menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2010 |
 
 
 
NAVO mist de boot naar een kernwapenvrije wereld
 
Persbericht van IKV Pax Christi
 
Utrecht, 19 november 2010 - De NAVO heeft in haar nieuwe Strategisch Concept de kans laten liggen om de laatste tactische Amerikaanse kernwapens uit Europa weg te halen. Deze kernwapens, waarvan er naar alle waarschijnlijkheid zo'n 20 in Nederland liggen, zijn militair overbodig en een obstakel op weg naar een kernwapenvrije wereld. In het Strategisch Concept dat vandaag werd uitgebracht, staat vermeld dat "zolang er kernwapens zijn in de wereld, de NAVO een nucleaire alliantie zal blijven" (p. 1). En specifiek over de kernwapens in Europa wordt gesteld dat de NAVO "de breedst mogelijke participatie zal verzekeren (...) aangaande stationering in vredestijd van nucleaire wapens" (p. 5)
 
IKV Pax Christi is teleurgesteld over de uitkomst van de NAVO-top in Lissabon. Als de NAVO zichzelf profileert als nucleaire alliantie, stuurt ze hiermee een verkeerd signaal uit naar bestaande kernwapenstaten en landen die zelf kernwapens zouden willen ontwikkelen. De alliantie zegt immers met zoveel woorden dat ze pas als laatste ter wereld zal ontwapenen. Hiermee wordt het initiatief voor ontwapening gelegd bij kernwapenstaten die geen lid zijn van de NAVO. Daarnaast wordt aan landen die kernwapens willen ontwikkelen het signaal afgegeven dat kernwapens een begerenswaardig onderdeel zijn van hun veiligheidsstrategie. Dit beleid is in strijd met de uitkomst van de NPV-toetsingsconferentie, waarin werd afgesproken om de "afhankelijkheid van kernwapens in veiligheidsstrategieŽn te verkleinen".
 
Op dit moment bevinden zich zo'n 200 tactische Amerikaanse kernwapens in vijf Europese landen (Nederland, Duitsland, BelgiŽ, Turkije en ItaliŽ). Deze kernwapens zijn hier geplaatst vanwege afspraken binnen NAVO-verband. In het Duitse regeerakkoord wordt steun gegeven aan de oproep om het NAVO-beleid ten aanzien van de Amerikaanse kernwapens in Europa te wijzigen en de Amerikaanse B-61 bommen van Duits grondgebied te verwijderen. Ook de Nederlandse overheid stelt zich op het standpunt dat deze 'tactische' kernbommen niet langer nodig zijn en kunnen worden verwijderd. En ook BelgiŽ, Luxemburg, IJsland, Noorwegen, SloveniŽ en (in mindere mate) Polen, hebben zich ervoor uitgesproken dat binnen de NAVO consensus wordt gezocht voor een plan om de Amerikaanse kernwapens uit Europa te verwijderen. Aan de Amerikanen zal het niet liggen. Volgens de Guardian was het de Amerikaanse Ambassadeur voor de NAVO, Ivo Daalder, die de Europese overheden aanmoedigde plannen te maken voor terugtrekking van de wapens.
 
Wilbert van der Zeijden, onderzoeker bij IKV Pax Christi, vat de gevolgen samen: "Het nieuwe Strategisch Concept laat de Amerikaanse kernwapens in Europa ongemoeid. Wel is afgesproken om in de komende tijd te beginnen met een herziening van het NAVO-defensiebeleid. Deze herziening zou moeten bepalen wat een "gepaste combinatie is van conventionele en nucleaire afschrikking" en of de militaire overbodige B-61 bommen hier onderdeel van uit moeten maken. In deze herziening zal dan ook moeten worden vastgesteld in hoeverre de NAVO bereid is om maatregelen te nemen om Rusland aan te moedigen om kernwapens te ontmantelen, zonder zich door de Russen te laten gijzelen. Het Strategisch Concept is een gemiste kans, de aangekondigde herziening van het defensiebeleid biedt een nieuwe kans."
 
Zolang Frankrijk, Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten lid zijn van de NAVO, zal de alliantie kernwapens bevatten. Hoewel het nieuwe Strategisch Concept geen duidelijke wijzigingen in het kernwapenbeleid bevat, is het debat nog niet voorbij. Duitsland, BelgiŽ, Luxemburg, IJsland, Noorwegen, Nederland, SloveniŽ en (in mindere mate) de Verenigde Staten, houden een kans om invloed uit te oefenen op het Franse standpunt en om er op zijn minst voor te zorgen dat de Amerikaanse kernwapens uit Europa worden verwijderd.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie: Merijn de Jong, IKV Pax Christi, 06 - 53 22 11 20

 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2010 |