menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2011 |
 
 
 
Oecumenische raden pleiten voor terugtrekking Amerikaanse kernwapens uit Europa
 
Persbericht van IKV Pax Christi.
 
Utrecht, 17 maart 2011 - Vier grote internationale en nationale oecumenische organisaties hebben de NAVO gevraagd om de resterende Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa te verwijderen. Het gaat om ca. 200 kernwapens die in vijf landen liggen opgeslagen, waaronder Nederland. De brief is gericht aan NAVO secretaris generaal Rasmussen en is getekend door de Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken, en de nationale Raden van Kerken van de Verenigde Staten en van Canada.
 
De vier raden zijn teleurgesteld door de te zwakke steun van de NAVO voor het doel van een kernwapenvrije wereld, zoals dat ondermeer door president Obama in april 2009 in een rede in Praag is bepleit. Zij hebben al twee keer eerder bij de NAVO gepleit voor het beŽindigen van de rol en aanwezigheid van de tactische kernwapens, die een overblijfsel zijn uit de Koude Oorlog. Maar nog niet eerder hebben zij zulke gedetailleerde voorstellen gedaan. De aanleiding voor de nieuwe brief is dat de NAVO dit jaar het kernwapenbeleid zal herzien als deel van het algehele verdedigings- en afschrikkingsbeleid van de NAVO. Vorig jaar bestond daarover grote verdeeldheid, toen de NAVO een nieuw Strategisch Concept moest vaststellen voor de komende tien jaar. Op een NAVO top in 2012, vermoedelijk in Chicago, moeten definitieve besluiten vallen.
 
De vier raden bepleiten dat de NAVO het nieuwe Amerikaanse beleid moeten overnemen dat bepaalt dat kernwapens nooit ingezet zullen worden tegen niet-kernwapenlanden die zich aan de verplichtingen van het Non-Proliferatie Verdrag houden. In het vorige Strategische Concept dienden kernwapens nog ter afschrikking van elke vorm van oorlog, dus ook van niet-nucleaire aanvallen. Voorts stellen de vier raden dat naast de aanwezigheid van Amerikaanse tactische kernwapens in Europa ook alle andere samenwerking bij nucleaire taken met niet-kernwapenlanden wordt beŽindigd. De NAVO zou daarmee een eind maken aan alle twijfels over het schenden van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat elke vorm van overdracht van kernwapens aan niet-kernwapen-landen verbiedt. Bovendien zou het aantal landen in de wereld met kernwapens op hun grondgebied verminderd worden van de huidige 14 tot 9.
 
De vier raden uiten ook hun zorgen over het grote aantal Russische tactische kernwapens, maar zij vragen zowel de NAVO als Rusland om maatregelen te nemen zonder op elkaar te wachten. Het gevaar bestaat dat stappen afhankelijk worden van zeer complexe en langdurige onderhandelingen. Ook de Amerikaanse president Obama en de Russische president Medvedev zijn door de vier raden aangeschreven.
 
IKV Pax Christi is verheugd over deze samenwerking tussen de vier oecumenische organisaties, die samen zo'n 200 lidkerken in Europa en Noord-Amerika vertegenwoordigen.
 
Zie ook de volledige tekst van de brief.
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Merijn de Jong, IKV Pax Christi, 06-53221120
 

 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2011 |