er vanuit India en Pakistan doorklinken, krachtig te steunen. Die protesten hebben een betekenis die het subcontinent verre overstijgt. Laten we hopen dat de verontrusting over deze atoomproeven leidt tot een herleving van de internationale vredesstrijd, zodat de dreiging van een kernoorlog in Azië kan worden afgewend.

Peter Custers Bangladesh People's Solidarity Centre
Postbus 40066, 1009 BB Amsterdam
tel/fax: 020-6937681, Email: bpsc@xs4all.nl

Voetnoten:

(1) Praful Bidwai, 'Tests Are Strategically Irrational, Politically Dangerous' (India Abroad, May 17-23, 1998);

(2) Karel Koster en Dirk-Jan Dullemond, 'Veroordeling Indiase Kernproef is Eenzijdig' (Dagblad Trouw, 14 mei, 1998);

(3) Generaal-Majoor b.d. A.J.van Vuren, 'Meer Kernmachten op Komst' (Algemeen Dagblad, 3 juni, 1998);

(4) Michael Klare, 'La Nouvelle Strategie Militaire des Etats-Unis' (Le Monde Diplomatique, november 1997, p.4-5);


menu | dDH