menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2006 |
 
 
 
Ook in BelgiŽ: Kernwapens 10 jaar illegaal
Bomspotters sluiten 10 plaatsen wegens oorlogsmisdaden

 
Persbericht van Bomspotting vzw
 
Berchem, 8 juli 2006 - Het is precies 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het hoogste gerechtshof ter wereld, zich uitsprak over de vraag 'Zijn kernwapens in strijd met het Internationaal Recht?'. Sinds 10 jaar is het duidelijk dat alle bestaande kernwapens illegaal zijn. Toch liggen er nog altijd kernwapens in ons land. BelgiŽ overtreedt al 10 jaar het internationaal recht en het humanitair recht, de NAVO gebruikt tien jaar een illegale kernwapenstrategie en het gerecht weigert al tien jaar om op te treden tegen deze oorlogsmisdaden.
 
Vandaag, 8 juli 2006, maakten het Forum voor Vredesactie en de Bomspotters tien plaatsen zichtbaar die de illegale NAVO-kernwapenstrategie in stand houden. Eťn plaats per jaar dat BelgiŽ onomwonden in overtreding is met het internationaal recht. Tien plaatsen die omwille van economische, politieke of militaire betrokkenheid bij de kernwapens medeplichtig zijn aan het voorbereiden van oorlogsmisdaden, werden symbolisch gesloten.
 
Lockheed Martin Het startschot van de actiedag werd 's ochtens vroeg gegeven aan de gebouwen van Lockheed Martin in Brussel. Lockheed Martin is medeplichtig aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden omdat het betrokken is bij moderniseringprogramma's voor de B61-kernwapens van de NAVO, ook die van Kleine Brogel. Actievoerders verzegelden het gebouw.
 
Een uur later verzegelden Bomspotters in aanwezigheid van een indrukwekkende politiemacht het NAVO-satellietcommunicatiecentrum in Gooik. Rond 11u stapten vredesactivisten in het gezelschap van Parlementsleden Geert Lambert, ZoŽ Genot, Josy Dubie, Celine Delforge, Eloi Glorieux, gemeenteraadslid van Etterbeek Rik Jellema en oud-senator Lydia De pauw- De Veen naar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Dit zijn de plaatsen waar de toestemming wordt gegeven voor de aanwezigheid van illegale kernwapens in ons land. Het Belgische parlement keurde vorig jaar een resolutie goed waarin de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa wordt gevraagd. Het ontbreekt onze regering aan politieke moed om dat binnen de NAVO hard te maken. Een bonte stoet mensen verzegelden de gebouwen wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.
 
Kleine Brogel Om 12u werden de poorten van het politieke NAVO-hoofdkwartier in Brussel en de militaire basis in Kleine Brogel verzegeld. Daarna startten Bomspotters een burgerinspectie van de militaire basis. Ze stapten zonder toestemming maar volledig geweldloos op het terrein op zoek naar bewijzen van de illegale kernwapenpolitiek. Enkele tientallen Bomspotters werden aangehouden, onder hen parlementslid Joris Vandenbroucke.
Na de middag stapten Bomspotters in gezelschap van parlementsleden Murielle Gerkens en Yves Reinkin en provincieraadslid Murielle Frenay naar het Controle en Reporting Centre in Glons (Luik).
 
Shape In Bergen werd het militaire NAVO-hoofdkwartier SHAPE verzegeld.
In Antwerpen vertrok een fietstocht naar de Antwerpse haven waar Bomspotters onder ruime politiebelangstelling de militaire installatie verzegelden die de kerosinetoevoer regelt voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel: de brandstof nodig om de kernbommen van Kleine Brogel in te zetten. Op hetzelfde moment trok in Leuven een stoet Bomspotters door het centrum naar de kazerne Tarweschoof. In deze kazerne bevindt zich het coŲrdinatiecentrum van het CEPS-pijpleidingennetwerk. Via dit netwerk wordt kerosine aangevoerd voor de militaire basissen in Kleine Brogel, Volkel (NL), BŁchel (D) en Ramstein (D) waar kernwapens gestationeerd zijn.
 
Het Forum voor Vredesactie en Bomspotting stellen dat het gerecht onmiddellijk moet ingrijpen om de voorbereidingen van oorlogsmisdaden te stoppen. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof waaruit blijkt dat kernwapens illegaal zijn, geldt voor ALLE landen, niet alleen voor Irak, Iran of Noord Korea. "Onze regering moet haar verantwoordelijkheid opnemen als ze geloofwaardig wil overkomen op het internationale forum. Het heeft geen zin om andere landen te ontzeggen waar je zelf constant mee pronkt. Onze regering moet de kernwapens uit ons land verwijderen en de illegale kernwapenstrategie van de NAVO aan de kaak stellen. Tien jaar is meer dan genoeg om zich in regel te stellen!" aldus Roel Stynen, woordvoerder van het Forum voor Vredesactie.
 
De rechterlijke uitspraak over kernwapens van de hoogste rechterlijke instantie werd deze week ook in de kijker gezet met een internationale conferentie in Brussel in aanwezigheid van Christopher Weeramantry.
Weeramantry was in 1996 ťťn van de rechters die de 'advisory opinion' van het Internationaal Gerechtshof over de illegaliteit van kernwapens opstelden. Op 6 en 7 juli was hij te gast op een juridische conferentie rond de kernwapens in het Europees Parlement, een organisatie van het Forum voor Vredesactie samen met de internationale organisaties en netwerken International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA), International Peace Bureau (IPB), International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) en Abolition 2000. 'Niet het internationaal recht schiet te kort, wťl de kernwapenstaten die de uitspraak van het Internationaal gerechtshof naast zich neer legden', zei Christopher Weeramantry.
Meer dan 100 deelnemers uit gans de wereld, vertegenwoordigers van NGO's, academici, juridische specialisten,... namen deel aan een diepgaand juridisch debat over de implicaties en de interpretatie van de verregaande adviserende opinie van het Internationaal Gerechtshof. Weeramantry stelde: 'De uitspraak was destijds zeer belangrijk omdat ze juridische argumenten levert die losstaan van het non-proliferatieverdrag (NPT).' De door het NPT erkende kernwapenstaten zijn dus evengoed in overtreding met het internationaal humanitair recht als de landen die in strijd met het NPT kernwapens ontwikkelen.
 
Meer informatie: www.bomspotting.be
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2006 |