MENU dDH HOME

Kernwapens
Verklaring arrestanten Volkel

Date: Wed, 07 Oct 1998 17:53:03 +0200
Subject: [Vredeslijst] verklaring arrestanten Volkel

Beste mensen. 

Onderstaande verklaring werd opgesteld en vooraf verspreid door de 
(vijf) vredesaktivisten, die op 1 oktober jl. trachtten de 
Vliegbasis Volkel te inspekteren op de aanwezigheid van kernwapens. 
De verklaring ging ook (helaas te laat!) naar de pers. 

De vijf maakten een eigen 'deur' in het hek. Vier van hen werden 
daarvoor gearresteerd, waarvan een in de arm werd gebeten door een 
hond van de militaire bewakingsdienst. (Zij maakt het goed.) 
De vier moeten op 26 januari 1999 verschijnen voor de kantonrechter 
in Den Bosch. Zij zijn beschuldigd van vernieling en openlijke 
geweldpleging. 

De arrestanten overhandigden de verklaring tijdens hun verhoor ook 
aan de politie-beambten. 

Omdat de verklaring wellicht ook nuttig kan zijn voor anderen, 
volgt hieronder de tekst. 

Met groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

PS: woordvoerder namens de arrestanten is Wijnand Thoomes 
    (sekretaris van het Landelijk Beraad Vredes Organisaties): 
    035-6237962. 

------------------- 

Verklaring 

  Door de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag 
van 8 juli 1996 is bevestigd dat het dreigen met en het gebruiken 
van kernwapens in strijd is met het Internationaal Humanitair Recht. 
Bovendien rust volgens het Hof op alle landen de plicht om te werken 
aan nucleaire ontwapening. 

De Nederlandse regering trekt zich niets van deze uitspraak aan. Dat 
blijkt bijv. uit een brief van Minister-President W. Kok (van 12 
augustus 1997) waarin hij schrijft: ,,Nederland onderschrijft 
overigens het Strategisch Concept van de NAVO, dat een fundamentele 
rol toekent aan de nucleaire afschrikking''. 
Bovendien heeft Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties telkens tegen resoluties gestemd die opriepen tot 
onderhandelingen over nucleaire ontwapening. 

Enig mogelijke conclusie is dan ook dat de Nederlandse staat handelt 
in strijd met een rechterlijke uitspraak (en nog wel van het hoogste 
rechtsorgaan dat onze wereld in het leven heeft geroepen). 

Als burger van Nederland ben ik mede-verantwoordelijk voor het 
rechtsondermijnende handelen van de Staat en verplicht - op grond 
van de Neurenberg-Beginselen - de Staat daarvan te weerhouden. 
Ik doe dat door de regering op te roepen mee te werken aan de 
verwijdering van de nog in ons land aanwezige kernwapens. Tot nu toe 
heeft de regering echter nog niet laten blijken dat ze zich daarvoor 
wil inspannen. 

Daarom doe ik dat ook door op deze plek te protesteren: op deze plek 
waar nog tien kernwapens liggen die - ingezet door Nederlandse 
vliegtuigen met Nederlandse vliegers - een humanitaire ramp van 
onvoorstelbare omvang kunnen veroorzaken. 

Naam: 

Adres: 

Handtekening: 

----  Einde verklaring --------- 


menu | dDH