menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2011 |
 
 
 
Drie maal wraking tijdens Volkelzaak
 
Persbericht van ‘Akties Tegen Kernwapens’
 
Den Bosch, 23 augustus 2011 - Vandaag eiste de officier van justitie straffen variërend van 250 euro boete tot 50 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de vredesactivisten die op 3 april 2010 vliegbasis Volkel betraden tijdens een symbolische kernwapenopruimingsactie.
 
Na een drie uur durend pleidooi van advocaat Stelling weigerde het Openbaar Ministerie enige reactie hierop te geven. Opmerkelijk omdat de advocaat het OM uitdrukkelijk verzocht aan te geven op welke gronden zij tot vervolging over is gegaan. De motivatie van de vredesactivisten bleef hierbij totaal uit beeld. Dit is extra wrang omdat het OM halsstarrig weigert om de rechtsorde te handhaven tegenover de systematische voorbereidingshandelingen voor nucleaire massamoord.
 
De rechtbank verzocht op aandrang van de advocaat het OM om de vervolgingsgronden te motiveren, maar vond mondelinge toelichting voldoende. Gezien de complexiteit van de zaak vroeg de advocaat om een schriftelijke toelichting van het OM. Nadat de rechtbank dit afwees werd zij gewraakt. Tijdens de zitting van de wrakingskamer vroeg de advocaat om de zaak aan te houden zodat de wrakingskamer kennis zou kunnen nemen van de eerdere processtukken. Toen de wrakingskamer dit weigerde werd ook zij gewraakt. Hiermee werd de zitting geschorst en zal de zaak later worden hervat, nadat eerst over beide wrakingsverzoeken is beslist.
 
Voordat advocaat Stelling met zijn pleidooi begon had een van de antikernwapenactivisten en tevens advocaat de rechtbank ook al gewraakt. Dit omdat zij weigerde expliciet afstand te nemen van een arrest van de Hoge Raad. In dit arrest stelde de Hoge Raad dat zij zich omstandigheden kan voorstellen waarin de inzet van kernwapens niet onrechtmatig is.een uitspraak die volledig indruist tegen het internationaal humanitair recht. Zijn wrakingsverzoek en vervolg van zijn rechtszaak zal los van de zaak van de overige vredesactivisten plaatsvinden.
 
Foto's, verslag en persberichten over de actie (zie speciale kader 3 april): Kernwapenrubriek 2011
Factsheet over kernwapens in Nederland
 

 
Noten voor de pers
 
Contact ‘Akties Tegen Kernwapens’: Rob Boogert; 06-13642249
Voor informatie over deze zaak: advocaat mr. M. Stelling, 06-38074678
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2011 |