MENU dDH HOME

Kernwapens
Verontruste burgers adopteren politici

Tribunaal voor de Vrede

P E R S B E R I C H T

Rechtmatigheid kernwapens ter diskussie

Nederlandse politici en andere invloedrijke personen kunnen binnenkort het boek 'Rechtmatigheid van kernwapens?' in hun brievenbus verwachten. De stichting Tribunaal voor de Vrede heeft haar zesduizend donateurs opgeroepen een politikus naar keuze te adopteren en hem of haar te konfronteren met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996. Het Hof verklaarde toen het bezit van en dreigen met kernwapens in het algemeen in strijd met het internationale recht. Zoals bekend liggen er op de Nederlandse vliegbasis Volkel nog steeds kernwapens opgeslagen.

Rechtmatigheid van kernwapens?

Het boek Rechtmatigheid van kernwapens?, dat onlangs verscheen, is de Nederlandse vertaling van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag van 8 juli 1996. Dit Hof wil hiermee voldoen aan een verzoek van de Verenigde Naties hun een advies te geven over de vraag of de dreiging en het gebruik van kernwapens in strijd zou zijn met internationale rechtsregels.

Het Internationaal Gerechtshof sprak het historisch oordeel uit dat zowel de inzet van kernwapens als het dreigen met zo'n inzet in het algemeen onrechtmatig is.

World Court Project

De uitspraak was de bekroning van het zogenaamde World Court Project, een wereldwijde aktie om zo'n uitspraak te verkrijgen. Het initiatief daartoe werd genomen in 1992 door de internationale verenigingen van Juristen tegen Kernwapens (IALANA) en Artsen voor Preventie van een Kernoorlog (IPPNW). Samen met vele andere vredesorganisaties begonnen zij een suksesvolle lobby bij de Verenigde Naties. Het doel hiervan was de VN te bewegen een 'advisory opinion' (advies) over kernwapens te vragen. In december 1994 richtte de Algemene Vergadering van de VN inderdaad het gewenste verzoek aan het Internationaal Gerechtshof.

Het voornoemde boek 'Rechtmatigheid van kernwapens?' is de integrale Nederlandse vertaling van de gezaghebbende uitspraak van het Hof. Ook bevat het de individuele verklaringen van alle veertien rechters. Drie van deze verklaringen zijn een 'dissenting opinion' (afwijkende mening), waarin een absolute veroordeling van kernwapens wordt bepleit.

De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid. Met het recht als instrument draagt zij bij aan de overleving van de planeet.

Het boek is uitgegeven door de stichting Tribunaal voor de Vrede. De redaktie was in handen van Mr. N.M.P. Steijnen en Mr. M.J.F. Stelling. De vertaling is verzorgd door Dr. Mr. L.J. Reinders en B.J. Verheij.

Aktie Adopteer een politikus

De Stichting Tribunaal voor de Vrede heeft in haar periodiek ProcesNieuws de 6000 abonnees het boek aangeboden voor f. 40,-. Daarnaast kan men een politikus of ander invloedrijk persoon adopteren door voor haar of hem een exemplaar van het boek te bestellen.

Het is nog niet bekend hoe deze aktie loopt, maar men hoopt wel alle politici die met Defensie of Buitenlandse Zaken te maken hebben een boek te kunnen toesturen.

Na de aktie zal het boek (ingenaaid, 368 blz). f 65,- kosten. ISBN 90-73838-03-7.

---------------------------------------------------------------- 

Noten voor de redaktie: 

* Meer informatie bij Tribunaal voor de Vrede, Postbus 92066, 
  1090 AB Amsterdam. Willemijn van der Werf: 0515-573103 of 
  Nico Steijnen: 030-6915946. 

* Recensie-exemplaren van het boek, evenals illustraties en 
  logo's zijn verkrijgbaar het Tribunaal. 


menu | dDH