menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2008 |
 
 
 
Criminalisering van Bomspotters in België
 
Bericht van PAIS
 
23 januari 2008 - De Belgische Vredesorganisatie 'Vredesactie', een zusterorganisatie van Pais, voert actie tegen de NAVO en de aanwezigheid van kernwapens. Ze wordt nu door de overheid extremistisch genoemd en gecriminaliseerd.
 
De campagne Bomspotting van Vredesactie wil kernwapens de wereld uit, om te beginnen de NAVO-kernwapens uit België. Al tien jaar bijten we ons in het onderwerp vast. Met succes. Een meerderheid van de bevolking wil van de kernwapens af. Het Belgische parlement keurde als eerste parlementair orgaan binnen de NAVO een resolutie goed om de kernwapens te verwijderen.
Maar de harde feiten blijven ongewijzigd. De NAVO-kernwapens liggen er nog steeds. Meer zelfs, kernwapens krijgen een grotere rol toegemeten in de nieuwe interventiepolitiek die binnen de NAVO wordt uitgetekend. Vooral de VS hebben grootse plannen: de NAVO moet een wereldomspannende militaire alliantie worden, bewapend met een tactisch en praktisch inzetbaar kernwapenarsenaal.
 
De NAVO verhindert iedere vooruitgang in het kernwapendebat. Maar de NAVO is niet machtiger dan we zelf willen. Het gaat om een verdrag tussen soevereine staten, en niets belet ons onze eigen parlementaire resolutie – die de kernwapens weg wil – voorrang te geven op de verzuchtingen van een Amerikaanse regering die al vaker zichzelf en anderen in uitzichtloze avonturen heeft gestort. Daarom zetten we nu onze schouders onder de internationale campagne ‘NATO GAME OVER' van Vredesactie. Internationaal, want in andere Europese NAVO-landen zijn gelijkaardige bewegingen in opbouw met dezelfde bezorgdheden als de onze.
 
NATO GAME OVER is een campagne van geweldloze directe actie.
Geweldloos, natuurlijk, want Vredesactie streeft naar een samenleving waar ruimte is voor conflicten (laten we realistisch zijn, niet iedereen zal het altijd met iedereen eens zijn) die op een open en geweldloze manier opgelost worden. 'Tegenstanders' moeten niet overwonnen worden of geëlimineerd, maar overtuigd. Er dient gepraat te worden. Daarvoor moeten mensen zich kunnen organiseren, moeten er groepen kunnen bestaan die tegen mistoestanden reageren, moeten mensen hun belangen kunnen verdedigingen, … Maar wat als een overheid niet luistert ? Wat als ze de vraag om dialoog negeert, harde repressie hanteert of criminaliseert? Via de campagne NATO GAME OVER proberen Vredesactie en de Bomspotters een stem te verwerven in het debat rond vrede en veiligheid. Wanneer de traditionele middelen (zoals persmededelingen, contacten met politici, betogingen, …) daartoe niet volstaan, eisen Bomspotters met inzet van eigen lijf en leden, in vaak kwetsbare posities, in alle openheid, een stem op via geweldloze directe acties. We willen niet te negeren partners zijn in een dialoog. Dat is niet meer dan fair in een democratie.
 
'Het werk van een extreme organisatie', zo suggereert de militaire staatsveiligheid in de contacten met politiediensten waar Bomspottinggroepen actief zijn. De Bomspotters uit Geel hebben het aan den lijve ondervonden: tijdens het uitdelen van pamfletten werden ze door de politie één voor één apart genomen, van ieder werd de identiteit vastgesteld en een foto genomen. De burgemeester van Geel reageerde ontgoocheld over het optreden van zijn eigen politiekorps.
Dit is een onterecht criminaliseren van vredesactivisten. Bomspotters hebben géén terroristische plannen, hebben géén criminele agenda, hebben géén doelstellingen die niet het daglicht mogen zien. Bomspotters willen met openlijke, geweldloze acties niet meer bereiken dan dat de overheid hen au serieux neemt, haar eigen resoluties ter harte neemt en een democratische dialoog mogelijk wordt.
 
Vredesactie roept nu bevriende organisaties op te onderschrijven dat als dat extreem is, dan zij ook een extreme organisatie zijn.
 
Meer info: www.vredesactie.be
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2008 |