MENU dDH HOME

Kernwapens
Burger-inspektieteam arriveert bij vliegbasis Volkel

1 okt. 1998

P E R S B E R I C H T

Alle kernwapens de wereld uit!
Geen bommen maar brood!

VOLKEL - Donderdag 1 oktober 1998 - Bij het hoofdpoort van de Vliegbasis Volkel (NB) hebben zich rond 14.00 uur ruim 60 vredesaktivisten verzameld, waaronder de vier leden van het Burger-Inspektieteam. Aktievoerders ter plaatse hebben dit zojuist gemeld. De aktivisten vormen een kring rond de ingang. Hoewel het hek van de poort open is, is al het in- en uitgaande verkeer stilgelegd, op last van de leiding van de basis. De sfeer is vreedzaam.

Zojuist heeft vredesaktiviste An van Sabbe een Japans Vredesklokje opgehangen. Een groep van vijf aktivisten, die om 12:00 uur vertrok voor een rondwandeling rond de basis, wordt elk moment terug verwacht. Zij bevestigden tijdens hun tocht papieren kraanvogels aan het hek. De kraanvogel is een symbool van vrede en hoop. Vredesaktiviste Krista van Velzen wordt verwacht om 14:30 uur.

Op Volkel liggen (Amerikaanse) kernbommen opgeslagen, gereed voor gebruik door Nederlandse F16's. De inspektie is vooraf aangekondigd bij de basis-kommandant. Voorlichtingsofficier Majoor Van As heeft laten weten dat hij het inspektieteam te woord zal staan.
Voor aanvang van de inspektie zal ex-kapitein Meindert Stelling, voorzitter van het Tribunaal voor de Vrede, het boek 'Onrechtmatigheid van kernwapens?' aanbieden aan majoor Van As. De burger-inspektie is een initiatief van verontruste burgers, die zich verenigen onder de leuzen: 'Alle kernwapens de wereld uit' en 'Geen bommen, maar brood!'. De inspektie vindt plaats in het kader van de internationale Abolition Day. Vandaag zullen ook in Belgie (Kleine Brogel), Duitsland, Groot- Brittannie en de Verenigde Staten soortgelijke inspekties worden uitgevoerd door teams van verontruste burgers. Vorige week werd reeds een burger-inspektie uitgevoerd op de atoom-basis Dimona in Israel.
Het inspektie-team in Volkel bestaat uit: Hans Wiebenga (81), Trees Lambregts (64), Hanno Krijgsman (23) en Margreet Blaak (23).
Het is niet uitgesloten dat nog andere inspektieteams in Volkel zullen opduiken. De oproep van het netwerk 'Abolition 2000' is wereldwijd verspreid en het is goed mogelijk dat nog andere verontruste burgers er gehoor aan geven.

In 1996 bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat dreigen met of gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht.
Met het toestaan van de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied, handelt de Nederlandse regering in strijd met het internationaal recht en in strijd met de Nederlandse ondertekening van het Non-Proliferatie Verdrag. In de jaarlijks terugkerende stemmingen in de Verenigde Naties, waar gepleit wordt voor bindende afspraken over volledige nukleaire ontwapening, stemt Nederland grotendeels tegen.

-------------------------------------------------------------------- 
Noten voor de pers: 

* Meer informatie over de burger-inspektie en voor de fact-sheet 
  'De feiten over kernwapens in Nederland': http://www.ddh.nl/vrede 

* Algemeen perskontakt burger-inspektie: Omslag: 073-5941622 
  (vragen naar Marta Resink of Dick Verheul) 

* De leden van het inspektieteam zijn: 
  - Hans Wiebenga (81 - Tilburg), bestuurslid van de vereniging 
   PAIS en voorzitter van het Anti-Oorlogsmuseum. 013-5712042 
  - Trees Lambregts (64 - Eindhoven), theologe en feministe. 
   040-2418092 
  - Margreet Blaak (23 - Hilversum), studente kultureel- 
   maatschappelijke vorming. 06-59666562 
  - Hanno Krijgsman (23 - Nijmegen), student sociale 
   wetenschappen. 024-3227460 

* Het boek dat door Meindert Stelling zal worden aangeboden is: 
  'Rechtmatigheid van kernwapens?' - Nederlandse vertaling van de 
  uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, voorzien van de 
  verklaringen en individuele meningen van de verschillende 
  rechters. ISBN 90 73838 03 7. 
  Uitgave van het Tribunaal voor de Vrede, 1998: 020-6681868. 

  Meindert Stelling: 0172-473687. 

* Informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij kernwapens, NAVO 
  beleid en internationale ontwikkelingen: Karel Koster (AMOK en 
  Werkgroep Eurobom): 030-2714376 of 030-2722594. 

* Informatie over het World Court Projekt en de internationale 
  impact van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof: 
  Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries (World Court Project/International 
  Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA): 070-3232369. 

------------------------ Einde persbericht -------------------------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 


menu | dDH