menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2009 |
 
 
 

Europarlementariërs en geweldloze beweging verwerpen 'Star Wars' in Europa

 
Persbericht van Europe for Peace
 
Brussel, 19 februari 2009 - Gisteren, woensdag 18 februari, reisden 40 Tsjechische burgemeesters en een brede delegatie van de Europese Geweldloze Beweging naar Brussel voor een ontmoeting met Belgische Senators en Leden van het Parlement, om te protesteren tegen het project van de vorige regering Bush om een zogenaamd "Ruimte Schild" te bouwen in de Tsjechische Republiek en Polen.
 
Voor EU pralement Opgeroepen door Europe for Peace en de Tsjechische Nonviolent Movement kwamen honderden demonstranten in bussen uit de Tsjechische Republiek, samen met vertegenwoordigers van Europese sociale bewegingen zoals Mayors for Peace, Pax Christi International en World without Wars.
 
"De Onzichtbaren" paradeerden voor het Europese Parlement; honderden mensen gekleed in witte pakken om de meerderheid van de Europese bevolking te symboliseren die niet geraadpleegd noch gehoord werd over de beslissingen die hen raken. Tegelijkertijd werden humanistische en pacifistische groeperingen gemobiliseerd in de grootste Europese hoofdsteden en ook in Buenos Aires om voor hun parlementen te protesteren als steunbetuiging aan de Tsjechische pacifisten.
 
Dit is een stap verder in de campagne die in 2007 begon toen het plan van de Bush regering om een radar basis te bouwen in de Brdy regio van de Tsjechische Republiek bekend werd. Het besluit werd rechtstreeks met de Tsjechische Regering genomen, zonder de bevolking noch de Europese partners te raadplegen.
 
Bespreking Na de bijeenkomst in de Belgische Senaat was de belangstelling van de aanwezige senatoren en kamerleden in het protest van de Tsjechische pacifisten gewekt en zij beloofden een motie te presenteren in het Belgische Parlement tegen het ruimte schild.
 
Jan Tamas, de jonge leider van de Tsjechische Nonviolent Movement, zei gisteren! "Vandaag zijn we eindelijk op de juiste plek om over dit onderwerp te spreken, omdat de installatie van de radar basis niet alleen een probleem is voor de Tsjechische Bevolking daar die de veiligheid van de hele Europese bevolking in gevaar brengt". Jan Neoral, woordvoerder van de Liga van Burgemeesters tegen de Radar, verzekerde de aanwezigen dat vandaag, in Europa, de stem van 70% van de Tsjechen en van 13 van de 14 Regionale Voorzitters die tegen dit project zijn, gehoord wordt.
 
In het EU parlement De rond 20 in de zitting aanwezige EuroparlementariŽrs, die in het Europese Parlement plaats vond, gaven uiting aan hun bezorgdheid over het ernstige probleem dat door deze militaire installaties veroorzaakt wordt; apart van het feit dat zij nutteloos zijn voor een werkelijke verdediging van Europa, maken zij de noodzaak duidelijk van een gemeenschappelijke defensie politiek die onafhankelijk is van de VS. Luisa Morgantini, Vice-voorzitter van het Europese Parlement, bevestigde "dat de huidige Tsjechische Regering de fundamenten ondermijnt waarop een verenigd Europa gebouwd werd."
 
Bovendien gaven meerdere Europese pacifistische leiders hun steunbetuiging aan Jan Tamas in de lastercampagne die door de Tsjechische media tegen hem gevoerd wordt en zij veroordeelden de Europese passiviteit betreffende buitenlandse zaken en defensie, en onze afhankelijkheid van de beslissingen van andere machten.
 
Ten slotte waarschuwde Giorgio Schultze, woordvoerder van Europe for Peace, voor het gevaar dat deze militaire installatie betekent voor Europa, zijnde een rechtstreekse provocatie richting Rusland met het risico van een nieuwe wapenwedloop en een nieuwe koude oorlog, en hij zei: "Integendeel, het pad moet er een zijn van progressieve ontwapening en onmiddellijke verwijdering van het hele nucleaire arsenaal. Daarom steunen we de verklaringen die door President Obama zijn gedaan ten gunste van nucleaire ontwapening en vragen we hem nog een stap te doen en dit project terug te draaien. En ik eindig met de oproep een bewustzijn te creŽren tegen geweld, waarbij ik alle hier aanwezigen uitnodig zich aan te sluiten bij de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid, die op 2 oktober van start gaat en de hele wereld rond zal gaan om te vragen om nucleaire ontwapening, het einde van oorlogen en alle vormen van geweld."
 
Voor het EU parlement
Protest bij het Europees Parlement in Brussel
 
Voor het EU parlement

In het EU parlement
In het Eurpees Parlement
 
Brussel (foto's) www.flickr.com/photos/jyotaro/3290936472/in/set-72157614072201118/
 
Berlijn: (video) www.wuala.com/Ruling/Videos?key=NtVCPrU16VPy
 
Madrid: (video) marchamundial.tv/Edicion/20090218EscudoEstelar/
 
Rome, Milaan, Florence and TriŽst (foto's): www.nenasili.cz/en/3097_18th-february-news-from-bruxelles-and-other-cities
 
Video Rome: www.c200.info/attigliano/noscudo/18022009006.mp4
www.c200.info/attigliano/noscudo/18022009004.mp4
 
Video Milaan: www.socialpixel.it/bollettino/invisibili/invisibili.mov (430 MB - 50 min.)
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Peter Noordendorp (Europe for Peace), 020-6938005.
www.europeforpeace.eu
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2009 |