menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2006 |
 
 
 
Nieuw boek over atoombewapening
 
cover Persbericht van Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie / Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
 
Utrecht, 3 oktober 2006 - De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie / Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken (NVMP) presenteert een nieuw boek: 'Nucleaire ontwapening, nog steeds bittere noodzaak - feiten en meningen over het nucleaire gevaar'. Hierin beschrijft Karel Koster het falen van de nucleaire ontwapening en het voortdurende gevaar van een kernoorlog, zestien jaar na het einde van de Koude Oorlog.
 
Met het oog op de komende verkiezingen wordt speciale aandacht besteed aan de standpunten van de politieke partijen over kernwapens en hun positie in de Tweede Kamer de afgelopen jaren. Hoewel in de verkiezingscampagnes de meeste aandacht uitgaat naar de sociaal-economische plannen van de partijen, is het wellicht zinvol om hen nader te ondervragen over de Amerikaanse kernwapens die nog steeds in Volkel liggen en de Nederlandse vliegtuigen en piloten die ze eventueel zullen afwerpen in een atoomoorlog.
 
De angst voor een nucleaire holocaust zoals die 25 jaar geleden bestond is verdwenen, maar de rol van de kernwapens is geenszins verminderd. Er staan nog steeds duizenden kernwapens gereed om binnen luttele minuten een kernoorlog te beginnen. Ook is er sprake van een gestage toename van het aantal kernwapenstaten: Israel, India, Pakistan, Noord-Korea en misschien straks Iran?
 
Een feitelijke beschrijving en evaluatie van de nucleaire ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar met de nadruk op het Nederlandse beleid vormen de rode draad van het boek. Daarnaast geven Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.president van Pax Christi Nederland en de diplomaten Jaap Ramaker en Chris Sanders hun visie op dat beleid, evenals de politicus Bert Koenders, de wetenschapper Bart van der Sijde, de arts Herman Spanjaard (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie), de jurist Meindert Stelling en de actievoerders Joris Thijssen (Greenpeace-Nederland), Tera Fopma (Vrouwen voor Vrede) en Barbara Smedema (Acties tegen Kernwapens). Zo komt een reeks meningen aan bod, naast de achtergrondinformatie, die ook ondersteund wordt door een omvangrijke documentatie.
 
Het boek is het enige Nederlandstalige op dit gebied.
 
Iets over de auteur
 
Drs. Karel Koster is anti-kernwapen lobbyist en onderzoeker. Sinds 1996 leidt hij het project Werkgroep Eurobom/PENN-Nl. Dit project, ondergebracht bij het documentatiecentrum VD/AMOK in Utrecht, onderneemt lobbywerk bij de Nederlandse overheid en het parlement. De werkgroep doet onderzoek en wisselt informatie uit over de kernwapenwedloop met een netwerk van collegae in Washington, Londen, Brussel, Berlijn en elders.
 
Koster is Europees coordinator van het Parliamentarians Network for Nucleair Disarmament en lid van de bestuursraad van het Middle Powers Initiative, een project van het Global Security Institute.
 
Sedert 2004 coordineert Karel Koster samen met de NVMP de Nederlandse steuncampagne van Mayors for Peace, een initiatief tegen kernwapens ge-initieerd door de burgemeester van Hiroshima.
 
Praktische gegevens over het boek
 
Titel: Nucleaire ontwapening nog steeds bittere noodzaak.
Feiten en meningen over het nucleaire gevaar
 
Auteur: Karel Koster
 
Uitgever: Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie / Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
 
ISBN: 90-75307-03-9
175 pagina's
Verkoopprijs: 17,50 euro
 


 
Noten voor de pers
 
Meer informatie bij Karel Koster, 06-13223359, 030-2722594, e-mail: K.Koster@inter.nl.net
 
Recensie-exemplaren kunnen worden aangevraagd bij de NVMP, 030-2722940, e-mail office@nvmp.org www.nvmp.org
 
Werkgroep Eurobomb: www.eurobomb.nl
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2006 |