menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |
 
 
 

Ander Nieuws:
Weekjournaal over de Nieuwe Oorlog
 
week 52, 2009
22 december

 
Wekelijkse selectie van ander nieuws,
gemaakt door het Landelijk Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.
Om deze uitgave thuisbezorgd te krijgen, abonneer op de speciale mailing list.
 
De volledige tekst van de onvertaalde berichten is (tenzij anders aangegeven) in het Engels.
 
Een opmerking over "Fair Use Policy"
 

Vertaalde berichten:
 
NAVO-chef vraagt Russen om hulp in Afghanistan
 
Secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen heeft Rusland gevraagd om meer hulp in Afghanistan, maar kreeg op zijn verzoek geen onmiddellijk antwoord. Tijdens zijn eerste bezoek aan Moskou vroeg Rasmussen aan de Russische leiders om toestemming voor militaire vrachtvluchten via Russisch grondgebied naar Afghanistan en om meer helikopters voor het Afghaanse leger. Minister van buitenlandse zaken Lavrov zei dat premier Medvedev de verzoeken van de NAVO zou bekijken. Rusland wees erop dat NAVO-leden zoals de VS, Frankrijk, Duitsland en Spanje al bilaterale overeenkomsten hebben met Rusland over vluchten voor militaire vracht en personeel.
 
De NAVO had de betrekkingen met Moskou bevroren vanwege de oorlog in Georgië. Afgelopen april werden de besprekingen hervat hoewel in dezelfde tijd nog twee Russische diplomaten door de NAVO werden uitgewezen. Als reactie daarop zette Rusland twee Canadezen het land uit die voor het informatiecentrum van de NAVO in Moskou werkten.
 
Reuters (GB), 16 december 2009
 

 
Bundeswehr is allang in het offensief
 
In het geniep is het karakter van de Duitse ISAF-operatie veranderd. Zelfs de leden van het parlement wisten niet dat de Bundeswehr in Afghanistan al sinds het voorjaar ook kan worden ingezet voor militaire offensieven. In april werd het Duitse voorbehoud (het zogenaamde caveat) tegen zulke acties ingetrokken. Daarover werd de defensiecommissie van de Bondsdag niet ingelicht. De ISAF-regels, de zogenaamde Rules of Engagement, stonden vanaf begin 2006 ook offensieve acties tegen opstandelingen toe. Regel 429 maakt bijvoorbeeld het gebruik van geweld mogelijk tegen personen of groepen die de taakuitoefening van ISAF belemmeren of de “onbeperkte bewegingsvrijheid” van ISAF verstoren. Duitsland had hierbij een voorbehoud gemaakt. De Duitse troepen mochten nog steeds alleen vuren als ze werden aangevallen of een aanval onmiddellijk ophanden was. In april 2009 werd dit voorbehoud ingetrokken. Pas eind juli werd de kaart die elke soldaat bij zich draagt en waarop de bevoegdheden bij inzet worden uitgelegd aangepast. De soldaten kregen nu te horen dat ze ook preventief tegen personen konden optreden die aanvallen voorbereiden of vijandig gedrag vertonen. Aan de parlementsleden werd toen verteld dat Taliban alleen gedood mochten worden als er een “duidelijke samenhang in tijd en ruimte was” met concrete voorbereidingen voor een aanval. Maar op de kaart is geen sprake van een dergelijke beperking.
 
Die Tageszeitung (BRD), 15 december 2009
 

 
VS weigeren om VN-inspecteurs toe te laten om te zoeken naar massavernietigingswapens
 
De VS hebben gezegd dat ze tegenstander blijven van internationale inspecties van installaties voor biologische wapens, hoewel ze achter een VN-verdrag over dit soort wapens blijven staan en Irak onder andere binnenvielen omdat dit land VN-wapeninspecteurs zou hebben tegengewerkt. Het gaat om een extra-protocol bij de Conventie over Biologische Wapens dat internationale inspecties mogelijk zou maken. De regering Obama heeft nu laten weten dat ze niet van plan zijn om de onderhandelingen over dit verificatieprotocol te hervatten. De regering Bush had in 2001 de besprekingen afgebroken met het argument dat inspecties inbreuk konden maken op de veiligheid en de bedrijfsgeheimen van de VS.
 
