MENU dDH HOME

Kernwapens
Burgers-inspektie Volkel verloopt vreedzaam

1 okt. 1998

P E R S B E R I C H T

Alle kernwapens de wereld uit! Geen bommen maar brood!

VOLKEL - Donderdag 1 oktober 1998 - Het burger-inspektieteam heeft vandaag tussen 14:30 en 15:00 uur een gesprek gehad met pers-officier majoor Van As van de vliegbasis Volkel, over de aanwezigheid van kernwapens op die basis. De inspektie vond plaats in het kader van de internationale Abolition Day. Van As verwees het team naar politiek Den Haag. Hij verklaarde echter bereid te zijn het gesprek met het inspektieteam later, in een andere entourage, voort te zetten.

,,Ik ben heel blij. Er is een opening. We zullen terugkomen voor een verder gesprek. Daarna is het een kwestie van lange adem'', verklaarde Trees Lambregts (64) van het inspektieteam na afloop.
Haar teamgenoot vredesaktiviste Margreet Blaak (23) vond het gesprek met de majoor vooral erg konfronterend. ,,Ik had moeite om hem na afloop de hand te schudden'', zei ze.
Het inspektieteam zal de bevindingen van vandaag en van het vervolggesprek onder de aandacht van de regering brengen.

Voorafgaand aan de inspektie overhandigde ex-kapitein Meindert Stelling, voorzitter van het Tribunaal voor de Vrede, het boek 'Onrechtmatigheid van kernwapens?' aan majoor Van As. Het gesprek met Van As vond plaats op de drempel van de poort van de luchtmachtbasis. Tijdens de inspektie was geen in- en uitgaand verkeer van en naar de basis mogelijk. De ruim 60 aktivisten hadden een grote kring rond de poort gevormd. Veel antwoorden van Van As kwamen er op neer dat de gevraagde informatie 'geheim' is. Dit bevestigt het vermoeden van het team dat er op Volkel iets verborgen wordt gehouden. Uit Amerikaanse bronnen is inmiddels gebleken dat er 10 tot 30 kernkoppen op Volkel liggen.

Van As onderschreef de uitspraak dat de gevolgen van een kernoorlog 'diep tragisch' zijn, ,,maar dat is de konsekwentie van iedere oorlog''. Een vredesaktiviste bracht hem onder de aandacht dat in het buitenland een groep van 70 hooggeplaatste militairen zich tegen kernwapens heeft uitgesproken. ,,U stelt essentiele zaken aan de orde,'' aldus Van As, die zei 'begrip' te hebben voor het standpunt van de vredesaktivisten.

Na de inspektie, even na 15:00 uur, arriveerde vredesaktiviste Krista van Velzen, die met gejuich werd binnengehaald. Zij kwam rechtstreeks uit het Belgische Kleine Brogel, waar eerder op de dag eveneens een inspektie had plaatsgevonden. Van Velzen zat vorige week nog in een Schotse vrouwengevangenis, vanwege haar aandeel in een ontwapeningsaktie in het Schotse Faslane.

De vredesaktivisten hadden zich rond 14:00 uur verzameld bij het hoofdpoort van de vliegbasis. Even na 14:00 uur hing vredesaktiviste An van Sabbe een Japans Vredesklokje op aan het hek. Dit was een plechtig moment. Het klokje, met daaraan een strook papier met een vredestekst, liet tijdens de inspektie een fijn getingel horen.

Een groep van vijf aktivisten maakte voorafgaande aan de inspektie een wandeling rond de basis. De wandelaars bevestigden tijdens hun tocht papieren kraanvogels aan het hek. De kraanvogel is een symbool van vrede en hoop.
De ingang van de basis was tijdens de inspektie rijkelijk versierd met vredessymbolen. Er waren spandoeken 'Kernwapens illegaal en immoreel', 'Geen bommen maar brood'. Een vredesaktiviste verbeeldde een slachtoffer van een kernramp. Met haar verminkte gezicht stond zij naast een kinderwagen, vanwaaruit de stem van Wim Kok klonk. Het was de toespraak die hij in de jaren tachtig hield tijdens een van de grote vredesdemonstraties tegen de kruisraketten. Kok, destijds voorzitter van de FNV, eindigde zijn toespraak met 'Geen bommen, maar brood'.
De straat voor de poort was voorzien van kleurige vredesleuzen, zoals 'Wereldvrede begint bij ontwapening' en 'meer, minder, leger'. Het hek was versierd met zonnebloemen. Met wasknijpers waren foto's aan het hek bevestigd van de twee jaar geleden overleden vredesaktivist Kees Koning. Ook hingen er fotoboeken van de demonstraties uit 1981 en 1984, met de titels 'Nederland zegt nee' en 'Het blijft nee'.
De aanwezige politie en marechaussee heeft zich goed gedragen en het vreedzame karakter van de aktie niet verstoord.

