MENU dDH HOME

Kernwapens
Nederlandse vredesaktiviste opnieuw voor Schotse rechter

Bericht afkomstig van: pol@motherearth.org

P E R S B E R I C H T

De Nederlandse vredesaktiviste Krista van Velzen (24, Prinsenbeek) moet op dinsdag, 10 november, opnieuw voor de rechter verschijnen in het Schotse Helensburgh. Met een groep mensen vanuit de vredesorganisatie Voor Moeder Aarde (B), deed zij mee aan de Trident Ploughshares 2000 campagne, een internationale ontwapeningscampagne die dit jaar van start ging.

In augustus deze zomer deed Krista van Velzen een viertal ontwapeningsakties op de marinebasis Faslane, waar de Trident nucleaire duikboten gestationeerd liggen. Elke duikboot heeft minstens 48 kernkoppen aan boord, elk acht keer zo krachtig als de bom op Hiroshima. Zij bracht al vijf weken door in voorarrest in de vrouwengevangenis Cornton Vale.
De verschillende akties worden in afzonderlijke rechtszaken behandeld. Bij de eerste zaak werd Krista schuldig bevonden, maar kwam er zonder verdere rechtsvervolging af, mede door de lange periode van voorarrest.

Militairen moeten getuigen

Deze keer moet zij voorkomen voor twee akties, waarbij zij tot 5 meter van de duikboot zwom en voor zij aan haar ontwapeningswerk kon beginnen werd opgepakt. De militaire autoriteiten hebben altijd ontkend dat de aktivisten zo dicht bij deze zwaarst beveiligde plek van het hele Verenigd Koninkrijk hebben kunnen komen. Een reeks van militairen zal moeten getuigen in deze zaak, en de waarheid op tafel brengen.

De aanklacht tegen Krista van Velzen is huisvredebreuk en het overtreden van verschillende militaire verordeningen, rond het betreden van militaire sites zonder toestemming en het verblijven in een hoog beveiligd militair gebied.

Internationaal recht

De vredesaktivisten beroepen zich op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996, die kernwapens illegaal verklaarde. Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk zich door het ondertekenen van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) ertoe verplicht zo snel mogelijk onderhandelingen te beginnen die moeten leiden tot een verbod op kernwapens. Groot-Brittannie heeft echter geen stappen ondernomen om tot kernontwapening te komen. Bovendien stemt Groot-Brittannie stelselmatig tegen VN-resoluties die oproepen tot het starten van onderhandelingen.

De aktivisten beroepen zich ook op de uitspraken van het Neurenberg Tribunaal en het Tribunaal in Tokyo, dat vlak na WO-II plaatsvond om de nazi's die schuldig waren aan de holocaust, te berechten. Daarin staat duidelijk dat als een burger weet heeft van de voorbereiding van oorlogsmisdaden, een mogelijkheid heeft hiertegen iets te ondernemen, en dit dan niet doet, een misdaad begaat.

Getuigen-deskundigen

Een van de getuigen die de aktivisten zelf uitgenodigd hebben, een hoogleraar Internationaal Recht van de Universiteit van Glasgow, zal getuigen dat alle bovengenoemde verdragen ook in Schotland van kracht zijn. Ook zal er een getuige van Pax Legalis zijn, een groep verontruste burgers die rechtszaken tegen de zaak heeft aangespannen om de kernwapens uit het land te krijgen. Deze getuige zal aantonen dat alle legale manieren om het gevaar van ongelukken met kernwapens of zelfs een nucleaire aanval, af te wentelen al gebruikt zijn, en dat de aangeklaagden geen andere effektieve mogelijkheden meer ter beschikking hadden om de voorbereidingen van oorlogsmisdaden te voorkomen. Verder zal een ex-militair komen getuigen over de gevaren die de aanwezigheid van kernwapens mee zich meebrengt.

Nederlandse kernwapens

Ook in Nederland liggen, op de vliegbasis Volkel, illegale kernwapens gestationeerd. Nederland heeft het NPV ondertekend, en zegt zich in te willen zetten voor kernontwapening. Tot nu toe volgde Nederland altijd het stemgedrag van de Verenigde Staten en stemde tegen onderhandelingen. Deze maand ligt de New Agenda Coalition Resolution ter stemming in de eerste commissie van de VN. Ook deze resolutie roept op tot onderhandelingen en een gefaseerde kernontwapening.
De VS, Frankrijk en Engeland lobbyden bij alle belangrijke NAVO lidstaten om tegen deze resolutie te stemmen.

De aktivisten hopen dat Nederland woord bij daad brengt en eindelijk voor een verbod op kernwapens zal stemmen.
,,Zij die verantwoordelijk zijn voor het plannen en uitvoeren van een illegaal nucleair defensiebeleid zouden voor de rechter gesleept moeten worden. Opnieuw staan de verkeerde mensen terecht. Ik vind dat een betreurenswaardige juridische dwaling", aldus Krista van Velzen.


----------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de redaktie: 

* Woordvoerder namens Voor Moeder Aarde: Pol D'Huyvetter 
 Tel: 0032-9-2338439 of 0032-95-280259 
 Email: pol@motherearth.org 
 http://www.motherearth.org/ 

* Tijdens rechtszaak / Trident Ploughshares 20000 
 Tel: 0044-1436-679194 
 Email: tp2000@gn.apc.org 
 http://gn.apc.org/tp2000/ 

* Voor rechtstreekse verbinding met het permanente vredeskamp van 
 TP2000: 0044-1436-850512 en - 850488 

* Voor algemene informatie over (akties tegen) kernwapens in 
 Nederland: Omslag: 073-5941622 of 030-2730100 
 Email: omslag@antenna.nl 
 http://www.ddh.nl/vrede (oa. persberichten en ooggetuigen- 
 verslag van de zwem-aktie van Krista) 


menu | dDH