Vredesduif met olijftak in snavel.

Anti-kernwapendemonstranten

4-3-2015 De veertig vredesactivisten die op 26 februari voor de kantonrechter verschenen om zich te verantwoorden voor het negeren van het demonstratieverbod tijdens de NSS in maart 2014, gaan vrijuit. Het Openbaar Ministerie werd door de Haagse rechter niet-ontvankelijk verklaard.

 

De boetes die aan de demonstranten waren opgelegd, worden kwijtgescholden en het O.M. moet de kosten van het proces en de reiskosten van de gedaagden betalen.

 

Frits ter Kuile, woordvoerder namens de demonstranten, verklaarde achteraf teleurgesteld te zijn dat de inhoudelijke aspecten van het vredesprotest totaal niet aan de orde waren geweest: ,,Ons doel was om tijdens de Nuclear Security Summit de onveiligheid van kernwapens en de modernisering daarvan aan de kaak te stellen. Dat werd ons onmogelijk gemaakt. En ook vandaag in de rechtbank is het woord 'kernwapens' niet één keer genoemd. We gaan door met onze strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen''.

 

Op 24 maart 2014 hielden zo'n honderd vredesactivisten een geweldloze demonstratie in Den Haag, ter gelegenheid van de Nuclear Security Summit (NSS). Zij wilden aan de daar verzamelde wereldleiders een brief overhandigen waarin zij hun grote bezorgdheid uitspreken over de aanwezigheid en modernisering van kernwapens wereldwijd, onder andere op de Nederlandse vliegbasis Volkel in N.B.

 

Een groep van zeventig demonstranten - in leeftijd variėrend van begin twintig tot midden tachtig - werd door een overmacht van politie omsingeld, aangehouden en meegenomen voor verhoor. Alle activisten ontvingen een boete.

 

Tegen die boetes gingen 41 mensen vandaag in bezwaar, omdat zij die beschouwen als een uitholling van hun recht van verzameling, van demonstratie, van petitie en van meningsuiting. Hun zaak diende vandaag.

 

Rommeltje

 

Tijdens een uitgebreid preliminair verweer voerde advocate Ineke van den Brūle aan, dat het O.M. er een behoorlijk rommeltje van had gemaakt: de hoogte van de boetes werd tweemaal bijgesteld, en uiteindelijk veranderd in een dagvaarding. En een deel van de groep arrestanten werd helemaal niet vervolgd. Ook had Van den Brūle forse kritiek op het politieoptreden tijdens de actie, waarbij verschillende argeloze omstanders werden omsingeld en gearresteerd.

 

Na een korte schorsing concludeerde de rechtbankvoorzitter dat er sprake was van rechtsongelijkheid, en verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Het O.M. moet de proceskosten betalen, en de reiskosten van de gedaagde vredesactivisten vergoeden.

 

Het O.M. overweegt tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

 

De publieke belangstelling voor de rechtszaak was groot; er moest naar een grotere zaal worden uitgeweken.

 

Van de demonstratie tijdens de NSS zijn filmbeelden beschikbaar.

4-3-2015