menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2006 |
 
 
 
Rechters beraden zich op verweer Ploegschaaractivist Turi Vaccaro
 
Persbericht van Steungroep Turi Vaccaro
 
Update 4 juni 2006: Het hof in Den Bosch is gewraakt door advocaat Meindert Stelling. Deze wraking is afgewezen. Een nieuwe datum voor de uitspraak is nog niet bekend.
 
Den Bosch, 16 maart 2006 - Vandaag diende voor het gerechtshof in Den Bosch het hoger beroep van ploegschaaractivist Turi Vaccaro, die op 10 augustus 2005 twee F16's onklaar maakte op Vliegbasis Woensdrecht. De verdediging voerde een uitgebreid preliminair verweer met als conclusie dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard moet worden in zijn vervolging. De rechters besloten de zaak te schorsen om zich te beraden en pas volgende week donderdag (23 maart) om 9.30 uur uitspraak te doen op dit verweer. Mocht de zaak daarna nog verder gaan, dan zal daarvoor een nieuwe datum bepaald worden.
 
Turi Vaccaro maakte op 10 augustus 2005 twee F-16's onklaar gemaakt op de vliegbasis Woensdrecht als protest tegen de illegale opslag van kernwapens op de vliegbasis Volkel, die bij gebruik met Nederlandse F16's gevlogen zullen worden, en ter herdenking aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. Hij werd op 27 oktober jl. door de politierechter in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en het betalen van een schadevergoeding van 750.000 euro aan het Ministerie van Defensie. Na het uitzitten van deze maanden in voorarrest, kwam Vaccaro begin februari vrij, waarna hij naar zijn geboorteland Italie werd uitgezet.
 
Vaccaro ging in hoger beroep tegen de uitspraak, omdat hij vindt dat zijn actie gerechtvaardigd was. Nu naar internationaal en naar nationaal recht het gebruik van en dreigen met kernwapens uitdrukkelijk verboden is, is - gezien de weigering van de Nederlandse regering om zich daaraan te houden - een ieder verplicht er alles aan te doen zulke ernstige misdrijven als misdaden tegen de vrede en misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen.
 
De advocaten van Vaccaro, E. Olof, M. Stelling en N. Steijnen, betoogden in hun preliminaire verweer dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard moet worden omdat het in de afweging om tot vervolging over te gaan geen rekening had gehouden met de geschetste achtergronden van de zaak. Het Openbaar Ministerie weigerde in een reactie op deze achtergronden in te gaan, maar was uiteraard van mening dat de zaak gewoon voortgezet moet worden. De advocaat-generaal beschuldigde de verdediging ervan de rechtszaak te misbruiken voor een politiek verhaal en was verder van mening dat het er niet om ging recht te doen, maar slechts om de Nederlandse strafwet te handhaven.
 
De rechters besloten vervolgens dat ze vandaag niet meer zouden beslissen op het ruim drie uur durende preliminaire verweer van de verdediging. Dat zal nu volgende week donderdag gebeuren. Wanneer het verweer ongegrond of ontijdig verklaard wordt, zal de zaak op een andere datum voortgezet worden. Wanneer het verweer gegrond verklaard wordt, is de zaak afgelopen en vervalt de eerdere veroordeling van Vaccaro wegens niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
 

Noten voor de pers
 
Voor meer informatie:
- Steungroep Turi Vaccaro - Mariette Moors (06-20112411)
- Advocaat - Meindert Stelling (0172-473687)

 
Meer over Turi Vaccaro en over de achtergronden van zijn actie op:
vredessite.nl/kernwapens/2005/wieisturi.html
Eerdere (pers)berichten over deze zaak zijn beschikbaar op:
vredessite.nl/kernwapens/2005/
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2006 |