menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2012 |
 
 
 
Protest tegen kernwapens
Meerderheid Kamer tekent voor retourneren aan Verenigde Staten

 
Foto's onder de tekst.
 
Bericht van IKV Pax Christi
 
Op dinsdag 18 december, vlak voor het kerstreces, organiseerde IKV Pax Christi een aktie tegen kernwapens voor de deur van de Tweede Kamer. Kamerleden van de commissie Buitenlandse Zaken werd gevraagd een blanco cheque te tekenen voor de geheime uitgaven aan kernwapens of te tekenen voor het retour zenden van het eerste kernwapens richting de Verenigde Staten. Op het Plein stond daartoe een al ingepakt en van adressering voorzien kernwapen. De Kamerleden konden hun naam als afzender er op zetten.
 
De woordvoerders van de PvdA (Sultan Günal), CDA (Pieter Omtzigt), ChristenUnie (Joël Voordewind), GroenLinks (Bram van Ojik), SP (Harry van Bommel) en de Partij voor de Dieren (Esther Ouwehand), een Kamermeerderheid, tekenden het postpakket. De woordvoerders van het CDA en de ChristenUnie tekenden ook de blanco cheque.
 
Tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken diende CDA-Kamerlid Omtzigt samen met anderen een motie in waarin hij stelt dat tactische kernwapens geen militair nut meer hebben, dat de dialoog binnen de NAVO en met Rusland niet of nauwelijks vooruitgang heeft gebracht op het gebied van afbouw van de tactische kernwapens in Europa, dat er geen geld geïnvesteerd moet worden in de modernisering van deze nutteloze en gevaarlijke wapens en dat het verwijderen van kernwapens uit Nederland een harde doelstelling van het Nederlandse regeringsbeleid moet zijn.
 
Krista van Velzen, campagneleider nucleaire ontwapening van IKV Pax Cristi: “We verwelkomen dat partijen als het CDA en de ChristenUnie het voortouw genomen hebben in deze discussie. Zij vertolken wat een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt: weg met die gevaarlijke, kostbare en nutteloze wapens! De Amerikaanse tactische kernwapens die op luchtmachtbasis Volkel staan, zijn niet alleen politiek en militair maar ook fysiek over de datum. Die moet je niet langer hier willen hebben”.
 
Van Velzen betreurt echter dat het kabinet¸ bij monde van minister Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken, niet bereid is om in rechtstreeks overleg met VS te komen tot terugtrekking van deze Amerikaanse kernwapens. Timmermans wil geen “eenzijdige stappen” en dringt aan op onderhandelingen met de NAVO-partners. Van Velzen: “Gesprekken binnen de NAVO over de verwijdering van tactische kernwapens hebben nog nooit tot resultaat geleid.
Ook de Russen weten dat deze wapen militair nutteloos zijn. Om ze als wisselgeld in te zetten in onderhandelingen met Rusland is een illusie.
Nederland heeft een verdrag met de VS getekend op basis waarvan die wapens nu hier liggen. De verwijdering zal ook via die weg moeten verlopen: via rechtstreekse onderhandelingen met de VS. President Obama heeft herhaaldelijk gepleit voor een kernwapenvrije wereld, dus de koffie staat al klaar voor Timmermans. Waarom het kabinet nu opnieuw kiest voor heilloze gesprekken binnen de NAVO is mij een raadsel. Nederland moet leiderschap tonen, zijn nek uitsteken en het voortouw nemen, zodat andere landen kunnen volgen.”
 
IKV Pax Christi hoopt dat Kamerleden er bij de regering op aan blijven dringen dat er op korte termijn met de VS onderhandeld zal moeten gaan worden. De nu aangenomen motie stelt dat deze kernwapens geen militair nut hebben en keert zich tegen moderniseringsplannen die voor 2017 plaats moeten vinden. IKV Pax Christi hoopt dat Nederland er voor kiest niet te wachten tot 2017 maar het initiatief te behouden door nu de verwijdering van de kernwapens te bespreken met de Amerikaanse regering.
 
Meer informatie op www.nonukes.nl
 
Tekenen retourzending
GroenLinks woordvoerder Bram van Ojik tekent als afzender de raket
 
Ondertekenaars
Naast zanger Bob Fosko en in het midden defensiespecialiste van het PvdA Angelien Eijsink (in het rood) de andere woordvoerders die tekenden: Joël Voordewind (ChristenUnie), Pieter Omtzigt (CDA), Harry van Bommel (SP), Sultan Günal (PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren)
 
De raket retour
De raket met afzenders
 
De blanco cheque
De blanco cheque die de woordvoerders van het CDA en de ChristenUnie ook tekenden
 

 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2012 |