MENU dDH HOME

Kernwapens
Actievoerders krijgen boetes

From: "Pol D'Huyvetter" pol@motherearth.org

Persbericht van 'Voor Moeder Aarde'

Helensburgh/New York, 11 november 1998 - Vier medewerkers van het internationaal secretariaat van Voor Moeder Aarde uit Gent verschenen gisteren voor de rechter in het Schotse Helensburgh nadat ze vorige zomer deelnamen aan een internationale juridische ontwapeningscampagne aan de atoomduikbotenbasis te Faslane. De zaak van Krista van Velzen en Katri Silvonen werd uitgesteld naar januari wegens tijdsgebrek. Hanna Jarvinen en Hans Lammerant werden beiden schuldig bevonden, en kregen een boete, resp. 20 en 40 Britse Pond. Hans Lammerant moet ook 250 Pond schadevergoeding betalen. Volgens Hans Lammerant ‘is hier terug sprake van een juridische dwaling. Op basis van de Nurmberg Principes zijn wij onschuldig. Als burgers hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen om de voorbereiding van een misdaad tegen de mensheid te voorkomen. Kernwapens zijn in strijd met internationale verdragen, en de kernmachten en hun bondgenoten, w.o. Belgie, komen hun verbintenissen niet na om onderhandelingen te beginnen voor de totale afschaffing van alle kernwapens’. Hierbij verwijst Hans Lammerant naar het Non-Proliferarie Verdrag uit 1968, en de houding van Belgie in de Verenigde Naties 'dat naar de pijpen danst van Washington, Londen en Parijs'. Donderdag en vrijdag e.k. worden opnieuw verschillende belangrijke ontwapeningsresoluties gestemd in de VN te New York. Deze zullen naar alle verwachtingen opnieuw met grote meerderheden worden aangenomen. Ondanks een recente opiniepeiling waarin een grote meerderheid zich uitsprak voor een Belgisch initiatief voor kernontwapening (72% pro versus 10% tegen), zou Belgie opnieuw tegen het starten van multilaterale onderhandelingen voor kernontwapening stemmen. In de geschiedenis van de VN volgde Belgie steeds de aanwijzingen en het stemgedrag van de Verenigde Staten. Deze week ligt zowel een resolutie voor van Maleisie, en een van de New Agenda Coalition, ter stemming in het eerste comite van de VN. Beide resoluties roepen op tot het opstarten van onderhandelingen en een gefaseerde kernontwapening. De VS, Frankrijk en Engeland lobbyde alle belangerijke NAVO lidstaten om tegen deze resolutie te stemmen. Voor Moeder Aarde eist dat Belgie, en andere NAVO lidstaten, de verbintenis van het NPV Art. VI uit 1968 zullen naleven, en eindelijk voor het starten van onderhandelingen voor een verbod op kernwapens zullen stemmen. Bij een negatieve stemming van Belgie in New York, zullen acties worden aangekondigd. Er worden tevens nieuwe acties gepland aan de vliegbasis Kleine Brogel,waar nog steeds in het grootste geheim Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.

Voor meer informatie:
Voor Moeder Aarde: - Pol D'Huyvetter Tel 09-2338439 of 095-280259 E-mail : pol@motherearth.org http://www.motherearth.org/
- Hans Lammerant en Hanna Jarvinen ter plaatse Tel +44-1436 850512 & +44-1436 850488 E-mail: tp2000@gn.apc.org


menu | dDH