MENU dDH HOME

Kernwapens
Vliegbasis Volkel opnieuw geïnspekteerd op aanwezigheid kernwapens

Zaterdag 24 oktwerd Vliegbases Volkel voor de vierde keer binnen een maand onderworpen aan een inspektie op de aanwezigheid van (illegale) kernwapens. Onderstaand sturen wij u het persbericht door, dat wij vandaag ontvingen.

Aanstaande woensdag moeten vijf andere vredesaktivisten voor de politierechter in Den Bosch verschijnen om zich te verantwoorden voor een soortgelijke aktie op 2 oktober.

Alle akties vinden plaats om druk uit te oefenen op de Nederlandse regering, om zich te houden aan de uitspraak van het Internatinaal Gerechtshof, dat in 1996 gebruik van en dreigen met kernwapens strijdig verklaarde met het internationale recht.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking (65%) vindt dat Europa kernwapen-vrij zou moeten worden. Dat blijkt ondermeer uit de resultaten van een onlangs gepresenteerde NIPO-enquete.

Ook op andere manieren wordt de druk op de Nederlandse politiek opgevoerd om zich sterk te maken voor algemene nukleaire ontwapening: het Tribunaal voor de Vrede startte onlangs de aktie 'Adopteer een politikus' en het IKV voert een briefkaarten-aktie.

Binnenkort moet Nederland opnieuw een (anti)kernwapen-standpunt innemen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Met vriendelijke groet, Omslag, Marta Resink


Persbericht d.d. 25 Oktober 1998

Vliegbasis Volkel opnieuw geïnspekteerd op aanwezigheid kernwapens

Twee aktievoerders van Onkruit Vergaat Niet! hebben zaterdag 24 Oktober, de dag der Verenigde Naties, vliegbasis Volkel betreden om deze te kunnen inspekteren op aanwezigheid van kernwapens (en de daarbij horende Amerikanen). De twee vrouwen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gevoelige Amerikaanse objekten foto's te maken. De Amerikaanse objekten behoren tot de 752 MUNSS (Munitions Support Squadron). Dit is een speciale Amerikaanse bewakingseenheid, die belast is met de bewaking van kernwapens. Hoewel de kernwapenbunkers zelf waarschijnlijk niet gezien zijn door deze aktivisten, bevestigen de foto's wel degelijk dat de kernwapens op Volkel liggen.

Na ruim drie uur te hebben rondgelopen werden de vrouwen door met mitrailleurs bewapende Amerikaanse militairen ontdekt. Daarna heeft het nog ruim een uur geduurd voordat de luchtmachtbewaking (LB) hen heeft kunnen vinden en heeft aangehouden. Hierna werden ze overgedragen aan de marechaussee, die hen na enkele uren weer liet gaan.

Onkruit Vergaat Niet! vindt dat de NAVO haar kernwapens moet ontmantelen. Dit is in het belang van de mensheid en de leefbaarheid op aarde. Volgens een uitspraak van het Internationaal gerechtshof op 8 Juli 1996 is het dreigen met en het gebruik van kernwapens in strijd met het humanitaire recht, en daarmee dus verboden.

ONKRUIT VERGAAT NIET EN EEN VREDESLEGER BESTAAT NIET!

Onkruit Vergaat Niet
Postbus 85069
3508 AB Utrecht
email onkruit@hotmail.com


menu | dDH