MENU dDH HOME

Kernwapens
Vredesaktivisten klagen de Nederlandse Staat aan wegens voorbereiding van oorlogsmisdaden

P E R S B E R I C H T

Rechtszaak op 28 oktober

Woensdag 28 oktober moeten vijf vredesaktivisten voor de kantonrechter in Den Bosch verschijnen om zich te verantwoorden voor hun aanwezigheid op vliegbasis Volkel op 2 oktober jl. Zij voerden daar een burger-inspektie uit naar de aanwezigheid van illegale kernwapens.

De vijf zullen tijdens hun rechtszaak de Nederlandse Staat beschuldigen van voorbereiding van oorlogsmisdaden. De Nederlandse regering staat immers toe dat er op vliegbasis Volkel Amerikaanse atoombommen liggen opgeslagen. Zij zullen aan de rechter het boek 'Rechtmatigheid van kernwapens?' overhandigen, dat de uitspraak bevat van het Internationale Gerechtshof dd. 8 juli 1996, waarbij het gebruik van en dreigen met kernwapens in strijd met het internationale humanitaire recht werd verklaard.

De zitting vindt plaats in het gebouw van de Arrondissementsrechtbank, aan de Leeghwaterlaan 8 te Den Bosch, en begint om 11:30 uur.

Uren op de basis

De vijf gedaagden, drie vrouwen en twee mannen, voerden op 2 oktober 1998 een inspektie uit naar illegale massavernietigingswapens op de Luchtmachtbasis Volkel. Zij hebben enkele uren op de basis doorgebracht, voordat zij door onderhoudspersoneel werden opgemerkt. De aanklacht waarvoor ze nu terecht staan luidt: 'betreden van de basis zonder toestemming en het illegaal vergaren van militaire informatie'. Een van de gedagvaarde aktivisten is Krista van Velzen (24, uit Prinsenbeek), die een maand geleden nog in de gevangenis in Schotland zat voor een poging om een Britse atoomduikboot te ontwapenen.

Verkeerde mensen voor de rechter

De aktivisten willen het illegale nukleaire defensiebeleid van de Nederlandse staat en van de NAVO aan de kaak stellen. ,,Achter het hek van vliegbasis Volkel worden misdaden tegen de mensheid voorbereid. De verkeerde mensen worden nu gedagvaard, de echte misdadigers zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor dat beleid en degenen die dat beleid uitvoeren.

De aktivisten hopen op vrijspraak, op basis van het internationaal recht.

Amerikaanse atoombommen

Op vliegbasis Volkel worden al sinds het begin van de jaren zestig enkele tientallen kernwapens opgeslagen in het kader van de nukleaire NAVO-taak van de Nederlandse krijgsmacht. Het gaat om kernbommen die in tijd van oorlog door piloten van de Nederlandse luchtmacht zouden worden afgeworpen. Momenteel worden er tien B61 nukleaire vliegtuigbommen bewaakt door een speciale Amerikaanse bewakingseenheid, de 752 Munition Support Squadron (MUNSS), eveneens gelegerd op vliegbasis Volkel. Officieel wordt de aanwezigheid van kernwapens in Volkel bevestigd noch ontkend.

Burger-inspekties

Op 1 oktober, de verjaardag van het einde van het Neurenberg Tribunaal in 1946, vroeg een ander burger-inspektieteam officieel toestemming aan de basiskommandant, majoor Van As, om de basis te inspekteren. Hen werd de toegang tot de basis geweigerd. Daarom namen anderen de volgende dag het heft in eigen handen, zich daarbij baserend op het VN Neurenberg Charter, dat elke burger het recht geeft de voorbereiding van misdaden tegen de mensheid te signaleren en te voorkomen.
Het Internationaal Gerechtshof te Den Haag deed in 1996 een historische uitspraak waarin ze kernwapens illegaal verklaarden.

Hand in eigen boezem

De burger-inspekties, die begin oktober in meerdere landen plaatsvonden, werden geinspireerd door de UNSCOM inspekties in Irak, waar de VN op zoek gaat naar illegale biologische en chemische massavernietigingswapens om ze vervolgens te vernietigen. ,,Het wordt tijd dat Nederland de hand in eigen boezem steekt. Wij hebben illegale massavernietigingswapens op eigen grondgebied liggen'', aldus Krista van Velzen.

Politieke druk

De vredes-aktivisten willen tevens een signaal afgeven aan de Nederlandse regering, met het oog op de komende stemming in de Verenigde Naties. In november moet ook Nederland in de VN zijn stem uitbrengen over verschillende resoluties die het opstarten van onderhandelingen rond een verdrag voor de afschaffing van kernwapens voorstellen. Deze resoluties worden reeds tientallen jaren aangenomen door een grote meerderheid van landen, maar Nederland stemt systematisch tegen.

Tot nu toe heeft Nederland steeds het stemgedrag van de Verenigde Staten gevolgd wanneer het ging over kernontwapening. Daarmee werd stelselmatig een blokkade opgeworpen tegen de start van onderhandelingen, die moeten leiden tot een Conventie op kernwapens.

De aktievoerders eisen dat de Nederlandse regering haar stemgedrag aanpast aan haar internationale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld - en vooral - Artikel VI van het Non-Proliferatie Verdrag, waarmee ook Nederland zich in 1968 verbond om mee te werken aan een verdrag voor een wereldwijd verbod op kernwapens.Noten voor de pers:

* Krista van Velzen is op 28 oktober bereikbaar op: 06-53840150

* Interviews met de vredesaktivisten bij voorkeur na afloop van de
  rechtszitting

* Algemene informatie is verkrijgbaar bij Omslag: 073-5941622

* Uitvoerige achtergrond-informatie vindt u op website:
  http://www.ddh.nl/vrede

* Informatie over de onlangs gepresenteerde NIPO-enquete naar het
  maatschappelijk draagvlak in Nederland aangaande kernwapens bij:
  Karel Koster, Werkgroep Eurobom, 030-2714376
  Hans van Iterson, NVMP-gezondheidszorg en vredesvraagstukken,
  030-2722940.

* Het boek Rechtmatigheid van kernwapens? is verkrijgbaar bij het
  Tribunaal voor de Vrede, Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam.
  Willemijn van der Werf: 0515-573103
  Nico Steijnen: 030-6915946


menu | dDH