menu
spacer
 
| de vredessite / kernwapens 2012 |
 
 
 
Tijdens vergadering over NAVO-top
Protest Raging Grannies tegen kernwapens

 
Bericht van redactie Vredessite
 
Den Haag, 12 april 2012 - Vandaag was er een vergadering van de commissie Buitenlandse zaken en Defensie, met als onderwerp de NAVO-top van Chicago op 20 mei.
 
Op de agenda het verdedigings- en afschrikkingsbeleid van de NAVO (NATO Deterrence and Defense Posture Review), waarbij het de bedoeling lijkt dat de kernwapens in in Europa, dus ook in Volkel (NB), gehandhaafd worden.
 
Reden voor een muzikaal protest van het actiekoor de Raging Grannies en andere leden van het ICAN op het Plein.
 
Raging Grannies
 
Raging Grannies
 
Raging Grannies
 
Foto's © 2012 Boyd Noorda. Grote versies en andere foto's op aanvraag via Socia Media
 

 
Een tweetal liederen van de dames.
 
D.U.-lied (depleted uranium)
(Tekst Marzenka Pala en Janny Beekman)
Op de wijs van 'O Nederland let op uw zaak.')
Er was er eens een rottig stofje: men noemt het D.U.
De D staat voor depleted en uranium voor de U!
Na verrijking van 1 kílo U blijft zeven kilo D.U. over !!
En dat is een reststof, chemisch rotvergif,
heel geschíkt om mee te doden !

Voor vriend en vijand een gevaar, je ziet en ruikt het niet !
Op tanks en spullen ligt het daar, in elk oorlogsgebied !
De kínd'ren spelen in dat spul, en grote mensen slopen
zonder dat ze 't weten, dat giftig oorlogstuig
om 't als oud ijzer te verkopen !

O Nederland, let op uw zaak, waarom bent u zo laks?
Opnieuw een doofpot, zal Rutte dit overleven, straks?
Uw troepen in Afghanistan, die nooit hebben geweten
welk een risico hen later wachten kan,
als hun besmetting wordt gemeten !

D.U., mensen, onthoud die naam ! Als fíjnstof adem je 't in !
't Is heel geschikt voor bommen, o, je stopt het overal in !
Iraakse artsen en wetenschappers, die volop de trom willen roeren,
worden door de wapenindustrie bedreigd:
zou defensie zich ook de mond laten snoeren?

D.U. is zo'n gezellig spul: het nestelt zich in je lijf.
Daar zit het jaren veilig tot het besluit: ik ga op reis !
De alfastraling vindt feilloos je nieren, hersens, longen,
vernietigt DNA, de embryo's bij de vrouw,
de testikels bij de jongen !

Europa, neem een standpunt in en licht uw burgers voor.
Daar u zo in gebreke blijft, geven wij het aan hen door:
In Kosovo ligt negen ton, drie ton verspreid in Bosnië
En vijf honderd alléén al ligt er in Irak !!!
...........
WORDT WAKKER, MENSEN, DEMONSTREER HIERTEGEN ENZ.

 
Tekst voor de herdenking van de bommen op Hiroshima en Nagasaki
(tekst en melodie: Marzenka Pala en de Raging Grannies)
	Toen viel de bom,       ))
	verwoestende bom, 	    ))  2x
	vol op de stad Hiroshima. ))

	Zelfs nog na 60 jaar,
	zie je de ellende.
	Mensen zijn ziek en kaal,
	waar je nooit aan zult wennen.

	Mismaakt door kapotte gčnen,
	het is aan de kěnderen te zien.
	Kernwapens zějn nog niet verdwenen.
	UIT DE WERELD WEG (met die troep)!

	Toen viel de bom, 	   ))
	verwoestende bom.     ))	2x
	Vol op de stad Nagasaki.))

	Ook in Nederland
	loert het gevaar.
	Vaak staan we hand in hand,
	slechts een mooi gebaar.

	De bommen zijn van de Amerikanen,
	maar wie ze gooit komt uit dit land.
	Medeplichtigheid is te beschamen.
	WEG UIT NEDERLAND (met die troep)!

 
De Raging Grannies Nederland zijn een werkgroep van WILPF en Vrouwen voor Vrede: www.raginggrannies.nl
 
 
terug/back | de vredessite / kernwapens 2012 |