menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2011 |
 
 
 
Grote steun binnen NAVO voor verwijdering kernwapens
 
Persbericht van IKV Pax Christi
 
cover 30 maart 2011 - Een ruime meerderheid van de 28 NAVO-landen steunt het terugtrekken van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa, of zal een besluit hierover niet blokkeren. Dit blijkt uit gesprekken tussen vredesorganisatie IKV Pax Christi en alle 28 NAVO-delegaties. Er wordt veel gespeculeerd over welke landen de Amerikaanse kernwapens in Europa willen behouden, maar nu pas is voor het eerst aan alle NAVO-delegaties gevraagd hoezeer zij hechten aan het behoud van deze wapens.
 
Veertien NAVO-landen, waaronder Nederland, gaven aan de beŽindiging van de stationering van tactische kernwapens in Europa actief te steunen. Nog eens tien lidstaten zeggen een consensusbesluit hierover niet te zullen blokkeren. Slechts drie lidstaten (Frankrijk, Hongarije en Litouwen) gaven aan hier tegen te zijn. De resultaten van de interviews met de NAVO-delegaties worden woensdag gepubliceerd in het rapport "Withdrawal Issues: What NATO countries say about the future of tactical nuclear weapons in Europe".
 
Wilbert van der Zeijden, researcher bij IKV Pax Christi: "Tot nu toe werd vaak aangenomen dat vooral staten in het oosten van Europa en staten die nog maar kort lid zijn van de NAVO tegenstander zijn van terugtrekking. Er blijkt echter geen enkel verband te zijn tussen de duur van het NAVO-lidmaatschap en het standpunt ten aanzien van terugtrekking. Ook de nabijheid van Rusland speelt hierbij geen rol."
 
De NAVO-lidstaten noemen drie voorwaarden voor het verwijderen van de Amerikaanse kernwapens uit Europa:
  • Het beŽindigen van de zogeheten nucleaire burden sharing mag niet leiden tot het verzwakken van de trans-Atlantische relatie. De tactische kernwapens moeten worden vervangen door een andere vorm van burden sharing. Ook de zichtbaarheid van solidariteit binnen de alliantie moet worden gewaarborgd.
  • Volgens zes lidstaten kan terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens alleen gebeuren als Rusland ook (een deel van) haar tactische kernwapens terugtrekt uit Europa. Elf andere leden zeggen dat te prefereren, maar maken er geen harde voorwaarde van. Eťn lidstaat betreurt het dat er een link wordt gelegd met Russische tactische kernwapens.
  • Tien lidstaten wijzen Frankrijk aan als een belangrijke dwarsligger. Manieren om Franse tegenstand weg te nemen werden door de lidstaten niet aangedragen.
Het rapport is het resultaat van interviews met vertegenwoordigers van alle 28 NAVO-delegaties en een aantal relevante NAVO-medewerkers. De delegaties werd gevraagd hoe hun regeringen aankijken tegen het beŽindigen van de stationering van de ongeveer 200 tactische Amerikaanse kernwapens in Europa. Deze wapens zijn hier geplaatst in NAVO-verband. De wapens bevinden zich in Nederland, BelgiŽ, Duitsland, ItaliŽ en Turkije. Het rapport wordt in de komende maanden gepresenteerd in deze vijf landen en in de Verenigde Staten.
 
Het rapport wordt gepresenteerd op verschillende gelegenheden in het buitenland:
 
6 april Brussel
14 april Rome
2-3 mei New York
4-6 mei Washington
 
Download rapport "Withdrawal Issues: What NATO countries say about the future of tactical nuclear weapons in Europe".
 

 
Noten voor de pers
 
Meer informatie:
Merijn de Jong, IKV Pax Christi: 06-53221120
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2011 |