menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2010 |
 
 
 
3 april: Internationale actiedag tegen kernwapens
 
Na 50 jaar
Nog steeds kernwapens in Volkel

 
Welkomstoespraak Mikkie Venema van Ontwapen! logo
 
Wat geweldig dat jullie hier allemaal staan voor de poort van vliegbasis Volkel. We staan hier na eerdere acties, acties die nog altijd hard nodig zijn. Nog steeds liggen hier kernwapens, klaar voor gebruik. Vijftig jaar geleden was Volkel de eerste plek in Nederland met kernwapens en nu is het de laatste plek waar ze nog liggen. Twintig atoombommen die samen een explosie kunnen veroorzaken 280 keer zo zwaar als de bom op Hiroshima. 65 jaar later heeft de bevolking van deze stad daar nog altijd zwaar onder te lijden. We moeten keer op keer in actie blijven komen tegen nucleaire bewapening!
 
Er zijn hier al vele acties gevoerd, waaronder de eerdere grote burgerinspecties. De laatste was vlak na de start van de oorlog tegen Irak. In dat land werd de verzonnen aanwezigheid van massavernietigingswapens door een aantal staten gebruikt als excuus om het hele land in puin te schieten. In ons land rechtvaardigen dezelfde staten de aanwezigheid van kernwapens als garantie voor hun veiligheid!
 
In de voorbije jaren waren veel andere acties, zoals de inbraken die de bewijzen van de kernwapenaanwezigheid leverden en de ploegschaaractie van Barbara, die communicatieschotels voor de kernwapens kapot sloeg. Maar ook de vele acties van MariŽtte en anderen, vaak vanuit het Vredesaktiekamp hier in de bossen; de bezettingen en demonstraties. En we weten dat actie absoluut nodig is om die kernwapens hier weg te krijgen.
 
Maxime Verhagen, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, belijdt met de mond het ideaal van een kernwapenvrije wereld. Maar ondertussen wil hij niet de kernwapens die hier liggen terugsturen naar de Verenigde Staten. Hij geeft dan wel aan dat de aanwezigheid van deze kernwapens een publiek geheim is, maar ondertussen is deze nog steeds niet officiŽel bevestigd. Openheid over deze zaken is een democratisch recht. Verhagen wil geen stap zonder de NAVO doen. En de NAVO moet, ook volgens Verhagen, over kernwapens kunnen blijven beschikken. Snappen jullie het nog? Dan kun je honderd keer zeggen dat je voor een kernwapenvrije wereld bent, aan goedkope praatjes hebben we niets. Wij verwachten van de regering dat zij in actie komt voor een kernwapenvrije wereld. En als de regering het niet doet, dan doen wij het zelf! Daar hebben we het volste recht toe. Het is zelfs onze plicht!
 
Kernwapens zijn de meest vernietigende wapens ter wereld. Kernwapengebruik vormt ook het sluitstuk van de strategie van de NAVO. Een strategie die vooral gericht is op het beschermen van de belangen van het kapitalistische westen. Door middel van oorlog en dreigen met vernietigend geweld worden de rijkdom en macht van een kleine elite in stand gehouden en uitgebreid. Rijkdom en macht die ten koste gaan van mensen in de rest van de wereld, van andere levende wezens en van het milieu. Maar nog liever dan die rijkdom en macht op te geven, vernietigen we daarvoor de hele wereld. Wat ons betreft komt er niet alleen een eind aan de kernwapens, maar ook een eind aan de NAVO.
 
Wij willen een wereld zonder militarisme, waarin mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid samen kunnen leven en zo min mogelijk macht over elkaar kunnen uitoefenen. Een wereld waar conflicten op een geweldloze manier opgelost of beheerst worden. In zo'n wereld is geen plaats voor kernwapens, is geen plaats voor wapens, is geen plaats voor militaire machtsblokken zoals de NAVO en is geen plaats voor kapitalisme en imperialisme.
 
We zijn deze dagen niet alleen. De actie van vandaag maakt deel uit van een Europees actieweekend. In BelgiŽ dringen honderden activisten kernwapenbasis Kleine Brogel binnen. In Duitsland wordt morgen actie gevoerd bij de basis BŁchel. In Frankrijk vindt vandaag een burgerinspectie plaats bij vliegbasis Mont de Marson. In Schotland wordt een poort van de marinebasis Faslane geblokkeerd. In ItaliŽ werd twee weken geleden al gedemonstreerd. En ook in Turkije wordt actie gevoerd. Met deze acties geven we ook een signaal af richting de Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), in mei in New York.
Waar wij ook staan, we staan er met z'n allen!
 
We hopen dat velen van jullie straks met ons het hek van de basis door of over gaan. De regering heeft 50 jaar de tijd gehad om de kernwapens te verwijderen maar kwam niet tot actie. Daarom is het onze tijd! Wij ruimen ze zelf wel op!
 
Alles moet weg! Alle kernwapens de wereld uit! Daarom staan we hier! Daarom zijn we met z'n allen!
 
(Foto: Gerrit Frijstein)
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2010 |