[dDH] _________
[Menu]  | De Vredessite / Nieuws 2001 |  
Dcp_2013

Dcp_2027

Dcp_2039

Dcp_2041

Den Haag, 8 oktober 2001 - Van 19:00 tot 20:30 vond aan de rand van het Malieveld een manifesatie plaats tegen de voortgezette bombardementen op doelen in Afghanistan.
Zowel politie als organisatie telde 150 deelnemers, onder wie een groot aantal immigranten, afkomstig uit onder andere Koerdistan en Marokko.

De betogers werden welkom geheten door vertegenwoordigers van het Haagse Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', de organisator van het protest.
Alle sprekers benadrukten hun afschuw van terrorisme, maar ook van de oorlogshandelingen, die -volgens hen- slechts nieuwe terreur oproepen.
Gerard van de Ridder, verbonden aan het Haags Vredes Platform opende de rij sprekers. Hij herinnerde de toehoorders aan memorabele perioden in Den Haag in de strijd voor de vrede; ook met betrekking tot de 'Nieuwe Oorlog' voorzag hij een lange tijd van actie.
Verder spraken: vertegenwoordiger Arno (GroenLinks' jongerenorganisatie Dwars), Krista van Velzen (vredesactiviste en candidaat-lid Tweede Kamer-fractie SP), Meindert Stelling (voorzitter van de Vereniging van Juristen voor de Vrede), Wil van der Klift (NCPN), Ann Kuntz (Werkgroep Vredesopvoeding). Ook waren er optredens van dichter-performer Harrie Zevenbergen en van Paul Waayers van het Haags Columnisten Collectief. Een aantal leden van een bekend Haags strijdkoor vertolkte op enthousiaste wijze het 'Vredeslied' uit de jaren-80.

De betoging was gepland bij de VS-ambassade, maar die plaats werd 3 uur tevoren door burgemeester Deetman tot voor manifestaties en demonstraties verboden gebied verklaard. Een grote politiemacht zag toe op handhaving van dit verbod, wat de organisatoren van de betoging noopte uit te wijken naar het Malieveld; zij en de betogers ervoeren dit als een onnodige verbanning van een vreedzaam protest.

Het Platform-Den Haag tegen de 'Nieuwe Oorlog' betoogt op dezelfde plaats opnieuw op zondag 14 oktober om 17 uur en bereidt zich voor op deelname aan de landelijke manifestatie van 20 oktober om 14 uur op de Dam, Amsterdam. Op dinsdagmiddag 9 oktober komt het Platform-Den Haag daartoe bijeen.

Informatie:
Tel: 070-3658533

 
Foto's ©2001 Boyd Noorda, Socia Media
Non-profit gebruik vrij, met naamsvermelding.

 
_____
menu | dDH