menu
spacer
 
| de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |
 
 
 
Tijdens demonstratie 'Geen verlenging missie Uruzgan'
Toespraak Josť van Leeuwen 25 okt.

 
Hallo allemaal,
 
Voor mij is het de eerste keer dat ik spreek tijdens een demonstratie. In de politiek zou je dat een maidenspeech noemen en ongeacht de inhoud zou ik dan een bos bloemen moeten krijgen en door iedereen de hand geschud worden. Maar dat hoeft niet.
 
Integendeel, ik hoop dat ik zinnigere dingen kan zeggen, dat ik meer openheid kan geven of meer vragen kan oproepen over de situatie in Afghanistan.
Allereerst wil ik beginnen met de populaire woorden van Jan Peter Balkenende: Waarden, normen en internationale solidariteit.
Het is belangrijk om deze woorden te ontrafelen om te zien wat hij daar nou mee bedoelt. Bedoelt hij daar mee het internationaal recht of rechtvaardigheid? Dan zouden we hier niet staan.
Volgens mij gebruikt of misbruikt hij schaamteloos deze woorden. Schaamteloos, door deze woorden inhoudloos te maken.
 
Zo steunde hij de oorlog in Irak, een oorlog die gebaseerd was op leugens en bedrog. Alle argumenten die er toen werden aangevoerd kunnen wij onderuit halen, waarbij ik niet wil zeggen dat Saddam Hoesein een lieverdje was. Maar Saddam was goed bevriend met vele westerse landen en is door onder andere Frits Bolkestein, oud staatsecretaris van economische zaken voorzien van grondstoffen voor chemische wapens. Waarden en normen?
 
Jan Peter steunde de oorlog tegen Libanon, waar Ė omdat er twee IsraŽlische militairen werden ontvoerd - het hele land met behulp van een miljoen clusterbommen is platgebombardeerd. Geen woord van kritiek heb ik gehoord. Je zou toch zeggen dat als je denkt aan internationale solidariteit, je alles zou moeten doen om geweld te voorkomen. Om een bemiddelende positie in te nemen, in plaats van als doorvoerhaven van wapens naar conflictgebieden te functioneren. Het gebruik van clusterbommen zou juist als misdaad tegen de menselijkheid moeten worden aangemerkt
 
In hoeverre wij vanaf het begin van de War on Terror zijn betrokken, net zoals in Irak, wordt onderzocht. JP houdt zijn kaken stijf op elkaar en wenst geen openheid te geven.
Ook wenst hij geen openheid te geven over de belangen van Nederland in Afghanistan en Irak. Ben Bot, JP Balkenende, Jaap de Hoop Scheffer, allen van het CDA hebben bezoeken gebracht aan Kazachstan. Niet alleen zij maar een hele delegatie van ondernemingen, met als resultaat onder anderen een contract voor Shell. Jaap de Hoop Scheffer die nu hoofd van de Navo is en de veiligheid in Centraal AziŽ moet bewerkstelligen of is hij in dienst van Shell?
 
Een van de taken van de Navo is de energiezekerheid te garanderen en te bewaken. Hoe opvallend is het toch dat juist in Afghanistan pijpleidingen moeten komen naar Pakistan en India. Enkele leden van het Haags vredes platform hebben vorig jaar een gesprek gehad met Dick Berlijn en Cees van der Knaap. Dick Berlijn vertelde: "als je door een rietje naar Afghanistan kijkt, dan zie je de Taliban, haal je het rietje weg dan zie je de Taliban met een grote T en een kleine t en de pijpleidingen naar de Indische oceaan."
Waarom zegt de opperbevelhebber van de strijdkrachten dit als je er gewoon om vraagt - en niet de minister President in het openbaar?
 
Tijdens de alternatieve veteranendag heb ik een oud militair gesproken, hij zei dat hij 25 jaar voor dezelfde baas had gewerkt, een grote baas genaamd Shell. Dit zuigt hij toch niet uit zijn duim?
Ko Colijn van instituut Clingendaal heeft een stuk in Vrij Nederland gepubliceerd over de rol van Shell in Irak. Ja, Shell helpt overal is toch het logo?
 
