[dDH] _________
[Menu]  | De Vredessite / Nieuws 1999 |
 

Vrouwen voor Vrede 20 jaar!

Kabaret:

Grote tentoonstelling:

Workshops:

 1. Kultuur van geweldloosheid: hoe leer je een basishouding aan waarin je meer kracht hebt om geweldssituaties weerbaar, doch geweldloos tegemoet te treden. Oefeningen in geweldloos reageren. Door de Werkgroep Sociale Verdediging
 2. Burger Vredesteams: hoe gaat het Leerplan voor vredeswerkers eruit zien; samenwerking met andere organisaties. Door Mans van Zandbergen
 3. Samenwerken & netwerken: hoe zet je een netwerk op; welke netwerken zijn er al; hoe vind je medestanders/partners. Email en Internet. Door Marta Resink (Omslag)
 4. Lokale Agenda 21: korte lezing met video; informatie over verschillende methoden die er zijn om je in te zetten voor LA 21. Door Nel Maris en Desiree van der Krogt
 5. Konfliktpreventie: wat vraagt het van bestuur op nationaal, Europees en wereldniveau en wat zou de rol van de Vrouwen Vredesbeweging daarin kunnen zijn? Lezing met vragen. Door Peen Willet
 6. Vive Zene: lezing met video over het therapiecentrum in Tuzla, waar Ina als kinder-psychotherapeute werkt. Door Ina Rachmanovic-Koning
 7. Werkgroep Nederland-Srebrenica: informatie over verzoening en het werk daarvoor. Door Magda v.d. Ende en Leny Visser
 8. Kernwapens: welke akties zijn er gevoerd en wat is het programma voor dit jaar. Door Carolien van der Stadt
 9. Vluchtelingen: (invulling nog niet bekend) Door Hermiene Linnebank
 10. Vrouwen in Europa: Deense vrouwen zijn voor 'een ander Europa'. Hoe? (Engels gesproken). Door een Deense vrouw
 11. Wapenhandel: wat kunnen we als vredesbeweging doen aan het beperken van de wapenhandel. Dit is konfliktpreventie. Lezing met vragen. Door Wendela de Vries
 12. Snuffelpand: lezing met video. Hoe werk je voor zo'n pand met anderen samen, milieu-hergebruik, waardoor je projekten financiert. Door Vrouwen voor Vrede Ridderkerk

  Meer informatie bij: Vrouwen voor Vrede Postbus 963 3800 AZ Amersfoort Tel. 033-4622755

  Met vriendelijke groet, Omslag,

  Marta Resink

 
_____
menu | dDH