menu
spacer
 
| de vredessite / nieuws 2009 |
 
 
 

Utrechtse 'Wake voor Gaza' trekt honderden mensen

 
Persbericht van United Civilians for Peace
 
Utrecht, 10 januari 2009 - Geweld met geweld bestrijden lost niets op zolang de oorzaken van het geweld, de bezetting en de blokkade, blijven voortduren. Dat zei Jan Gruiters, directeur van vredesorganisatie IKV Pax Christi en voorzitter van United Civilians for Peace, zaterdag op de bijeenkomst in de Utrechtse Domkerk, die zoín vijfhonderd mensen trok.
 
Doekle Terpstra, Henk Kraaijeveld, Imad el Kaka, Abraham Soetendorp (via Jacobine Geel), Henri Veldhuis, Eduard Nazarski en Hedy d'Ancona gaven in korte toespraken blijk van hun frustratie en riepen de regering op meer te doen. Doekle Terpstra vond het Nederlandse 'begrip' niet te rijmen met de gevolgen van het oorlogsgeweld. Hij riep de regering op zich helder uit te spreken dat er sprake is van buitenproportioneel geweld. "Het kan niet zo zijn dat het recht van de een ten koste gaat van het recht van de ander. IsraŽl heeft, zoals dat voor alle landen geldt, internationale verdragen te respecteren en uit te voeren."
 
De PKN-dominee en synodelid Henri Veldhuis kritiseerde de houding van de kerken die de veilige middenweg willen bewandelen, terwijl ze zich krachtig kunnen beroepen op de universele mensenrechten en het internationale recht. Hij deed een oproep aan zijn eigen kerkleiding om de waarheid te durven zeggen, zelfs tegen IsraŽl, Ťn tegelijk ontdekken dat ook die vreemde ander, Palestijn of IsraŽli, een naaste mens is die ons diep kan raken. "Een groot deel van het Nederlandse volk en ook van de kerken zit Ė evenals onze regering - nog onder de boom van Jona: op afstand toekijken terwijl Gaza wordt weggevaagd, - totdat tenslotte heel het Palestijnse volk is weggejaagd of weggevaagd."
 
Lees op de website van IKV Pax Christi ook de toespraken van de diverse sprekers.
 
 
terug/back | de vredessite / nieuws 2009 |