Onze internationale positie en economische positie mag niet in het geding komen, wij moeten blijven groeien en blijven zoeken naar de schaarwordende energie en grondstoffen. Je zou toch zeggen dat JP met zijn woorden "internationale solidariteit" een eerlijke verdeling zou voorstaan waarbij een ieder een deel van de taart kan krijgen. Van JP heb ik nooit deze uitleg gehoord. Voor hem gaat het om solidariteit met wie belang heeft bij energiewinning en pijpleidingen, met de Shell en de Navo.
 
Opvallend is ook de rol van zijn broer, Roland Balkenende die het Amerikaanse bedrijf Tenaris werkt en pijpleidingen maakt. Het bedrijf Tenaris is op meerdere plekken in de wereld actief, zo ook in Kazachstan. En er zijn nog veel meer belangen te behalen: als je op google zoekt naar reden om te investeren in Afghanistan vind je een heleboel hits: Vrije markt, groot arbeidspotentieel, hoogwaardig ijzererts, edelstenen, grote afzetmarkt en 18 % meer olie en gas dan verwacht.
 
Het getuigd ook niet van gevoel van waardigheid om jongeren naar Afghanistan te sturen met de woorden "de strijd tegen het terrorisme". Jongeren worden met mooie verhalen en stoere gevoelens defensie ingelokt om goed werk te doen in Uruzgan.
 
Tijdens een VVD congres heb ik voor de deur geprotesteerd en voorbijgangers gevraagd of zij de oorlog in Libanon en Afghanistan steunden. Toen ik Boekenstein vroeg naar de werkelijke reden tot het voeren van oorlog in Afghanistan zei hij: "Ach mevrouwtje wilt u dan dat de meisjes hun vingers worden afgehakt als zij nagellak gebruiken?" Nou denk ik niet dat zij het geld hebben om nagellak te kopen, maar dat ter zijde. Natuurlijk wil ik dat niet, niet in Afghanistan of op andere plekken op de wereld. Ik wil dat zij net zoals op andere plekken in de wereld naar school kunnen gaan en een veilig leven kunnen leiden. Het schizofrene is juist dat door onze handelsverdragen vele meisjes in arme landen niet meer naar school kunnen gaan, daar de interne markt verziekt is door onze regels en voorrechten.
 
Zou het martelen ook tot de waarden en normen van JP behoren, - er zijn al excessen bekend? Of vergis ik mij? Maar dat ik dit soort gissingen maak, komt door het versluierend taalgebruik en het misbruik van woorden als internationale solidariteit. Dan denk ik dat het ook wel niet waar zal zijn dat Nederland zich buiten het circuit van Guantanamo Bay zou houden.
 
Bennie Joling van Normaal heeft in een radio programma gezegd dat hij vond dat "onze jongens goed werk deden in Afghanistan" en dat ze goed werden voorbereid op die missie. Ze moesten allemaal het boek "De vliegeraar" lezen van defensie. De vliegeraar, een roman die erg mooi is maar inwisselbaar voor vele andere landen, zou vervangen moeten worden door het boek "Blinde regen" van Bruno de Cordier. Hij geeft heel duidelijk aan waar alle conflictgebieden, pijpleidingen en militaire basissen zijn in Centraal AziŽ.
 
Geef openheid over de oorlog in Irak en Afghanistan en geef ons de keus om beslissingen te nemen over zaken waarbij alle motieven bekend zijn. Geef ons het recht om te beslissen over de vraag of we op grond van economische belangen oorlog mogen voeren. Geef ons het recht om daartegen nee te zeggen.
 
De "Vredesmissies" zijn wat mij betreft de ouderwetse VOC acties. Herinnert u zich nog de woorden van Jan Peter: "Laten wij toch trots zijn op elkaar en weer iets van die VOC mentaliteit laten zien"?
U mag niet in mijn naam bombarderen, niet voor mijn economische groei. Ik raad JP aan om nooit meer achteloos de betekenisvolle woorden "internationale solidariteit" of "waarden en normen" te misbruiken.
 
 
terug/back | de vredessite / nieuwe oorlog 2007 |