Inspektrice Trees Lambregts knoopte na afloop een gesprekje aan met een soldaat van de wacht. Hij wilde graag het vredesklokje hebben, om op te hangen in zijn kantoor op de basis. Maar hij moest eerst aan de kommandant gaan vragen of het mocht. Het bleek niet te mogen. ,,Die jongen had bijna tranen in zijn ogen toen hij het me kwam vertellen. Ik vond het een heel ontroerend moment'', aldus Trees Lambregts.

De burger-inspektie was een initiatief van verontruste burgers, die zich verenigen onder de leuzen: 'Alle kernwapens de wereld uit' en 'Geen bommen, maar brood!'. De inspektie vond plaats in het kader van de internationale Abolition Day. Vandaag waren er ook in Belgie (Kleine Brogel), Duitsland, Groot- Brittannie en de Verenigde Staten soortgelijke inspekties. Vorige week werd reeds een burger-inspektie uitgevoerd op de atoom-basis Dimona in Israel.
Het inspektie-team in Volkel bestaat uit: Hans Wiebenga (81), Trees Lambregts (64), Hanno Krijgsman (23) en Margreet Blaak (23).
Het is niet uitgesloten dat nog andere inspektieteams in Volkel zullen opduiken. De oproep van het netwerk 'Abolition 2000' is wereldwijd verspreid en het is goed mogelijk dat nog andere verontruste burgers er gehoor aan geven.

In 1996 bepaalde het Internationaal Gerechtshof dat dreigen met of gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht.
Met het toestaan van de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied, handelt de Nederlandse regering in strijd met het internationaal recht en in strijd met de Nederlandse ondertekening van het Non-Proliferatie Verdrag.
In de jaarlijks terugkerende stemmingen in de Verenigde Naties, waar gepleit wordt voor bindende afspraken over volledige nukleaire ontwapening, stemt Nederland grotendeels tegen.

--------------------------------------------------------------------
Noten voor de pers:

* Meer informatie over de burger-inspektie en voor de fact-sheet
  'De feiten over kernwapens in Nederland': http://www.ddh.nl/vrede

* Algemeen perskontakt burger-inspektie: Omslag: 073-5941622
  (vragen naar Marta Resink of Dick Verheul)

* De leden van het inspektieteam zijn:
  - Hans Wiebenga (81 - Tilburg), bestuurslid van de vereniging
   PAIS en voorzitter van het Anti-Oorlogsmuseum. 013-5712042
  - Trees Lambregts (64 - Eindhoven), theologe en feministe.
   040-2418092
  - Margreet Blaak (23 - Hilversum), studente kultureel-
   maatschappelijke vorming. 06-59666562
  - Hanno Krijgsman (23 - Nijmegen), student sociale
   wetenschappen. 024-3227460

* Het boek dat door Meindert Stelling zal worden aangeboden is:
  'Rechtmatigheid van kernwapens?' - Nederlandse vertaling van de
  uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, voorzien van de
  verklaringen en individuele meningen van de verschillende
  rechters. ISBN 90 73838 03 7.
  Uitgave van het Tribunaal voor de Vrede, 1998: 020-6681868.

  Meindert Stelling: 0172-473687.

* Informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij kernwapens, NAVO
  beleid en internationale ontwikkelingen: Karel Koster (AMOK en
  Werkgroep Eurobom): 030-2714376 of 030-2722594.

* Informatie over het World Court Projekt en de internationale
  impact van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof:
  Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries (World Court Project/International
  Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA): 070-3232369.

------------------------ Einde persbericht --------------------------

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer!
--------------------------------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100
--------------------------------------------------------------------


menu | dDH