Agence France Presse (Fr.), 9 december 2009
 

Onvertaalde berichten:

Nucleair akkoordje Washington-Teheran haalde het niet
Barack Obama wekte hoop op een diplomatieke doorbraak tussen de VS en Iran na dertig jaar vijandigheid. Nu zijn de besprekingen tussen het Westen en Iran over nucleaire kwesties vastgelopen en beide kanten willen een politieke overwinning opeisen, in plaats van het probleem op te lossen.
Gareth Porter in Le Monde Diplomatique (Fr.), editie december 2009
 
VS overweegt nauwelijks te geloven stappen in Afghanistan-Pakistan
Deze overpeinzing is gemotiveerd door het nauwelijks te geloven nieuws dat de mensen die de oorlog in Afghanistan voeren een luchtaanval op een Pakistaanse stad overwegen, om één van de belangrijkste figuren in Pakistan's eigen buitenlandse- en veiligheidsbeleid te doden.
William Pfaff in Antiwar.com (VS), 17 december 2009
 
Congres onderzoekt beschuldigingen van "protectie-praktijken" van huurlingen in Afghanistan
Een onderzoekscomité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gezegd dat het een breed onderzoek is begonnen naar aantijgingen dat particuliere beveiligingsbedrijven, ingehuurd om konvooien in Afghanistan te beschermen, krijgsheren en de Taliban afkopen om zich van vrije doorgang te verzekeren.
The Washington Post (VS), 17 december 2009
 
Amerikaanse VN-man bood VN plan om Karzai af te zetten
Terwijl twee maanden geleden wijdverbreide fraude aan het licht kwam in de Afghaanse presidentsverkiezingen stelde de op een na hoogste VN-functionaris, de Amerikaan Peter W. Galbraith, voor om met de hulp van het Witte Huis te werken aan een plan om de Afghaanse president Karzai af te zetten, aldus twee hoge VN-functionarissen.
The New York Times (VS), 17 december 2009
 
VS gaat "Iraanse aanval" simuleren
Amerikaanse functionarissen verheugen zich erop dat ze volgende maand opnieuw de illusoire Iraanse dreiging van de daken mogen roepen wanneer het Pentagon een "nep-Iraanse raket" lanceert die het leger als oefening mag neerhalen.
Antiwar.com (VS), 15 december 2009
 
Machtsdronken Blair loog ons de oorlog in
De leden van de onderzoekscommissie Chilcot hebben de keus: ze kunnen trouw zijn aan de gevestigde orde, of ze kunnen de voorwendsels aan het licht brengen.
The Times (GB), 14 december 2009
 
Onze moordenaars in de lucht
De oorlog is een hel, zo gaat het gezegde. Moord - aan de andere kant - is een misdaad. In dit tijdperk van "de lange oorlog" waarin de VS zich tegenover de kwade krachten van het terrorisme keert, is het van kritiek belang dat het Amerikaanse volk in staat is om onderscheid te maken tussen die twee.
Scott Ritter in Truthdig (VS), 14 december 2009
 
De wedloop op de olie van Irak
Irak is op weg om één van de grootste olie-exporteurs van de wereld te worden nadat internationale bedrijven akkoord zijn gegaan met lage tarieven om de enorme voorraden ruwe olie van het land te ontwikkelen.
Patrick Cockburn in Counterpunch (VS), 14 december 2009
 
Obama's mankgaande redenering
Ondanks de pleidooien van de Amerikaanse president voor het tegendeel ziet de oorlog in Afghanistan er meer dan ooit uit als die in Vietnam.
Thomas H. Johnson en M. Chris Mason in Foreign Policy (VS), 10 december 2009
 
"Schaduwregering" Taliban biedt concreet alternatief
Terwijl de VS zich voorbereidt op het sturen van nog eens 30.000 manschappen naar Afghanistan om de geplaagde regering van Karzai overeind te houden gaan Taliban-leiders stilletjes door met de voorbereidingen voor een moment dat volgens hen onvermijdelijk is: de terugkeer in het centrum van de macht.
The Washington Post (VS), 8 december 2009
 
Lot Afghaanse vrouwen zal verslechteren bij opvoeren oorlog, waarschuwt rapport
Het toch al moeilijke lot van vrouwen in Afghanistan loopt het risico nóg slechter te worden nu de VS en zijn bondgenoten stappen ondernemen om tot een doorbraak te komen in de oorlog tegen de Taliban, aldus een rapport van Human Rights Watch.
The Guardian (GB), 7 december 2009
 
Oorlogstaal Pentagon ontkracht door conflict tussen Taliban en al-Qaida
De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates en Voorzitter van de Chefs van Staven Admiraal Mike Mullen betogen dat de toename van het aantal manschappen in Afghanistan nodig is om te voorkomen dat de Taliban nieuwe vrijplaatsen geven aan terroristen van al-Qaida. Maar dat argument wordt volkomen tegengesproken door de aanwijzingen die de laatste jaren zijn opgedoken voor fundamentele conflicten tussen de belangen van de Taliban en die van al-Qaida.
Inter Press Service (Int.), 5 december 2009
 

 
 

 
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2009 |