MENU dDH HOME

Kernwapens
Oproep: kom naar Volkel op 1 oktober!

Sint-Michielsgestel, 23 september 1998

Beste mensen.

Dit is een oproep om op donderdag 1 oktober met zoveel mogelijk mensen naar vliegbasis Volkel te komen! Om 14:00 is het hoogtepunt van de dag. De bedoeling is dat er een burger-inspektie van de vliegbasis plaats- vindt, om te kontroleren of de illegale kernwapens inmiddels zijn verwijderd. We willen met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn voor een STRIKT GEWELDLOZE manifestatie. Er komt veel pers!

De basiskommandant is inmiddels per brief verzocht een inspektie-team toegang te verlenen tot de basis. (zie onderstaande brief) Het inspektie-team is inmiddels samengesteld.
Daarnaast zal Meindert Stelling de uitspraak van het IHJ aan de kamp- kommandant aanbieden en de belangrijkste passages voorlezen.

Leuzen tijdens de manifestatie zijn
Alle kernwapens de wereld uit!
Geen bommen maar brood!

Het is NIET de bedoeling om tijdens deze aktie ongevraagd de basis op te gaan! Neem gerust borden, spandoeken en andere attributen mee die aansluiten bij de leuzen, en die laten zien dat het ons menens is.

Waarom 1 oktober?

Op 1 oktober vinden er wereldwijd 'burger-inspekties' plaats van plekken waar kernwapens liggen opgeslagen (= Abolition Day!).
Ook op Volkel liggen kernwapens. Het gebruik van en het dreigen met gebruik van kernwapens is illegaal volgens het internationale humanitaire recht (uitspraak Internationaal Hof van Justitie (IHJ) op 8 juli 1996). Met onze aanwezigheid bij de basis willen we publieke en politieke aandacht afdwingen, opdat Nederland gevolg geeft aan de uitspraak van het IHJ en de kernwapens op Volkel onmiddellijk verwijdert en vernietigt. Meer achtergrond-informatie lees je in de speciale fact-sheet: De feiten over kernwapens in Nederland.

Geef de datum alsjeblieft aan zoveel mogelijk mensen door: vraag ze te komen en om deze oproep verder te verspreiden (fax, kopieer, e-mail...)

De media zijn inmiddels geinformeerd en uitgenodigd. Nu al weten we dat er veel pers aanwezig zal zijn! Het komt er op aan te laten zien dat de Nederlandse vredesbeweging nog steeds springlevend is!

Vliegbasis Volkel: Zeelandsedijk 10, Volkel
Openbaar vervoer: van NS-Den Bosch of -Oss: bus nemen naar Uden.
In Uden: bel-bus nr 591 (min. 1 uur tevoren reserveren: 0900-8381)
Uitstappen: halte vliegbasis/Zeelandsedijk.
Of Interliner-bus 410. Uitstappen Schoolstraat of Markt in Volkel (dan nog 45 minuten lopen naar Zeelandsedijk)
Wie met de auto komt: rijd svp ook even langs busstation Uden!

Help alsjeblieft mee om deze oproep te verspreiden en KOM NAAR VOLKEL! Voor meer informatie kun je bellen met: Omslag 073-5941622 of met Marie- Jose Godding: 040-2512222. Of kijk op de website http:/www.ddh.nl/vrede

Namens de voorbereidingsgroep burger-inspektie Volkel,

Marta Resink Marie-Jose Godding


Tekst van de brief aan de kommandant van vliegbasis Volkel, kolonel P. Berlijn.

Sint-Michielsgestel, 22 september 1998

Betreft: burger-inspektie op aanwezigheid van kernwapens.

Geachte heer Berlijn.

Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat er op vliegbasis Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Dat is in strijd met het internationale humanitaire recht.

Het Internationale Hof van Justitie heeft op 8 juli 1996 ondermeer uitgesproken, dat:

Het Hof kwam tot deze uitspraak naar aanleiding van een daartoe opgestelde resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dd. 15 december 1994.

De aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied is dus in strijd met het internationale humanitaire recht.
De kernwapens zouden inmiddels moeten zijn verwijderd.

Hierbij kondigen wij u aan, dat een delegatie van de Nederlandse bevolking voornemens is om op donderdag 1 oktober een inspektie uit te voeren op vliegbasis Volkel, om te kontroleren of, waar en hoeveel kernwapens er op vliegbasis Volkel liggen opgeslagen.

Vertegenwoordigers van de landelijke media zullen het inspektieteam begeleiden, opdat zij het Nederlandse volk direkt kunnen informeren over hun bevindingen.

De resultaten van de inspektie zullen tevens onder de aandacht worden gebracht van de Nederlandse regering.

De delegatie die de inspektie zal uitvoeren zal zich op 1 oktober om 14:00 bij de hoofdingang van de basis vervoegen.
Wij verzoeken u hen toegang te verschaffen en hen voorts alle medewerking te verlenen bij hun inspektie.

Voor aanvang van de inspektie, zal de volledige tekst van de uit- spraak van het Internationaal Gerechtshof, voorzien van verklaringen en individuele meningen van de verschillende rechters, aan u in boekvorm worden aangeboden.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit boek persoonlijk in ontvangst wilt nemen.

Wij vertrouwen op uw loyale medewerking aan deze burger-inspektie.

Met vriendelijke groet,
Omslag,
mede namens vele verontruste burgers

Marta Resink.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de media.

Einde brief aan de basis-kommandant


menu | dDH