menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2010 |
 
 
 
Initiatief van minister Verhagen
Nederlands initiatief voor kernontwapening door de NAVO

 
Bericht van Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
26 februari 2010 - Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen hebben secretaris-generaal Rasmussen verzocht non-proliferatie, kernontwapening en wapenbeheersing op de agenda van de NAVO te zetten. Daartoe heeft minister Verhagen het initiatief genomen.
 
De bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken eind april in Estland is volgens minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) een uitgelezen kans voor een serieuze discussie over nut, noodzaak en de rol van de NAVO-kernwapentaak.
 
“Nederland wil samen met onze bondgenoten in de NAVO nadenken hoe wij alle kernwapens de wereld uit kunnen krijgen,” aldus minister Verhagen. “Ontwapening is complex en vraagt om wijsheid en beleid. We kunnen niet simpelweg zeggen: ‘wij doen niet meer mee’.”
 
Nederland streeft niet alleen naar een kernwapenvrij Europa, maar naar een kernwapenvrije wereld. “Over het opgeven van kernwapentaken moeten eerst goede afspraken worden gemaakt met onze bondgenoten. Eenzijdige stappen maken het eerder moeilijker dan makkelijker om daadwerkelijke verminderingen van kernwapens in de wereld te realiseren,” zegt minister Verhagen. Maar indien een kernwapenvrij Europa bijdraagt aan een serieuze wereldwijde vermindering van kernwapens, is dit wel een optie, voegt de minister hieraan toe.
 
België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen vinden dat de NAVO als veiligheidsorganisatie een bijdrage moet leveren aan het wereldwijde streven naar ontwapening. De internationale toetsingsconferentie van het NPV-verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, begin mei in New York is daarvoor een goede gelegenheid.
 

 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2010 |