menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2011 |
 
 
 
Vervolgbijeenkomst in mei
Samenwerking rond Nucleaire Ontwapening

 
banner Op 29 januari 2011 was er een bijeenkomst van organisaties die actief zijn tegen kernwapens. Aanleiding was de oprichting van het 'NoNukes' team van IKV Pax Christi. Aanwezig waren o.a. de Campagne tegen de Wapenhandel, het Haags Vredesplatform, de NVMP, PAIS, het Tribunaal voor de Vrede, WILPF en diverse onderlinge samenwerkingsverbanden.
 
De bijeenkomst was bedoeld als (hernieuwde) kennismaking tussen de aanwezigen, en om te inventariseren of en hoe er in de toekomst meer kan worden samengewerkt. Na de kennismaking stelde de vergadering aan de hand van een verkennende ronde welke actiedata er zijn, en kwam voorlopig tot de volgende lijst:
  • 15 februari: Debat Eerste Kamer over NAVO Strategisch Concept
  • Maart: Presentatie nieuwe website www.NoNukes.nl
  • 2 april: International Bomb Spotting Day
  • 25 april: Paasmars Almelo
  • 7 augustus: Herdenking Hiroshima en Nagasaki (6 & 9 augustus: voorlopig Amsterdam, Den Haag, Zutphen. De vraag is: waar nog meer?)
  • 17-25 september: Vredesweek, bijv. 22 september antinucleaire bijeenkomst in de Kloosterkerk door het HIVW (Haagse afdeling van het IKV).
  • Het verschijnen van een NATO-rapport Nuclear Posture aan het eind van dit jaar.
Op de volgende manier zal er publiciteit gemaakt worden:
  • De NoNukes-nieuwsbrief, waarvoor al een aanmeldingsformulier op het internet is: www.ikvpaxchristi.nl/petitions/?v=3&lid=1&petid=12922&cid=5. Op deze site kan ook een petitie worden ondertekend tegen kernwapens.
  • Een glossy folder, te verschijnen in maart.
  • Een bericht over deze vergadering wordt geplaatst op de Vredessite, Vredesnieuws (PAIS) en in het Vredesmagazine.
Tijdens de discussie werd oproepen om zoveel mogelijk andere organisaties te bereiken, zoals de plaatselijke vredesbewegingen (genoemd zijn: Eindhoven, Rotterdam, Groningen, maar er zijn er veel meer) en de studentenbeweging, die nu weer in opkomst is. Het is van belang dat jongere generaties worden bereikt.
 
Alle aanwezigen waren enthousiast over het initiatief en verklaarden graag deel te nemen aan een vervolg. Dit leidde tot de volgende afspraken:
IKV Pax Christi zal deze bijeenkomsten organiseren en faciliteren; in beginsel zullen die eens in de drie maanden plaats vinden. Na een jaar zal geŽvalueerd worden. De volgende bijeenkomst zal in mei plaats vinden.
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2011 |